Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập

Đề thi topik online

Các bước để luyện thi topik trực tuyến
  1. Bạn chưa đăng nhập. Đăng nhập để lưu kết quả và nhận 30 từ vựng, 3 ngữ pháp tiếng hàn mỗi ngày
  2. Nếu chưa có tài khoản. Click đây để đăng kí
  3. Sau khi đăng nhập bạn được thi thử đề thi topik kì 35
  4. Mở trọn bộ đề thi chỉ với 500.000 vnđ. Nhận 50 từ vựng - 5 ngữ pháp mỗi ngày qua email.

Đề thi topik 1

Đề topik ki 35

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi kì 36

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi kì 37

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik ki 41

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 41

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 47

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 47

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 52

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 52

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 60

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 60

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik kì 64

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 64

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik 2

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 41

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 41

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 47

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 47

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 52

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik Kì 52

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 60

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik - Kì 60

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik 64

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 64

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Luyện cấu trúc đề thi topik trực tuyến

Cấu trúc đề thi topik 1

Dạng 1 | Câu 31 - 33 : Câu văn đang nói về điều gì

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 48

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 2 | Câu 34 - 39 : Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 112

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 3 | Câu 40 - 42 : Nhìn tranh và chọn đáp án sai

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 80

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 4 | Câu 43 - 45 : Chọn câu bao quát nội dung

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 70

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 5 | Câu 46-48 : Chọn suy nghĩ trọng tâm

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 72

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 6 | Câu 49 - 56 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 152

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 7 | Câu 57 -58 : Chọn phần liệt kê đúng theo thứ tự

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 8 | Câu 69 -70 [ Khó ] : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 307

Loại đề : đọc

Thi online

Cấu trúc đề thi topik 2

Dạng 1 | Câu 1 -2 :Chọn ngữ pháp đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 2 | Câu 3 - 4 :Chọn câu có ý nghĩa giống với phần gạch chân

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 36

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 3 | Câu 5 - 8 : Xem tranh và chọn từ

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 80

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 4 | Câu 9 - 12 : Chọn câu đúng với đoạn văn và biểu đồ

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 88

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 5 | Câu 13 - 15 : Chọn phần liệt kê theo thứ tự

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 72

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 6 | Câu 16 - 18 : Chọn từ và điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 74

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 7 | Câu 19 - 24 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 142

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 8 | Câu 25 - 27 : Chọn phần giải thích rõ cho đề mục báo

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 66

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 9 | Câu 28 - 31 : Điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 88

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 10 | Câu 32 - 38 : Tìm phần đúng nhất cho đoạn văn

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 11 | Câu 34 - 39 : Tìm chủ đề cho đoạn văn

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 64

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 12 | Câu 39 - 41 : Điền câu vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 13 | Câu 42 - 50 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 190

Loại đề : đọc

Thi online

Bảng xếp hạng topik 1

kiên đạt 93 điểm trong thời gian 14:57:24. Trong Đề thi topik kì 35 - nghe
Thủy đạt 89 điểm trong thời gian 31:20:98. Trong Đề topik ki 35 - đọc
kiên đạt 89 điểm trong thời gian 16:17:76. Trong Đề topik ki 35 - đọc
Đặng Hồng Phước đạt 84 điểm trong thời gian 13:07:83. Trong Đề thi topik kì 35 - nghe
pham huong đạt 81 điểm trong thời gian 24:37:11. Trong Đề topik ki 35 - đọc

Bảng xếp hạng topik 2

Thơm đạt 98 điểm trong thời gian 33:47:90. Trong Đề thi topik kì 35 - đọc
Anh My đạt 42 điểm trong thời gian 02:34:33. Trong Đề thi topik kì 35 - đọc
Phùng Mã Chi đạt 30 điểm trong thời gian 01:24:47. Trong Đề thi topik kì 35 - đọc
Jesusloves185 đạt 28 điểm trong thời gian 04:49:02. Trong Dạng 1 | Câu 1 -2 :Chọn ngữ pháp đúng - đọc
Jesusloves185 đạt 26 điểm trong thời gian 21:34:35. Trong Dạng 4 | Câu 9 - 12 : Chọn câu đúng với đoạn văn và biểu đồ - đọc