TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG

밤편지 (Bức thư đêm)

이 밤 그날의 반딧불을 당신의 창 가까이 보낼게요음 사랑한다는 말이에요

Đêm nay em sẽ gửi những chú đom đóm bay đến gần cửa sổ phòng anh để nói lời yêu thương


나 우리의 첫 입맞춤을 떠올려그럼 언제든 눈을 감고 음 가장 먼 곳으로 가요

Em nhớ về nụ hôn đầu tiên của chúng ta Lúc nào cũng là đôi mắt nhắm Dìu ta về miền xa xôi nhất


난 파도가 머물던 모래 위에 적힌 글씨처럼그대가 멀리 사라져 버릴 것 같아 늘 그리워 그리워

Lúc nào em cũng nhớ Tưởng chừng người sẽ vụt biến mất Như dòng chữ viết trên cát Rồi bị sóng cuốn đi


여기 내 마음속에 모든 말을 다 꺼내어 줄 순 없지만사랑한다는 말이에요

Ở đây, nơi trái tim em Em có thể giãi bày cả ngàn lời Nhưng chỉ muốn gửi đến anh lời yêu


어떻게 나에게 그대란 행운이 온 걸까지금 우리 함께 있다면 아 얼마나 좋을까요

Anh chính là Điều may mắn nhất trong cuộc đời em Giá như ngay lúc này Đôi ta có thể ở bên nhau


난 파도가 머물던 모래 위에 적힌 글씨처럼그대가 멀리 사라져 버릴 것 같아또 그리워 더 그리워

Lúc nào em cũng nhớ Tưởng chừng người sẽ vụt biến mất Như dòng chữ viết trên cát Rồi bị sóng cuốn đi


나의 일기장 안에모든 말을 다 꺼내어 줄 순 없지만사랑한다는 말

Trong nhật ký của em Có biết bao lời tâm sự Nhưng em chỉ muốn gửi đến anh lời yêu


이 밤 그날의 반딧불을 당신의창 가까이 띄울게요음 좋은 꿈 이길 바라요

Đêm nay em sẽ gửi những chú đom đóm bay đến gần cửa sổ phòng anh Để chúc anh có giấc ngủ bình yên