Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập
Có 2 kết quả cho từ : -고 해서

-고 해서

Nghĩa ngữ pháp -고 해서

1 : vì...nên...
앞의 말의 내용이 뒤의 말이 나타내는 행위를 하는 몇 가지 이유 중에 하나임을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện nội dung của từ ngữ phía trước là một trong mấy lí do thực hiện hành vi mà từ ngữ phía sau diễn đạt.
2 : bởi vì...nên...
뒤의 말이 나타내는 행위를 하는 이유 중 두 가지 이상이유 나열할 때 쓰는 표현.
Cấu trúc dùng khi liệt kê hai lí do trở lên trong số các lí do thực hiện hành vi mà từ ngữ phía sau diễn đạt.

Ví dụ cho ngữ pháp -고 해서

점원이 사기 싫은 물건을 강매를 하려고 해서 나는 기분이 불쾌해졌다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
감식초를 마시면 소화가 잘 된다고 해서 나는 하루에 한 잔씩 마신다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
김 대리는 날씨도 춥고 해서 동료들과 함께 얼큰한 감자탕을 먹고 싶었다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
우리 가족은 감초를 끓인 물이 몸에 좋다고 해서 물처럼 마셔요.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
점원이 사기 싫은 물건을 강매를 하려고 해서 나는 기분이 불쾌해졌다.
Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia
Xem thêm ví dụ khác

Ngữ pháp tương đồng với -고 해서

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa của ngữ pháp -고 해서 :
    1. vì...nên...
    2. bởi vì...nên...

Trong bài nếu như có ví dụ cho ngữ pháp -고 해서 thì sẽ có bài tập giúp bạn ôn luyện.

Bài tập bao gồm 3 dạng luyện tập. Dạng nghe, dạng nói, dạng viết.

Đánh giá phần ngữ pháp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích phần giải thích ngữ pháp này không ?
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"