TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài trước : " Lời bài hát : Stay With Me "
Bài đang xem : "

Học tiếng hàn qua bài hát BTS (방탄소년단) - ARIRANG (아리랑)

"

Học tiếng hàn qua bài hát BTS (방탄소년단) - ARIRANG (아리랑)

Một bài hát kết hợp độc đáo giữa nhạc truyền thống và hiện đại.

Tag :


Lời bài hát 

아리랑 아리랑 아라리요 

아리랑 고개로 넘어간다

Nó đi qua Arirang 


나를 버리고 가시는 님은

Người rời bỏ tôi


십 리도 못 가서 발병 난다

Tôi không thể đi được 10 dặm nên phát bệnhĐiệp khúc

아리랑 아리랑 아라리요아리랑 고개로 넘어간다

아리아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네 아리랑 Uh Uh Uuh 아라리가 났네

날 다려가거라 날 다려가거라 무정한 우리 님아 날 다려가거라

아리아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네 아리랑 Uh Uh Uuh 아라리가 났네

날 다려가거라 날 다려가거라 무정한 우리 님아 날 다려가거라

날 좀 보소 날 좀 보소 날 좀 보소 동지섣달 꽃 본 듯이 날 좀 보소

아리아리아리랑 쓰리쓰리랑

아라리가 났네  아리랑 고개로 넘어간다

Arari được sinh ra, nó đi qua đèo Arirang


나를 버리고 가시는 님은

Người rời bỏ tôi


십 리도 못 가서 발병 난다

Tôi không thể đi được 10 dặm nên phát bệnh


백 만년 지켜왔지 긍지와 자부심

Niềm tự hào và kiêu hãnh đã được lưu giữ trong một triệu năm


모든 걸 이켜왔지 꺾인 적 없어 한 번도

Tôi đã đạt được mọi thứ, tôi chưa bao giờ bị phá vỡ


한 번 큰 걸음 시작한

Bắt đầu bước lớn một lần


여기 뜨거운 해가 떠오르는 밝은 땅

ặt đất tươi sáng nơi mặt trời mọcĐiệp khúc

아리아리 쓰리쓰리 아라리요 아리아리 고개로 넘어간다

만나보세 만나보세 만나보세 아주까리 정자로 만나보세

아리아리 쓰리쓰리 아라리요 아리아리 고개로 넘어간다

나를 버리고 가시는 님은

십 리도 못 가서 발병 난다