Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Bài viết
Học tiếng hàn
Thời sự tiếng hàn
Giao tiếp tiếng hàn
Bài hát tiếng hàn
Topik Tiếng Hàn

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Đăng nhập

Luyện thi topik trực tuyến

✅ Số đề thi topik online 💛 34 đề thi, 19 dạng luyện đề
✅ Ưu điểm đề thi topik ⭐ Thi online, chấm điểm, xếp hạng
✅ Lưu kết quả, từ vựng ⭐ Hỗ trợ lưu kết quả, lưu từ vựng gửi qua email
✅ Giải đề ⭐ Đẫ được giải đề, phân tích từ vựng, ngữ pháp
Lưu về facebook ngay
Cập nhật Top 30 khóa học Tiếng Hàn Tốt Nhất 2022 – Cập nhật 24h

Đề thi topik online

Hohohi đã có mặt trên app. Click để tải app hohohi cho androidiphone Kết nối với hohohi qua group "Hàn Quốc Tốc Hành"

Các bước để luyện thi topik trực tuyến
 1. Bạn chưa đăng nhập. Đăng nhập để lưu kết quả và nhận 30 từ vựng, 3 ngữ pháp tiếng hàn mỗi ngày
 2. Nếu chưa có tài khoản. Click đây để đăng kí
 3. Sau khi đăng nhập bạn được thi thử đề thi topik kì 35
 4. Mở trọn bộ đề thi chỉ với 500.000 vnđ. Nhận 50 từ vựng - 5 ngữ pháp mỗi ngày qua email.

Đề thi topik 1

Đề topik ki 35

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi kì 36

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi kì 37

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik ki 41

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 41

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 47

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 47

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 52

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 52

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik - Kì 60

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 60

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik kì 64

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 64

Thời gian thi : 40 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik 2

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 35

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 36

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 37

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 41

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 41

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 47

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 47

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 52

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik Kì 52

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề thi topik Kì 60

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik - Kì 60

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Đề topik 64

Thời gian thi : 70 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Đề thi topik kì 64

Thời gian thi : 60 phút

Điểm : 100

Loại đề : nghe

Thi online

Tính năng của đề thi topik trực tuyến

 • Bạn không cần tra từ điển. Chỉ cần click vào phần từ vựng được gạch chân. Kết quả sẽ hiện như bên dưới.
 • Từ vựng trong đề luyện thi topik sẽ được nhắc qua email sau 1,3,7,30 ngày. Hohohi sẽ nhắc bạn nhớ tất cả từ vựng đã học.
 • Truy cập kết quả đã thi dễ dàng.
 • Cùng luyện thi với những người thi khác.
tính năng đề thi topik online

Câu hỏi thường gặp

Cách thi topik trực tuyến

   Truy cập website
   Đăng kí tài khoản
   Bắt đầu luyện tập

Những tính năng của phần thi toik online sẽ giúp bạn :

 • Tính điểm, thời gian thực bạn thi.
 • Phân tích đề thi, đáp án.
 • Có phần transcript cho đề nghe.
 • Phân tích từ vựng ngữ pháp trong từng câu hỏi.
 • Lưu trữ đề thi. Giúp bạn dễ dàng truy cập lại.

Luyện cấu trúc đề thi topik trực tuyến

Cấu trúc đề thi topik 1

Dạng 1 | Câu 31 - 33 : Câu văn đang nói về điều gì

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 48

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 2 | Câu 34 - 39 : Chọn từ đúng điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 112

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 3 | Câu 40 - 42 : Nhìn tranh và chọn đáp án sai

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 80

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 4 | Câu 43 - 45 : Chọn câu bao quát nội dung

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 70

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 5 | Câu 46-48 : Chọn suy nghĩ trọng tâm

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 72

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 6 | Câu 49 - 56 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 152

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 7 | Câu 57 -58 : Chọn phần liệt kê đúng theo thứ tự

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 8 | Câu 69 -70 [ Khó ] : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 307

Loại đề : đọc

Thi online

Cấu trúc đề thi topik 2

Dạng 1 | Câu 1 -2 :Chọn ngữ pháp đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 2 | Câu 3 - 4 :Chọn câu có ý nghĩa giống với phần gạch chân

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 36

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 3 | Câu 5 - 8 : Xem tranh và chọn từ

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 80

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 4 | Câu 9 - 12 : Chọn câu đúng với đoạn văn và biểu đồ

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 88

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 5 | Câu 13 - 15 : Chọn phần liệt kê theo thứ tự

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 72

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 6 | Câu 16 - 18 : Chọn từ và điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 74

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 7 | Câu 19 - 24 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 142

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 8 | Câu 25 - 27 : Chọn phần giải thích rõ cho đề mục báo

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 66

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 9 | Câu 28 - 31 : Điền vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 88

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 10 | Câu 32 - 38 : Tìm phần đúng nhất cho đoạn văn

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 11 | Câu 34 - 39 : Tìm chủ đề cho đoạn văn

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 64

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 12 | Câu 39 - 41 : Điền câu vào chỗ trống

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 100

Loại đề : đọc

Thi online

Dạng 13 | Câu 42 - 50 : Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

Thời gian thi : 50 phút

Điểm : 190

Loại đề : đọc

Thi online

Bảng xếp hạng topik 1

Như đạt 94 điểm trong thời gian 24:59:26. Trong Đề thi topik kì 41 - nghe
Như đạt 90 điểm trong thời gian 27:56:39. Trong Đề thi topik kì 47 - nghe
Trang đạt 87 điểm trong thời gian 28:48:84. Trong Đề thi topik kì 52 - nghe
Vũ Thiên Ân đạt 86 điểm trong thời gian 03:23:69. Trong Đề thi kì 36 - đọc
Huỳnh Như đạt 86 điểm trong thời gian 25:16:92. Trong Đề topik kì 64 - đọc

Bảng xếp hạng topik 2

cù minh đạo đạt 78 điểm trong thời gian 41:50:58. Trong Đề thi topik kì 37 - đọc
duyennguyen đạt 66 điểm trong thời gian 03:08:80. Trong Đề thi topik kì 64 - nghe
DANG THI KIM NGAN đạt 46 điểm trong thời gian 48:16:48. Trong Đề thi topik kì 35 - đọc
Trần thị vy đạt 20 điểm trong thời gian 02:49:43. Trong Đề topik 64 - đọc