Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : ㄴ다더냐

ㄴ다더냐

Nghĩa ngữ pháp ㄴ다더냐

1 : bảo… kia chứ?
(아주낮춤으로) 반문하듯이 물음으로써 말하는 것과 반대의미 강하게 주장할 때 쓰는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc dùng khi chủ trương một cách mạnh mẽ ý phản đối và nói bằng câu hỏi như thể phản vấn.
2 : nghe nói… à?
(아주낮춤으로) 보거나 들은 사실 대해 물어볼 때 쓰는 표현.
(cách nói rất hạ thấp) Cấu trúc dùng khi hỏi về sự việc đã thấy hoặc nghe.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia