TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

[MV] Joosiq(주식) _ Good Night(5분만 더) 

 

매일 밤 네게 팔베개를 해주면 너는 잠들어 버리곤 해
Mỗi đêm em yên giấc trong vòng tay anh.

매일 아침마다 넌 잠긴 목소리로 말해
Mỗi buổi sáng em nói với anh khi ngủ.

딱 5분만 더 누워있을게
Đúng 5 phút nữa..

다시 또 눈이 감기네
Lại nhắm mắt rồi.

어젠 많이 피곤했나 봐
Có thể hôm qua em mệt lắm.

그냥 좀 누워있다가 얼마 지나지 않아 넌 잠들어
Cứ nằm chút nhưng không được bao lâu em lại ngủ...

without saying good night

이제 일어나야 되는데
Bây giờ đến lúc anh phải đi rồi.

이러다 또 늦겠는데
Lại muộn rồi.

게으른 널 바라보는 게 왜 이리 좋을까
Sao anh lại thích nhìn em lười như vậy ?

오늘은 유난히 햇살이 좋아서
Vì hôm nay nắng đẹp một cách đặc biệt.

오늘은 그냥 좀 몸이 무거워서 이러고 좀만 더 있자
Người hôm nay hơi nặng nên nằm thêm chút nữa . 

이불 밖은 위험하니까
Vì ngoài chiếc chăn này nguy hiểm .

We just wanna lay
all day all night alright?

매일 밤 네게 팔베개를 해주면 너는 잠들어 버리곤 해
Mỗi đêm em yên giấc trong vòng tay anh.

매일 아침마다 넌 잠긴 목소리로 말해
Mỗi buổi sáng em nói với anh khi ngủ.

딱 5분만 더 누워있을게
Đúng 5 phút nữa..

다시 또 눈이 감기네
Lại nhắm mắt rồi.

힘들었던 너의 하루가 아마 또 계속될 거야
Một ngày mệt mỏi của em có lẽ sẽ kéo dài.

내가 해 줄 수 있는건 이렇게 바라보는 것
Việc em có thể làm cho em là ngắm nhìn em.

이제 내게 더 기대도 돼
Bây giờ anh có thể kì vongnj hơn.

이렇게 더 사랑하게
Yêu hơn như này.

멍하니 널 바라보는 게 왜 이리 좋을까
Tại sao nhìn em anh lại cảm thấy yêu hơn.

오늘은 유난히 네가 더 좋아서
Hôm nay anh đặc biệt yêu em hơn.

오늘은 그냥 좀 네가 예뻐 보여서
Vì hôm nay nhìn em đẹp hơn.

이러고 좀만 더 있자
오늘 널 더 사랑하니까
We just wanna lay
all day all night alright?

매일 밤 네게 팔베개를 해주면 너는 잠들어 버리곤 해
Mỗi đêm em yên giấc trong vòng tay anh.

매일 아침마다 넌 잠긴 목소리로 말해
Mỗi buổi sáng em nói với anh khi ngủ.