TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài trước : " Lời bài hát : Stay With Me "
Bài đang xem : "

Học tiếng hàn qua bài hát 어느 날 우리 - START-UP 3

"

[MV] 김필 - 어느 날 우리 [스타트업 OST Part.3 (START-UP OST Part.3)]

Học tiếng hàn qua bài hát 스타트업  3

Bài này sẽ  được dịch sau 

벌써 오래 까맣게 잊혀진 채 살아
낡은 소매와 지친 어깨로
매일 반복된 곳에
다신 모를 뜨겁게 사랑한 기억들로
가끔 웃게 해 준 희미해진 너 그리워

어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요????
눈이 부시게 이별했던 그날처럼
어느새 우리 서로가 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어요

다신 못 올 차갑게 사라진 꿈이지만
조금 어렸었던 부족했던 나 아쉬워

어느 날 우리 한 번쯤 우연히 만나요????
눈이 부시게 이별했던 그날처럼
어느새 우리 서로가 몰라본대도
낯선 발길로 지나쳐도
그냥 그렇게 두어요

늘 가슴에 남아있던 꿈을
이렇게 보낼 수는 없으니까
돌아선 나에게 다시 한번
내 이름 불러요
먼 훗날 우리 또 다른 시간에 만나면
눈이 부시게 살아왔다 꼭 할 수 있길
어쩌면 내가 하얗게 그댈 잊어도
다시 느리게 시작해요
그때의 모습 그대로
그 꿈