Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 4

Giới thiệu về chủ đề Từ vựng cao cấp phần 4

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 4 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 4

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가교 sự xây cầu, sự bắc cầu
2
가구 hộ gia đình
3
가량 khoảng, chừng, độ
4
가로채다 giật ngang, giật phăng, chiếm đoạt
5
가부장적 mang tính gia trưởng
6
가사 sự chết giả, sự chết lâm sàng, sự ngất lịm
7
가상 sự giả tưởng
8
가요 bài hát đại chúng, ca khúc được yêu thích
9
가정 gia đình, nhà
10
각광 sự nổi bật
11
간결하다 giản khiết, súc tích
12
간직하다 giữ gìn, cất giữ
13
갈등 sự bất đồng, sự căng thẳng
14
감각 cảm giác
15
감면 sự miễn giảm
16
감상 sự cảm thương, sự đa cảm
17
감탄문 câu cảm thán
18
강구하다 nghiên cứu, tìm tòi, suy tính
19
강술 Gangsul, rượu suông
20
개념 khái niệm
21
개선하다 cải tiến, cải thiện
22
개울 con suối nhỏ, lạch, ngòi, mương nước
23
개최하다 tổ chức
24
개통하다 khai thông
25
거듭나다 tái sinh, sống lại
26
건전하다 tích cực, lành mạnh
27
겨루다 đọ sức, tranh tài
28
격음 âm bật hơi
29
결말 phần kết luận, phần kết thúc
30
결손 sự thiếu hụt
31
결항 sự hủy chuyến
32
경어법 phép kính ngữ
33
경음 âm căng
34
경지 khung cảnh, vũ đài, phạm vi
35
경판 kinh bảng
36
계몽주의 chủ nghĩa khai sáng
37
계승 sự kế thừa
38
계승하다 kế thừa, thừa hưởng
39
고뇌 sự khổ não
40
고대 thời kỳ cổ đại
41
고려 sự cân nhắc, sự đắn đo
42
고백 sự thổ lộ, sự bộc bạch, sự thú nhận, sự thú tội, (tôn giáo) sự xưng tội, sự tỏ tình
43
고부 mẹ chồng nàng dâu
44
고성능 tính năng cao, tính năng tốt
45
고안 sự phát minh, sự tìm tòi
46
고유어 tiếng thuần Hàn
47
고인돌 Goindol; ngôi mộ đá cổ
48
고작 họa hoằn
49
고전주의 chủ nghĩa cổ điển
50
고체 chất rắn, vật thể rắn
51
시어머니 mẹ chồng
52
공수 công thủ
53
공유하다 chia sẻ, cùng sở hữu
54
공학 ngành công nghệ
55
관광 sự tham quan, chuyến du lịch
56
관찰자 người quan sát
57
광복 quang phục
58
광부 thợ mỏ
59
교실 phòng học, lớp học
60
구사하다 sử dụng thành thạo, sử dụng thuần thục
61
구성 sự cấu thành, sự hình thành
62
국보 quốc bảo, báu vật quốc gia
63
궁중 trong cung
64
권고 sự khuyến cáo, sự khuyên bảo
65
규명하다 làm sáng tỏ
66
극복 sự khắc phục
67
긁다 gãi, cạy
68
금발 tóc vàng
69
급속도 tốc độ gấp, tốc độ rất nhanh
70
기록 sự ghi chép, sự ghi hình, bản ghi chép, tài liệu lưu
71
기리다 tôn vinh, tưởng nhớ
72
기발하다 độc đáo, lỗi lạc
73
길라잡이 người hướng dẫn
74
깔끔하다 tươm tất, gọn gàng
75
난감하다 nan giải
76
난처하다 khó xử
77
당대 đương đại
78
당위성 tính xác đáng, tính hiển nhiên
79
닿다 chạm
80
대가 người lỗi lạc
81
대가족 gia đình lớn
82
대대손손 cha truyền con nối, đời này qua đời khác
83
대두되다 được xuất hiện, được ra đời
84
대량 số lượng lớn, đại lượng
85
대문자 chữ in hoa, chữ viết hoa
86
대변 đại tiện
87
대소 lớn nhỏ
88
대체하다 thay thế
89
대하소설 tiểu thuyết lịch sử
90
도교 Đạo giáo
91
도달하다 đạt đến, đạt được, đến được
92
도랑 rãnh nước
93
도련님 cậu thanh niên, chàng trai
94
도입하다 đưa vào
95
독백 sự độc bạch, sự lẩm bẩm một mình
96
독보적 mang tính nổi bật, mang tính độc tôn
97
독점 sự độc chiếm
98
독후감 cảm tưởng, bài viết cảm tưởng
99
동력 động lực
100
동서 chị dâu, em dâu
101
되새기다 nhai hoài, nhai đi nhai lại
102
뒤덮다 trùm kín, phủ kín, bao bọc kín
103
뒷바라지 sự hỗ trợ phía sau, sự hậu thuẫn
104
드라마
[drama]
kịch, phim truyền hình
105
드물다 hiếm, không nhiều, không phổ biến
106
등단하다 đăng đàn, xuất hiện, lên bục
107
땔감 vật liệu đốt, chất đốt
108
마력 mã lực
109
마련되다 được chuẩn bị
110
막히다 bị chặn, bị ngăn, bị bịt
111
만하다 đáng, đáng để
112
말귀 ý nói
113
말꼬리 đuôi câu, cuối câu
114
말대꾸 sự cãi lại, sự phản bác
115
말문 cửa miệng
116
말수 lời nói
117
맞벌이 việc vợ chồng cùng kiếm tiền
118
머리 đầu, thủ
119
며느리 con dâu
120
면제 sự miễn trừ
121
명령문 nội dung ra lệnh, nội dung sai khiến
122
명암 sự sáng tối
123
모국어 tiếng mẹ đẻ
124
모더니즘
[modernism]
chủ nghĩa hiện đại
125
모음 nguyên âm
126
목덜미 gáy
127
목적어 tân ngữ
128
못되다 hư hỏng, ngỗ nghịch
129
묘사 sự mô tả
130
무기 vũ khí
131
무당 pháp sư, thầy đồng, thầy cúng
132
무속 tục đồng cốt, tục cầu cúng, đạo Shaman
133
무용 sự can đảm
134
무형 문화재 di sản văn hóa phi vật thể
135
문물 văn vật, sản vật văn hóa
136
문장 성분 Thành phần câu
137
문화권 vùng văn hóa
138
문화유산 di sản văn hóa
139
물리학 vật lý học
140
미련 sự khờ dại, sự ngớ ngẩn
141
미미하다 nhỏ bé, bé tí, tí tẹo
142
미생물 vi sinh vật
143
민속자료 vật liệu dân gian
144
민요 dân ca, bài hát dân gian
145
밀집 sự dày đặc
146
바가지 cái gáo, cái bầu
147
반론 sự phản luận, sự bác bỏ, sự phản đối
148
발단 căn nguyên, khỏi nguồn
149
발명가 nhà phát minh
150
발명품 sản phẩm phát minh
151
발명하다 phát minh
152
발음 기관 cơ quan phát âm
153
발하다 ra (hoa)
154
방사선 tia phóng xạ
155
방어 sự phòng ngự
156
벙어리 kẻ câm điếc, thằng câm
157
변천 sự biến đổi, sự chuyển tiếp, sự quá độ
158
보급하다 phổ cập, phổ biến
159
보다 hơn, thêm nữa
160
보물 bảo vật, báu vật
161
보수 sự bảo thủ
162
보유하다 lưu giữ, nắm giữ
163
보전 sự bảo tồn
164
보조개 lúm đồng tiền
165
부부 phu thê, vợ chồng
166
부양 sự chu cấp, sự cấp dưỡng
167
부유 phù du
168
부자유 sự mất tự do, sự không có tự do
169
부자지간 giữa hai bố con, giữa cha và con trai
170
부정문 câu phủ định
171
불교 Phật giáo
172
붕괴되다 bị đổ vỡ, bị sụp đổ
173
빨아들이다 hút vào
174
사관 quan điểm lịch sử
175
사돈 thông gia
176
사문화 sự bị mất hiệu lực, sự bị mất tác dụng, sự biến thành văn bản chết
177
사시 tật lác mắt, tật lé, người bị lác, người bị lé
178
사실주의 chủ nghĩa hiện thực
179
사위 con rể
180
사적 mang tính riêng tư
181
사촌 anh chị em họ
182
사투리 tiếng địa phương, phương ngữ
183
사항 điều khoản, thông tin
184
살상하다 sát thương, gây thương vong
185
삼촌 chú
186
상실 sự tổn thất, sự mất mát
187
생기다 sinh ra, nảy sinh
188
생명 sinh mệnh, sinh mạng, mạng sống
189
생물학 sinh học
190
서방님 seobangnim; chồng
191
서술어 vị ngữ
192
선두 đi đầu, đứng đầu, đi tiên phong, người đi đầu, người đứng đầu
193
선뜻 một cách sẵn sàng
194
선보이다 ra mắt, trình làng
195
선사 tiền sử
196
선입견 sự thành kiến, sự định kiến
197
선정되다 được tuyển chọn
198
섬세하다 xinh xắn
199
성곽 thành quách
200
소외 sự xa lánh
201
소외되다 bị xa lánh, bị tách biệt
202
소음 tiếng ồn
203
소재 sự có mặt, nơi có mặt
204
소재지 địa chỉ, nơi tọa lạc
205
소제 sự quét dọn, sự dọn dẹp
206
속뜻 ẩn ý
207
속삭이다 thì thầm, thì thào
208
속어 từ thông tục
209
쇳덩이 Khối sắt
210
수가 chi phí dịch vụ
211
수리 việc cung cấp nước
212
수압 áp suất của nước
213
수필 tản văn, tùy bút
214
술래 người tìm
215
시점 nơi thí điểm
216
신소재 vật liệu mới
217
신조어 từ mới
218
신종 giống mới
219
실존주의 chủ nghĩa hiện sinh
220
쌍방 song phương
221
씁쓸하다 đăng đắng
222
아니 không
223
아들 con trai
224
아비 cha, bố
225
안도 sự bình an, sự yên ổn, nơi bình yên
226
안쓰럽다 day dứt, áy náy
227
안타깝다 tiếc nuối, đáng tiếc, tiếc rẻ
228
않다 không
229
알아듣다 nghe thấy và hiểu được
230
애로 con đường hiểm trở
231
액체 chất lỏng
232
약어 từ rút gọn
233
양극화 sự lưỡng cực hóa
234
양육 sự dưỡng dục, sự nuôi dưỡng, sự nuôi nấng
235
어미 người mẹ, mẹ
236
어색하다 lúng túng, bối rối
237
억양 sự thay đổi âm điệu, ngữ điệu
238
없다 không có, không tồn tại
239
연유 sữa đặc
240
연주 biểu diễn, trình diễn
241
열기구 khinh khí cầu, khí cầu
242
예능 tài năng nghệ thuật, tài nghệ, năng khiếu nghệ thuật
243
오순도순 một cách thân mật, một cách thân thiết
244
용무 việc, công việc
245
용왕 Long vương
246
운문 văn vần
247
원리 nguyên lí
248
원소 nguyên tố
249
원숙하다 thành thục, lão thành
250
원자 nguyên tử
251
원화 tiền won
252
유언 trăng trối, lời trăng trối
253
유전자 gen
254
유지 sự duy trì
255
유창하다 lưu loát, trôi chảy
256
유행어 ngôn ngữ thịnh hành, từ ngữ thịnh hành
257
유형 문화재 di sản văn hóa vật thể
258
은어 biệt ngữ, tiếng lóng
259
음절 âm tiết
260
의문문 câu nghi vấn
261
의성어 từ tượng thanh
262
이중 nhị trùng, sự gấp đôi, sự nhân đôi, đôi, hai
263
입양 sự làm con nuôi, sự nhận con nuôi
264
잇다 nối lại
265
있다
266
자폭 sự đánh bom cảm tử
267
작가 tác giả
268
잠자코 lặng im, lặng thinh, nín lặng
269
장기 sở trường
270
장남 trưởng nam, con trai đầu, con trai cả
271
장녀 trưởng nữ, con gái đầu, con gái cả
272
장년층 tầng lớp ba bốn mươi
273
재정적 mang tính tài chính
274
재직하다 đương nhiệm, làm việc
275
재청 sự nhờ vả lại
276
저변 đáy
277
적용하다 áp dụng
278
전개 sự triển khai
279
전공 việc nghiên cứu chuyên ngành, việc học chuyên ngành, chuyên ngành
280
전환 sự hoán đổi, sự chuyển đổi
281
정비하다 tổ chức lại, chỉnh đốn lại
282
정서 tình cảm
283
정형시 thơ luật
284
정확하다 chính xác, chuẩn xác
285
제자 đệ tử,học trò
286
제재 sự chế tài, sự hạn chế, điều chế tài
287
조리다 kho, rim
288
조사 điếu văn
289
조선왕조실록 Joseonwangjosillok; biên niên sử triều đại Joseon, Triều Tiên Vương Triều Thực Lục
290
조손 ông cháu, bà cháu
291
조약돌 đá cuội, sỏi cuội
292
조합하다 kết hợp, pha trộn, tổng hợp
293
조형물 vật điêu khắc, vật chạm trổ
294
좌우하다 gây ảnh hưởng, làm thay đổi
295
좌절하다 nản lòng, thối chí
296
주제 chủ đề
297
증손녀 chắt gái, cháu cố gái
298
지적 hiểu biết
299
지정되다 được chỉ định, được qui định
300
진작 trước, sớm hơn một chút
301
집착 sự quyến luyến, sự vấn vương
302
집착하다 quyến luyến, vấn vương
303
짓다 nấu, may, xây
304
징검다리 cầu đá
305
차남 thứ nam, con trai thứ
306
차녀 thứ nữ, con gái thứ
307
창덕궁 Changdeokgung; cung Changdeok
308
창의력 sức sáng tạo
309
처남댁 vợ của anh vợ, vợ của em vợ
310
청량하다 trong trẻo, thanh thoát
311
체세포 tế bào cơ thể
312
체육관 nhà thi đấu
313
초과 sự vượt quá
314
초월 sự siêu việt
315
총체 tổng thể, toàn bộ
316
출산하다 sinh đẻ
317
충족시키다 đáp ứng đủ, làm thỏa mãn, làm đầy
318
충족하다 đầy đủ, thỏa mãn, mãn nguyện
319
친근하다 thân cận, thân mật, thân thiết
320
친목 sự thân tình, sự hòa thuận
321
친정 nhà cha mẹ ruột
322
친화 sự hòa thuận
323
큰코다치다 nhục nhã, bẽ bàng
324
타계하다 sang thế giới bên kia, về thế giới bên kia, từ trần
325
탄원서 thư cầu khẩn, đơn kiến nghị
326
태양열 nhiệt mặt trời
327
파수꾼 người canh gác, người bảo vệ
328
파악하다 nắm bắt
329
판소리 Pansori
330
팔만대장경 Palmandaejanggyeong; Bát Vạn Đại Tạng Kinh
331
팔방미인 mĩ nhân toàn vẹn, tuyệt sắc giai nhân
332
편견 thiên kiến
333
편모 người mẹ đơn thân
334
편찬 sự biên soạn
335
평론 sự bình luận; bài bình luận, lời bình
336
평서문 câu trần thuật
337
포유류 động vật có vú
338
표기하다 ghi
339
표면 bề mặt
340
표정 sự biểu lộ, vẻ mặt
341
표준어 ngôn ngữ chuẩn
342
표출하다 biểu lộ
343
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
344
피우다 làm nở, làm trổ
345
필사본 bản sao chép
346
핏줄 mạch máu
347
한심하다 đáng thương, thảm hại
348
한자 Hán tự, chữ Hán
349
함축 sự hàm chứa, sự ngụ ý
350
항공 hàng không
351
항생제 thuốc kháng sinh
352
행성 hành tinh
353
향가 Hyangga; Hương ca
354
화성 sao hoả
355
화학 hóa học
356
환경 môi trường
357
후퇴하다 rút lui
358
훼손 việc làm tổn thương, việc làm hại, sự làm thương tổn
359
흐리다 lờ mờ, mờ ảo
360
흠집 vết sẹo
361
긍정 sự khẳng định, sự thừa nhận, sự quả quyết, sự tích cực
362
기기 máy móc thiết bị
363
기독교 Cơ Đốc giáo
364
기체 thể khí
365
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
366
기피하다 thoái thác, trốn tránh
367
끊기다 bị đứt, bị cắt đứt
368
끔찍이 một cách khủng khiếp
369
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
370
나풀거리다 bay phất phơ, bay phấp phới
371
낙천 sự bị loại
372
남짓하다 vượt tí, hơi vượt
373
낭만주의 chủ nghĩa lãng mạn
374
내조하다 Vợ giúp đỡ chồng
375
널리 một cách rộng rãi
376
노년층 lớp người cao tuổi, tầng lớp cao niên
377
능숙하다 thuần thục, điêu luyện
378
능통하다 thông thạo
379
다각도 đa góc độ
380
다문화 đa văn hoá
381
다지다 nhận xuống, ép xuống
382
단란하다 hòa thuận, đầm ấm
383
단발성 tính đơn nhất, tính duy nhất, tính nhất thời
384
단오 Tết Đoan Ngọ
385
단출하다 giản tiện, đơn giản, gọn nhẹ
386
달리하다 làm khác đi
387
달아오르다 nóng ran
388
답사 lời đáp lễ
389
떠오르다 mọc lên, nổi lên, nảy lên
390
방치 sự mặc kệ, sự bỏ mặc, sự vứt bừa bãi
391
방향 phương hướng
392
배려 sự quan tâm giúp đỡ
393
보존 sự bảo tồn
394
복원 sự khôi phục, sự phục chế, sự phục hồi
395
복제 sự phục chế, sự nhân bản, sự sao chép
396
본뜨다 bắt chước, làm theo, noi theo
397
본질 bản chất
398
분자 phân tử
399
비유 so sánh, ẩn dụ
400
상징 sự tượng trưng
401
성찰 sự tự suy xét
402
세계 thế giới
403
세대 thế hệ
404
세속 cõi trần
405
소란하다 đông đúc, ồn ĩ, ầm ĩ
406
소멸되다 bị tiêu diệt, bị diệt vong
407
소문자 chữ viết thường
408
수정 thuỷ tinh
409
순기능 chức năng thuận, chức năng tích cực
410
시나리오
[scenario]
kịch bản
411
시대적 mang tính thời đại
412
시련 thử thách
413
시부모 bố mẹ chồng, ba má chồng
414
시조 thuỷ tổ
415
신령 thần thánh
416
쏟아지다 sánh, bị trút, bị đổ ra ngoài
417
아가씨 cô gái
418
아버님 bố, ba
419
아주 rất
420
알파벳
[alphabet]
bảng chữ cái
421
앓다 bệnh, ốm, đau
422
야기하다 gây ra, tạo nên
423
약국 nhà thuốc, tiệm thuốc
424
어순 trật tự từ
425
언짢다 khó chịu, bực bội, bực mình
426
역기능 hiệu quả ngược
427
역사 lịch sử, tiến trình lịch sử
428
역설 sự nhấn mạnh, lời nhấn mạnh
429
예컨대 chẳng hạn như
430
왕족 hoàng tộc, gia đình vua
431
외국어 ngoại ngữ, tiếng nước ngoài
432
외래어 từ ngoại lai
433
외면 mặt ngoài
434
외조 trợ giúp, hỗ trợ, chia sẻ
435
요긴하다 quan trọng, thiết yếu, cần thiết
436
욕망 mong muốn, thèm khát
437
우주 vũ trụ
438
위기 nguy cơ, khủng hoảng
439
유교 Nho giáo
440
유명 sự nổi tiếng, sự nổi danh
441
유물 di vật
442
유별 sự có khác biệt
443
윤회설 thuyết luân hồi
444
응용하다 ứng dụng
445
의례 nghi lễ
446
의태어 từ mô phỏng, từ tượng hình
447
이슬 sương
448
이식 sự chuyển chỗ trồng
449
이야기꽃 chuyện như pháo rang, nơi nói chuyện như pháo rang
450
인간문화재 di sản văn hoá con người
451
인간성 tính người
452
인공위성 vệ tinh nhân tạo
453
일인칭 ngôi thứ nhất
454
임금 vua
455
입력하다 nhập (dữ liệu)
456
입시 thi tuyển sinh
457
자가 nhà riêng
458
자긍심 lòng tự hào, niềm tự hào
459
자녀 con, con cái
460
자리 chỗ
461
자만하다 tự mãn
462
자연 một cách tự nhiên
463
자유시 thơ tự do
464
자음 phụ âm
465
작품성 tính nghệ thuật của tác phẩm
466
장모님 mẹ vợ, mẹ
467
장서 việc lưu trữ sách, sách lưu trữ
468
장인어른 bố vợ, cha vợ, bố
469
저항하다 chống cự, kháng cự
470
적다 ít
471
전문 용어 thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ chuyên ngành
472
전승 sự toàn thắng
473
절실하다 mãnh liệt, sâu sắc
474
절정 đỉnh núi
475
정자 nhà hóng mát, vọng lâu, thủy tạ
476
제출하다 nộp, trình, đệ trình
477
종묘 Jongmyo; Tông Miếu
478
주사 việc tiêm
479
주어 Chủ ngữ
480
주인공 nhân vật chính
481
증조모 bà cố, cụ nội(bà), cụ bà
482
증조부 ông cố, cụ nội, cụ ông
483
지방 문화재 di sản văn hoá địa phương
484
진공청소기 máy hút bụi
485
질환 bệnh tật
486
착안 sự tập trung, sự lưu ý, sự nhấn mạnh
487
창제하다 sáng chế
488
채널
[channel]
kênh, tuyến
489
처제 em vợ
490
처형 chị vợ, chị
491
천연기념물 vật kỉ niệm thiên nhiên
492
첨단 hiện đại, mới
493
초현실주의 chủ nghĩa siêu hiện thực
494
촉망 sự trông đợi, sự gửi gắm hy vọng
495
춤사위 chumsawuy, động tác múa
496
취학 sự vào học
497
탁월하다 ưu việt, vượt trội, ưu tú
498
토종 giống bản địa, giống bản xứ
499
톡톡히 một cách dày dặn
500
통틀어 cả thảy, toàn bộ, tất thảy
501
통하다 thông
502
특유 sự đặc hữu, sự sở hữu đặc biệt
503
특허 sự đặc cách
504
폭탄 bom
505
풍요롭다 sung túc, phong phú
506
풍작 sự được mùa, vụ mùa bội thu
507
한결 hơn hẳn, thêm một bậc
508
한계 sự giới hạn, hạn mức
509
한글 Hangeul
510
해저 đáy biển
511
핵가족 gia đình hạt nhân
512
향토 quê hương xứ sở, quê cha đất tổ
513
허무 (sự) hư ảo, hư vô, trống trải
514
현상 hiện trạng
515
현실 hiện thực
516
협약 sự hiệp ước, việc hiệp ước
517
형님 anh
518
호전되다 được tiến triển, được cải thiện
519
화교 Hoa kiều
520
화목하다 hòa thuận, hòa hợp
521
회화 sự nói chuyện, sự trò chuyện
522
효도 sự hiếu thảo
523
효심 lòng hiếu thảo
524
희곡 kịch bản

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 4

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Từ vựng cao cấp phần 4 là 524

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.