TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài đang xem : "

Học tiếng hàn qua bài hát 산다는 거 cheer up

"

 


산다는 건 다 그런래요

Cuộc sống đều như vậy cả힘들고 아픈 날도 많 거래요

Có nhiều ngày khó khăn và đau khổ.오늘도 수고 많으셨어요

Bạn hôm nay cũng vất vả nhiều rồi.어떻게 지내셨나요

Dạo này bạn sống thế nào 오늘도 한잔 걸치셨나요

Hôm nay cũng làm chén chư ?뜻대로 되는 일 없어

Không có việc gì là tuyệt đối cả.한숨이 나도 슬퍼마세요

Ngay cả khi bạn thở. Nên đừng buồn phiền.어느 구름속에 비가 들었는지 누가 알아

Nhũng đám mây kia mưa lúc nào ai biết 살다보면 나에게도 좋은 날이 온답니다

Nếu sống lâu bạn sẽ thấy rằng những chuyện vui cũng sẽ thường đến với ta.산다는 건 다 그런래요

Cuộc sống đều như vậy cả힘들고 아픈 날도 많 거래요

Có nhiều ngày khó khăn và đau khổ.오늘도 수고 많으셨어요

Bạn hôm nay cũng vất vả nhiều rồi.옆집이 부러운가요

Bạn có ganh tỵ nhà kế bên không ?친구가 요즘 잘나가나요

Bạn bè dạo có phát triển hơn không ?남들은 다 좋아보여 속상해져도 슬퍼마세요

Dù cảm thấy tổn thương vì nhìn người khác có tốt hơn mình cũng đừng buồn.사람마다 알고 보면 못할 사연도 많아

Mỗi người nếu biện về họ. Bạn sẽ thấy rằng họ cũng có nhiều chuyện riêng, bận tâm.인생이 별거 있나요

Có điều gì đặc biệt trong cuộc sống거기서 거기인거지

Đây rồi산다는 건 다 그런래요

Cuộc sống đều như vậy cả힘들고 아픈 날도 많 거래요

Có nhiều ngày khó khăn và đau khổ.오늘도 수고 많으셨어요

Bạn hôm nay cũng vất vả nhiều rồi.


 

Cả cuộc đời tôi  All of my life  Bạn là tất cả cuộc sống của tôi  You are all of my life 


Ngữ pháp trong bài

2 ) -래요 :

Từ vựng trong bài

2 ) 부르다 :
3 ) 못하다 :
4 ) 지내다 :
5 ) 걸치다 :
6 ) 잘나다 :
7 ) 그런 :
8 ) 부러 :
9 ) 거기 :
10 ) 좋아 :
11 ) 누가 :
12 ) 구름 :
14 ) 수고 :
16 ) 요즘 :