Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập
Có 1 kết quả cho từ : ㄴ 것 같다

ㄴ 것 같다

Nghĩa ngữ pháp ㄴ 것 같다

1 : chắc là, có lẽ
추측을 나타내는 표현.
Cấu trúc thể hiện sự suy đoán.
Nguồn : Từ điển học tiếng Hàn-tiếng Việt của Viện Quốc ngữ Quốc gia