Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng trung cấp phần 3

Giới thiệu về chủ đề Từ vựng trung cấp phần 3

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng trung cấp phần 3 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng trung cấp phần 3

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가난 sự nghèo khó, cái nghèo
2
가정 gia đình, nhà
3
각각 mỗi một, riêng, từng
4
각종 các loại, các thứ
5
갈등 sự bất đồng, sự căng thẳng
6
감독 sự giám sát
7
감동적 có tính cảm động, có tính xúc động
8
감상문 bài cảm tưởng, bài cảm thụ
9
개발하다 khai khẩn, khai thác
10
개봉하다 bóc tem, bóc nhãn
11
거두다 thu dọn, thu gom
12
검색 sự tra xét, sự khám xét
13
겪다 trải qua, trải nghiệm
14
결근 sự nghỉ làm
15
경쟁 sự cạnh tranh
16
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
17
경험 kinh nghiệm
18
고민 sự lo lắng, sự khổ tâm
19
고아원 trại trẻ mồ côi, cô nhi viện
20
슬프다 buồn, buồn bã, buồn rầu
21
공경하다 cung kính
22
공고 trường cấp ba chuyên ban công nghiệp
23
공공장소 nơi công cộng
24
시사회 cuộc xem trước, cuộc duyệt trước
25
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
26
공동생활 đời sống cộng đồng
27
공상 sự mộng tưởng, sự không tượng, điều mộng tưởng, điều không tưởng
28
공연장 sàn diễn, nơi trình diễn
29
공포 sự công bố
30
관공서 cơ quan nhà nước, cơ quan công
31
관람객 khách tham quan, người xem
32
관람하다 xem, thưởng thức
33
관련되다 có liên quan
34
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
35
교육자 nhà giáo
36
구하다 tìm, tìm kiếm, tìm thấy
37
궁궐 cung điện, cung đình, cung vua
38
권하다 khuyên, khuyên nhủ, khuyên bảo
39
규칙 quy tắc
40
극복되다 được khắc phục
41
글씨 chữ viết, nét chữ
42
금메달
[金medal]
huy chương vàng
43
기법 kỹ thuật, kỹ xảo
44
기부 sự cho tặng, sự hiến tặng
45
기억 sự ghi nhớ, trí nhớ
46
긴장되다 bị căng thẳng
47
당첨되다 được trúng thưởng, được trúng giải
48
대사 đại sự, việc trọng đại
49
대중교통 giao thông công cộng
50
대출 vay, mượn , cho vay, cho mượn
51
댓글 dòng phản hồi, dòng đáp, dòng bình luận, comment/cmt
52
도덕 đạo đức
53
도전하다 thách thức, thách đấu, thách đố
54
돌리다 vượt qua hiểm nghèo, qua giai đoạn nguy hiểm
55
동성 cùng họ
56
동시통역 dịch cabin
57
동영상 video, hình ảnh động
58
되다 sượn, sống
59
두렵다 sợ, sợ sệt
60
드라마
[drama]
kịch, phim truyền hình
61
등급 đẳng cấp, cấp bậc, thứ bậc
62
따다 hái, ngắt
63
떠올리다 chợt nhớ ra
64
떨치다 lan rộng, tỏa rộng, truyền bá
65
리포터
[reporter]
phóng viên
66
리포트
[report]
bản báo cáo
67
마무리하다 hoàn tất, kết thúc, hoàn thành
68
만화 tranh hoạt hình, truyện tranh
69
맞다 đúng
70
맡다 đảm nhiệm, đảm đương
71
매진되다 được bán hết
72
매표소 nơi bán vé
73
모양 hình như, có vẻ
74
몸무게 cân nặng
75
무리하다 vô lí
76
무엇 cái gì, gì
77
문단 đoạn văn
78
문서 tư liệu, tài liệu
79
문제 đề (bài thi)
80
민속 dân tộc, truyền thống
81
바르다 thẳng
82
박물관 viện bảo tàng
83
반영하다 phản chiếu
84
반응 sự phản ứng, phản ứng
85
발달 sự phát triển
86
배우 diễn viên
87
번호표 phiếu số thứ tự
88
보고서 bản báo cáo
89
보다 hơn, thêm nữa
90
보람 sự hài lòng, sự bổ ích, cảm giác có ý nghĩa
91
부담 trọng trách
92
부적응 sự không thể thích nghi, sự không thể thích ứng
93
블로그
[blog]
blog
94
비결 bí quyết
95
비만 (sự) béo phì
96
비밀 sự bí mật
97
사소하다 nhỏ nhặt
98
사업가 nhà kinh doanh
99
사연 câu chuyện, tình huống, hoàn cảnh
100
사원 chùa chiền
101
사이 khoảng cách, cự li
102
사이트
[site]
site, trang tin điện tử
103
사투리 tiếng địa phương, phương ngữ
104
삭제 sự xóa bỏ
105
상담 sự tư vấn
106
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
107
생기다 sinh ra, nảy sinh
108
서가 giá sách, kệ sách
109
설문 sự khảo sát, việc điều tra thông tin
110
성공하다 thành công
111
속박 sự cản trở, sự kìm hãm
112
스트레스
[stress]
sự ức chế thần kinh, sự căng thẳng thần kinh
113
신청서 đơn đăng ký
114
신체장애 sự khuyết tật thân thể
115
실생활 sinh hoạt thực tế, đời sống thực tế
116
실제로 trong thực tế, trên thực tế
117
심야 đêm khuya
118
악수 sự bắt tay
119
안마 (sự) xoa bóp, mát xa
120
액션
[action]
hành động
121
양로원 viện dưỡng lão
122
양보하다 nhượng bộ, nhường lại
123
어려움 sự khó khăn, điều khó khăn
124
없다 không có, không tồn tại
125
역할 vai trò, nhiệm vụ
126
연구 sự nghiên cứu
127
연기 sự dời lại, sự hoãn lại
128
연기되다 bị dời lại, bị hoãn lại
129
연예인 nghệ sĩ
130
영화 điện ảnh, phim
131
예고편 phần giới thiệu trước
132
예매하다 đặt mua trước
133
오기 tính hiếu thắng
134
오싹하다 ớn, rùng mình
135
오히려 ngược lại, trái lại
136
용기 dũng khí
137
원서 sách nguyên văn
138
유인물 bản in
139
유치하다 nhỏ tuổi, trẻ tuổi
140
유학 sự du học
141
으로 sang
142
이다
143
이든지 bất kể
144
인상적 mang tính ấn tượng, có tính ấn tượng
145
인쇄 sự in ấn
146
인위 nhân tạo
147
인터넷
[internet]
mạng internet
148
인턴
[intern]
bác sĩ thực tập
149
있다
150
장래 tương lai
151
저장 sự lưu trữ, sự tích trữ
152
저절로 tự dưng, tự nhiên, tự động
153
적응하다 thích ứng
154
적이 tương đối, rất, quá
155
전달 tháng trước
156
전쟁 chiến tranh
157
전체 toàn thể
158
절대 tuyệt đối
159
정하다 thẳng
160
조사 điếu văn
161
조언 sự khuyên bảo, lời khuyên
162
조연 việc đóng vai phụ, vai phụ
163
조조 sáng sớm
164
좌절하다 nản lòng, thối chí
165
주다 cho
166
직장 cơ quan, nơi làm việc, chỗ làm
167
진학하다 học lên cao, học tiếp
168
짜다 mặn
169
찻집 tiệm trà, quán trà
170
청각 thính giác
171
청하다 thỉnh cầu
172
촬영하다 quay phim, chụp ảnh
173
최선 sự tuyệt nhất, sự tốt nhất
174
최초 sớm nhất, đầu tiên
175
추천하다 đề cử, tiến cử
176
취소되다 bị hủy bỏ
177
취업 sự tìm được việc, sự có việc làm
178
취업하다 tìm được việc, có việc làm
179
치료하다 điều trị, chữa trị
180
쾌감 khoái cảm
181
크기 độ lớn, kích cỡ
182
통역사 thông dịch viên
183
펼치다 bày ra
184
평범하다 bình thường
185
평생 cuộc đời
186
포인트
[point]
điểm nhấn, điểm then chốt
187
표정 sự biểu lộ, vẻ mặt
188
피아니스트
[pianist]
nghệ sĩ piano
189
피하다 tránh, né, né tránh
190
피해 sự thiệt hại
191
학계 giới học thuật
192
한식당 nhà hàng Hàn Quốc
193
해결되다 được giải quyết
194
해리 hải lý
195
회복되다 được phục hồi, được hồi phục
196
훨씬 hơn hẳn, rất
197
흡연실 phòng hút thuốc
198
배경음악 Nhạc nền
199
장애인 người khuyết tật
200
일상생활 sinh hoạt đời thường, cuộc sống bình thường
201
구분되다 được phân loại
202
기도 sự thử, sự cố gắng
203
끌다 lê, lết, kéo lê
204
끔찍하다 kinh khủng, khủng khiếp
205
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
206
낙서 sự viết linh tinh, sự viết bậy
207
남다 còn lại, thừa lại
208
내기 sự cá cược
209
노력하다 nỗ lực, cố gắng
210
놀이 sự chơi đùa
211
눈높이 tầm mắt
212
느끼다 nức nở, thổn thức
213
늘다 giãn ra, phình ra, nở ra
214
다하다 hết, tất
215
때로 có khi, có lúc
216
방해하다 gây phương hại, gây trở ngại, cản trở
217
백만장자 nhà triệu phú
218
보좌관 nhân viên trợ lý
219
복권 sự phục chức
220
복사 sự sao chép, sự copy
221
복지 phúc lợi
222
봉사 활동 hoạt động từ thiện
223
부딪치다 đụng, chạm
224
분실물 đồ thất lạc
225
분야 lĩnh vực
226
빠뜨리다 làm lọt xuống, đánh rơi
227
뽑다 nhổ
228
상영하다 trình chiếu
229
성에 lớp sương mờ
230
센터
[center]
giữa sân, cầu thủ trung tâm
231
수저 Muỗng và đũa
232
숙소 chỗ trọ
233
시각 thời khắc, thời điểm
234
시간 giờ, tiếng
235
신나다 hứng khởi, hứng thú
236
실감 cảm nhận thực tế, cảm giác thật
237
실례 sự thất lễ, hành động thất lễ, lời nói thất lễ
238
실패하다 thất bại
239
심각하다 trầm trọng, nghiêm trọng
240
쌓다 chất, chồng
241
쌓이다 chất đống, chồng chất, bám dày
242
야경 cảnh đêm
243
어긋나다 chệch, trật
244
어기다 làm trái, vi phạm, lỗi (hẹn)
245
예의 lễ nghĩa, phép lịch sự
246
예절 lễ tiết, nghi thức giao tiếp, lễ nghi phép tắc
247
외박 sự ngủ bên ngoài
248
요약 sự tóm tắt
249
우울증 bệnh trầm uất, bệnh trầm cảm
250
웃기다 làm trò, chọc cười, gây cười, khôi hài
251
위반하다 vi phạm
252
위원회 hội đồng, ủy ban
253
유리하다 có lợi
254
이기 thứ tiện nghi, đồ tiện nghi
255
이루다 thực hiện
256
이메일
[email]
thư điện tử
257
이미지
[image]
hình ảnh
258
이성 lý tính
259
이어폰
[earphone]
cái tai nghe
260
이웃 láng giềng
261
인간관계 mối quan hệ giữa người với người
262
인기 được ưa thích, được mến mộ, được nhiều người biết đến
263
인내하다 nhẫn nại, kiên trì
264
인형 búp bê
265
잃다 mất, đánh mất
266
자격 tư cách
267
자료 tài liệu
268
자신감 cảm giác tự tin, sự tự tin
269
자연 một cách tự nhiên
270
자원봉사자 tình nguyện viên
271
작성 việc viết (hồ sơ), làm (giấy tờ)
272
작품 tác phẩm
273
잘되다 suôn sẻ, trôi chảy, trơn tru
274
장면 cảnh, cảnh tượng
275
적성 thích hợp, thích đáng
276
적합하다 thích hợp
277
전문적 mang tính chuyên môn
278
제대로 đúng mực, đúng chuẩn, đúng kiểu
279
제도 chế độ
280
제출하다 nộp, trình, đệ trình
281
제하 bên dưới, sau đây
282
제한하다 hạn chế, hạn định
283
주소 địa chỉ
284
주인공 nhân vật chính
285
준비 sự chuẩn bị
286
줄거리 cành trơ lá, cành trụi lá
287
중심지 khu vực trung tâm
288
지시 sự cho xem
289
지키다 gìn giữ, bảo vệ
290
진동 độ rộng nách
291
진로 đường đi tới, đường đi đến
292
질서 trật tự
293
차지하다 giành, chiếm hữu, chiếm giữ, nắm giữ
294
참가 sự tham gia
295
참고 sự tham khảo
296
창피하다 xấu hổ, đáng xấu hổ
297
채용 sự tuyển dụng
298
초조하다 thấp thỏm, nhấp nhổm
299
출연하다 đóng góp
300
충격 sự xung kích, cú va đập, sự tác động
301
코너
[corner]
góc, khúc quẹo
302
코미디
[comedy]
hài kịch, phim hài
303
키우다 nuôi, trồng
304
타지 đất khác, nơi khác
305
탤런트
[talent]
tài tử, diễn viên
306
털어놓다 lôi tuột ra, lôi hết ra
307
특별 sự đặc biệt
308
폭넓다 rộng rãi, rộng khắp
309
폭력적 mang tính bạo lực
310
풀다 cởi, tháo, mở
311
해소되다 được giải tỏa, bị hủy bỏ
312
현실적 mang tính hiện thực
313
협동 sự hiệp đồng, sự hợp tác
314
홈페이지
[homepage]
trang chủ
315
흥행 sự trình chiếu, sự trình diễn
316
희망적 mang tính hi vọng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng trung cấp phần 3

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Từ vựng trung cấp phần 3 là 316

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.