Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Văn học

Giới thiệu về chủ đề Văn học

Từ vựng tiếng hàn về Văn học nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Văn học

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가능 sự khả dĩ, sự có thể
2
가리키다 chỉ, chỉ trỏ
3
가치 giá trị
4
각각 mỗi một, riêng, từng
5
간과 sự xem sơ qua, sự xem lướt
6
간단하다 đơn giản
7
간주 (sự) xem như, coi như
8
같이 cùng
9
개념 khái niệm
10
개별적 có tính chất riêng biệt, có tính riêng lẻ
11
객관적 mang tính khách quan, khách quan
12
건의 sự kiến nghị, sự đề xuất
13
경우 đạo lý, sự phải đạo
14
경험 kinh nghiệm
15
고대 thời kỳ cổ đại
16
고유하다 đặc trưng, đặc thù
17
시상 sự trao giải thưởng, sự trao phần thưởng
18
공예 sự khéo tay
19
과거형 dạng quá khứ
20
과정 quá trình
21
구상 sự hiện hữu
22
구성되다 được cấu thành, được tạo ra
23
구전 sự truyền miệng, sự truyền khẩu
24
국가 quốc gia
25
그러나 nhưng..., thế nhưng...
26
그러하다 như thế, như vậy
27
그렇지 đúng rồi, có thế chứ
28
그리고 và, với, với cả
29
그리다 nhớ nhung, thương nhớ
30
그리스
[Greece]
Hy Lạp
31
근대 thời cận đại, thời đại gần đây
32
기록 sự ghi chép, sự ghi hình, bản ghi chép, tài liệu lưu
33
기업 doanh nghiệp
34
기와 ngói, tấm lợp
35
기재 việc ghi chép, việc viết
36
날짜 số ngày
37
대개 đại khái
38
대도 đạo tặc
39
대별되다 được phân chia
40
대본 kịch bản
41
대사 đại sự, việc trọng đại
42
대상 đại doanh nhân
43
대역 đại nghịch
44
대중 một cách đại khái
45
대중가요 ca khúc đại chúng
46
대중음악 âm nhạc đại chúng
47
도자기 đồ gốm sứ
48
도화지 giấy đồ họa, giấy vẽ
49
독창 sự đơn ca, bài đơn ca
50
동시 đồng thời, cùng một lúc
51
동양화 tranh phương Đông, bức họa phương Đông
52
동요 sự dao động, sự lắc lư
53
동작 động tác
54
되게 rất, lắm, thật
55
들어가다 đi vào, bước vào
56
디지털
[digital]
kỹ thuật số
57
따라 riêng
58
따르다 theo
59
또는 hoặc, hay, hay là
60
또한 cũng thế
61
로맨스
[romance]
tình yêu lãng mạn, chuyện tình lãng mạn
62
리얼리즘
[realism]
chủ nghĩa hiện thực
63
마찬가지 sự giống nhau
64
말하다 nói
65
매우 rất, lắm
66
매체 phương tiện (truyền thông, thông tin đại chúng)
67
명칭 danh xưng, tên gọi
68
몇몇 mang tính một vài, mang tính một số, mang tính dăm ba
69
모음 nguyên âm
70
묘사되다 được miêu tả
71
무용 sự can đảm
72
문법 văn phạm, ngữ pháp
73
문예 văn học nghệ thuật
74
문의 việc hỏi, việc tìm hiểu
75
문자 văn tự, chữ viết
76
문체 lối viết, phong cách văn chương
77
문학 văn học
78
문학적 mang tính văn học
79
물리적 mang tính vật lý
80
물의 búa rìu dư luận, sự đàm tiếu
81
미국 Mỹ
82
미디어
[media]
truyền thông, media
83
미술사 lịch sử mỹ thuật, môn lịch sử của mỹ thuật
84
미적 mang tính chất đẹp, có tính chất đẹp
85
민속 dân tộc, truyền thống
86
민족주의 chủ nghĩa dân tộc
87
박히다 được đóng, bị đóng
88
밖에 ngoài, chỉ
89
받아들이다 tiếp nhận
90
발달되다 phát triển
91
발달하다 phát triển
92
발생 sự phát sinh
93
발표 sự công bố
94
방법 phương pháp
95
보수적 mang tính bảo thủ
96
보이다 được thấy, được trông thấy
97
사건 sự kiện
98
사람 con người
99
사용되다 được sử dụng
100
사이 khoảng cách, cự li
101
사학 sử học
102
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
103
상상 sự tưởng tượng
104
생각되다 được nghĩ là, được coi là, được xem là
105
서사시 sử thi, anh hùng ca
106
서사적 mang tính tự sự, mang tính tả thực, mang tính miêu tả
107
서정시 thơ trữ tình
108
서정적 mang tính trữ tình
109
서투르다 lóng ngóng, lớ ngớ, chưa thạo
110
설명되다 được giải thích
111
성격 tính cách, tính nết
112
소위 cái gọi là
113
수법 cách, kế, thủ đoạn
114
수필 tản văn, tùy bút
115
아가 em bé
116
아래 dưới
117
악사 nhạc sĩ
118
어법 văn phạm
119
어서 nhanh lên, mau lên
120
에서 ở, tại
121
연극 sự diễn kịch
122
오직 chỉ, duy nhất
123
용인 sự chấp nhận, sự chấp thuận, sự tán thành, sự đồng ý
124
위치하다 tọa lạc, nằm ở vị trí
125
유일하다 duy nhất
126
으로서 như là, với tư cách là
127
음악 âm nhạc
128
의미 ý nghĩa, nghĩa
129
의적 tên trộm nghĩa hiệp
130
이다
131
인문학 nhân văn học
132
인물 nhân vật
133
인식 việc nhận thức, sự nhận thức
134
있다
135
적의 ý thù địch, lòng thù địch
136
전기 lời mở đầu
137
전달 tháng trước
138
정문 cửa chính, cổng chính, lối vào chính
139
정형시 thơ luật
140
제삼자 người thứ ba, người ngoài cuộc
141
제외되다 bị trừ ra, bị loại ra
142
제재 sự chế tài, sự hạn chế, điều chế tài
143
조류 triều lưu, dòng thủy triều
144
조문 điếu văn
145
존재하다 tồn tại, có thật
146
주관적 mang tính chủ quan
147
주제 chủ đề
148
주지 sư trụ trì
149
지지 cái bẩn, í ẹ
150
집합 sự tập hợp, sự tụ hợp, sự tụ họp
151
차이다 bị đá, bị đá văng
152
차이점 điểm khác biệt, điểm khác nhau
153
창작되다 được sáng tạo
154
처음 đầu tiên; lần đầu tiên
155
초로 thời kì trung niên
156
탐구되다 được tham cứu, được khảo cứu
157
편의 sự tiện lợi
158
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
159
평론 sự bình luận; bài bình luận, lời bình
160
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
161
하지 Hạ chí
162
학문 sự học hành, học vấn
163
한정 sự hạn định
164
헌법 hiến pháp
165
활동 hoạt động
166
회고록 nhật ký hồi tưởng
167
흔히 thường, thường hay
168
흥미 sự hứng thú
169
포함하다 Bao gồm, gộp cả
170
거의 hầu hết, hầu như
171
구별되다 được phân biệt
172
구분 sự phân loại
173
구분하다 phân loại
174
기도 sự thử, sự cố gắng
175
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
176
기행문 bài ký hành, bài nhật ký du lịch
177
나타나다 xuất hiện, lộ ra
178
나팔 kèn trompet
179
낭만주의 chủ nghĩa lãng mạn
180
내용 cái bên trong
181
노래 bài hát, ca khúc, việc ca hát
182
노래하다 hát, ca
183
노천극장 sân khấu ngoài trời, sân khấu lộ thiên
184
논하다 luận, bàn, luận bàn
185
다소 ít nhiều
186
다양하다 đa dạng
187
다음 sau
188
단편 truyện ngắn
189
범죄 sự phạm tội
190
범주 phạm trù
191
분류되다 được phân loại
192
분류하다 phân loại
193
분야 lĩnh vực
194
분화 sự phân hóa
195
상영 sự trình chiếu
196
상징적 mang tính tượng trưng
197
색채 màu, sắc màu
198
성서 kinh Thánh
199
소설 Tiểu tuyết
200
속공 sự tấn công nhanh
201
수단 cách thức, biện pháp, phương tiện
202
수도 đường ống nước, ống dẫn nước
203
시대 thời đại
204
시도되다 được thử, được thử nghiệm
205
시론 dư luận
206
신뢰성 tính tín nhiệm, tính tin cậy
207
어떠하다 thế nào, ra sao
208
언어 ngôn ngữ
209
여야 đảng cầm quyền và đảng đối lập
210
여행 (sự) du lịch
211
역사적 thuộc về lịch sử
212
역시 quả là, đúng là
213
영문학 văn học Anh
214
영어 tiếng Anh
215
예술 nghệ thuật
216
예술적 mang tính nghệ thuật
217
원래 vốn dĩ, từ đầu, vốn là, vốn có
218
의도 ý đồ, ý định
219
의하다 dựa vào, theo
220
이것 cái này
221
이나 hay gì đấy, hay gì đó
222
이루어지다 được thực hiện
223
이를테면 hay nói khác đi
224
이며 vừa ... vừa..., và
225
이미지
[image]
hình ảnh
226
이야기 câu chuyện
227
이후 sau này, mai đây, mai sau
228
인간 con người
229
인기 được ưa thích, được mến mộ, được nhiều người biết đến
230
일관성 tính nhất quán
231
일기 một đời, một kiếp
232
일리 (có) lý, phải, logic
233
일반적 mang tính thông thường
234
자기 chính mình, tự mình, bản thân mình
235
자서전 tự truyện
236
자유시 thơ tự do
237
자의 ý chí của mình, ý muốn của mình.
238
자조 sự tự lực
239
작업 sự tác nghiệp
240
작자 tác giả
241
작품 tác phẩm
242
장르
[genre]
thể loại
243
재능 tài năng
244
전문 toàn văn
245
정의 chính nghĩa
246
조각 miếng, mẩu
247
종류 chủng loại, loại, loài
248
종이 giấy
249
종종 thỉnh thoảng, đôi khi
250
중간 trung gian, ở giữa
251
중심 trung tâm
252
진실 sự chân thật
253
창출되다 được sáng tạo, được lập ra
254
철학 triết học
255
텍스트
[text]
bản gốc
256
특별하다 đặc biệt
257
특정 sự riêng biệt, sự cá biệt
258
특정하다 riêng biệt, cá biệt
259
하위 hạ vị
260
함께 cùng
261
허구성 tính hư cấu
262
현재형 Dạng hiện tại
263
형상화하다 hình tượng hóa
264
형태 hình thức, hình dáng, kiểu dáng
265
회화 sự nói chuyện, sự trò chuyện
266
희곡 kịch bản

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Văn học

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Văn học là 266

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.