TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ 것 같다

Nghĩa ngữ pháp ㄴ 것 같다

1 : chắc là, có lẽ
추측을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia