Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 3

Giới thiệu về chủ đề Từ vựng cao cấp phần 3

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 3 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 3

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가공 sự gia công, sự chế biến
2
가상 sự giả tưởng
3
가이드
[guide]
hướng dẫn viên
4
가정 gia đình, nhà
5
가족 gia đình
6
가치 giá trị
7
가치관 giá trị quan
8
간섭 sự can thiệp
9
간접 (sự) gián tiếp
10
간직되다 được giữ gìn, được cất giữ
11
감다 nhắm (mắt)
12
감성적 có tính cảm tính, mang tính cảm tính
13
감소 sự giảm bớt, sự cắt giảm
14
강의 계획서 kế hoạch giảng dạy
15
갚다 trả
16
개론 khái luận, đại cương
17
개인주의 chủ nghĩa cá nhân
18
개편 sự cải tổ, tái cơ cấu, sự đổi mới
19
거론되다 được bàn luận, được thảo luận, được trao đổi
20
건설업 ngành xây dựng
21
격식 nghi lễ, nghi thức, thủ tục
22
격차 sự khác biệt, sự chênh lệch
23
결석 sự vắng mặt
24
결정되다 được quyết định
25
결혼식 lễ cưới, tiệc cưới
26
경공업 công nghiệp nhẹ
27
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
28
경어법 phép kính ngữ
29
경영 việc kinh doanh, sự kinh doanh
30
경쟁력 sức cạnh tranh
31
경제 개발 sự phát triển kinh tế
32
경제 발전 sự phát triển kinh tế
33
경제성 tính kinh tế
34
경제 활동 hoạt động kinh tế
35
경치 cảnh trí
36
계승 sự kế thừa
37
계열 khối, tổ chức
38
고사 kỳ thi, đợt kiểm tra
39
고인 người xưa, cổ nhân
40
고희 cổ hy, thất thập cổ lai hy
41
승률 tỷ lệ thắng
42
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
43
공급자 người cung cấp
44
공동체 cộng đồng
45
공사 công trình
46
시장 thị trưởng
47
공양 sự phụng dưỡng
48
공인 công chức
49
공항 sân bay
50
과정 quá trình
51
과제 bài toán
52
관계 giới quan chức, giới công chức
53
관광객 khách tham quan, khách du lịch
54
관광업 ngành du lịch
55
관례 lễ trưởng thành, lễ thành niên, lễ thành đinh
56
관료 quan chức
57
관세 thuế quan
58
관습 thói quen, tập quán
59
관혼상제 quan hôn tang tế
60
광부 thợ mỏ
61
교무처 phòng giáo vụ
62
교양 học thức, tri thức, học vấn, kiến thức đại cương, kiến thức chung
63
구조물 vật kết cấu, công trình vật kết cấu, công trình
64
구축 việc xây dựng
65
국가 quốc gia
66
국내 quốc nội, trong nước, nội địa
67
국민 quốc dân, nhân dân
68
국사 quốc sử
69
국수 mì
70
군사 quân sĩ
71
군정 chính quyền quân sự
72
군침 nước bọt, nước miếng, nước dãi
73
그르치다 làm hư, làm hỏng, làm phá hoại
74
금리 lãi, lãi suất
75
금융업 nghề tài chính tiền tệ
76
기울이다 làm nghiêng, làm xiên, làm dốc
77
길이 lâu, dài, lâu dài
78
길잡이 vật dẫn đường, vật chỉ đường, người dẫn đường, người chỉ đường
79
끈기 sự kết dính, sự dẽo dai
80
대사 đại sự, việc trọng đại
81
대처하다 ứng phó
82
대행하다 làm thay
83
도보 sự đi bộ, sự đi dạo, sự dạo bộ
84
도형 họa tiết, đồ họa
85
돌상 bàn tiệc đầy năm
86
돌잡이 doljapi
87
동력 động lực
88
동통 sự đau nhức
89
두드러지다 lồi
90
드리다 biếu, dâng
91
들다 sắc, bén
92
등록금 phí đăng kí học, phí nhập học
93
따다 hái, ngắt
94
리스
[lease]
sự thuê
95
마을 làng
96
만수무강 vạn thọ vô cương
97
많다 nhiều
98
맏며느리 con dâu trưởng, con dâu cả
99
망각하다 quên, lãng quên
100
맞다 đúng
101
맞선 buổi xem mặt nhau, buổi hẹn mai mối
102
매장하다 mai táng, chôn cất
103
매진되다 được bán hết
104
맥락 mạch
105
먹다 điếc (tai)
106
명소 địa danh nổi tiếng
107
모습 hình dáng, hình dạng
108
모시다 phụng dưỡng
109
목탁
110
무례하다 vô lễ
111
무병장수 Trường thọ vô bệnh, Mạnh khỏe sống lâu
112
무역업 nghề thương mại
113
문상객 khách viếng tang, khách dự lễ tang
114
문제 đề (bài thi)
115
문헌 văn hiến
116
문화 văn hóa
117
문화유산 di sản văn hóa
118
물가 bờ nước, mép nước
119
물결 sóng
120
물색하다 tìm chọn, tìm kiếm, chọn lựa
121
물질 vật chất
122
미래 tương lai
123
바이러스
[virus]
vi rút
124
박물관 viện bảo tàng
125
반환 sự hoàn trả
126
발굴되다 được khai quật
127
발길 bước đi
128
발표 sự công bố
129
발휘하다 phát huy
130
방법 phương pháp
131
벌이다 vào việc, bắt đầu
132
베풀다 tổ chức, thết đãi
133
보강 sự tăng cường, sự củng cố, sự gia cố
134
보고서 bản báo cáo
135
보관 sự bảo quản
136
보수적 mang tính bảo thủ
137
부과 sự đánh thuế, sự bắt phạt
138
부유층 tầng lớp giàu có
139
부의금 tiền phúng viếng
140
부진 sự không tiến triển
141
불균형 sự mất cân bằng, sự không cân đối
142
빨리빨리 nhanh nhanh, lè lẹ, một cách mau chóng
143
사무실 văn phòng
144
사본 bản sao, bản copy
145
사생활 đời tư, cuộc sống riêng tư
146
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
147
산출되다 được sản xuất, được làm ra, được tạo ra
148
살리다 cứu sống
149
상례 việc thường lệ
150
상복 tang phục, áo tang, trang phục tang lễ
151
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
152
상승 sự tăng lên
153
상실 sự tổn thất, sự mất mát
154
생산 việc sản xuất
155
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
156
서비스업
[service業]
công nghiệp dịch vụ, ngành dịch vụ
157
서열 thứ hạng, thứ bậc
158
선남선녀 thiện nam thiện nữ, những người lành
159
선수 sự ra tay trước, sự tiến hành trước
160
선진국 nước tiên tiến, nước phát triển
161
선택 việc lựa chọn, việc chọn lựa
162
설사 giá mà, giá như
163
섬기다 cung phụng, phục dịch, hầu hạ
164
성대 dây thanh âm
165
성묘 (sự) tảo mộ
166
손꼽히다 được đếm trên đầu ngón tay
167
손님 vị khách
168
수련 sự rèn luyện
169
수산업 ngành thuỷ sản
170
수소문 sự loan tin, sự loan báo
171
수속 thủ tục
172
수시 sự đột ngột, sự bất ngờ, sự thình lình
173
수요 nhu cầu
174
수요자 người tiêu dùng, khách hàng
175
수용 sự sung công
176
수행되다 được hoàn thành, được thực hiện
177
스타
[star]
ngôi sao, minh tinh
178
신성 sự thiêng liêng, sự linh thiêng
179
신입 sự mới gia nhập
180
신청되다 được đăng kí
181
실습 sự thực tập
182
실시되다 được thực thi
183
안내소 phòng hướng dẫn
184
안성맞춤 sự lí tưởng
185
않다 không
186
앞장서다 đứng đầu
187
약하다 yếu
188
어학 ngữ học, ngôn ngữ học
189
어학연수 tu nghiệp ngoại ngữ
190
업무 nghiệp vụ, công việc
191
업체 doanh nghiệp, công ty
192
없다 không có, không tồn tại
193
에서 ở, tại
194
연유 sữa đặc
195
연체료 lãi quá hạn, tiền quá hạn
196
열다 mở
197
예물 lễ vật
198
예불 lễ Phật, việc lễ Phật
199
예비 sự dự bị
200
온전히 một cách lành lặn, một cách nguyên vẹn
201
올리다 đưa lên, nâng lên, tăng lên
202
용품 vật dụng, dụng cụ
203
원리 nguyên lí
204
원본 sách nguyên bản, bản gốc
205
원서 sách nguyên văn
206
위주 sự xem trọng, làm chính, lên đầu
207
위패 tấm bài vị
208
유인물 bản in
209
유전자 gen
210
유치 răng sữa
211
유통 sự lưu thông
212
으로 sang
213
의식 sự ý thức
214
의아하다 nghi hoặc
215
이다
216
이동 sự di động, sự di chuyển
217
이타주의 chủ nghĩa vị tha, chủ nghĩa lợi tha
218
인륜 luân lý
219
인솔하다 hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ dẫn
220
인어 người cá
221
인플레이션
[inflation]
sự lạm phát
222
입학 nhập học
223
있다
224
잔치 bữa tiệc
225
장례식장 nhà tang lễ
226
재수강 học cải thiện điểm
227
재직 sự đương nhiệm, sự làm việc
228
재충전하다 nạp điện, nạp pin, nạp ắc quy, xạc điện
229
재학 (sự) đang theo học
230
저개발국 nước kém phát triển, quốc gia kém phát triển
231
적응 sự thích ứng
232
적이 tương đối, rất, quá
233
전공과목 môn chuyên ngành
234
전념 sự toàn tâm, sự chuyên tâm
235
전략 chiến lược
236
전형 mẫu hình, điển hình
237
접수 sự tịch biên, sự tịch thu
238
접시 jeopsi; đĩa
239
접하다 đón nhận, tiếp nhận
240
정보 산업 công nghệ thông tin
241
정산하다 quyết toán, thanh toán
242
정책 chính sách
243
정하다 thẳng
244
정화시키다 thanh lọc, lọc, tẩy rửa, thanh trùng
245
제사 sự cúng tế, sự cúng giỗ
246
제상 mâm cúng, mâm đồ cúng
247
제수 em dâu
248
제정 sự ban hành
249
제조 sự chế tạo, sự sản xuất
250
제조업 ngành chế tạo, ngành sản xuất
251
조립 sự lắp ráp, việc lắp ráp
252
조문객 khách viếng tang
253
조사 điếu văn
254
조의금 tiền phúng viếng
255
조화 vòng hoa
256
존중 sự tôn trọng
257
좌우하다 gây ảnh hưởng, làm thay đổi
258
주도 sự chủ đạo
259
주력 chủ lực
260
주력하다 tập trung, cố gắng, ráng sức, dồn sức
261
주례 sự chủ lễ, sự chủ hôn
262
주류 dòng chảy chính
263
주목 sự chăm chú quan sát, sự quan tâm theo dõi, ánh mắt dõi theo
264
중점 trọng điểm
265
중진국 nước phát triển
266
증가율 tỉ lệ gia tăng, tỉ lệ tăng
267
증명서 giấy chứng nhận
268
지대 vùng đất
269
지역 vùng, khu vực
270
지원 sự hỗ trợ
271
진출하다 tiến xuất, bước vào, tiến vào
272
진취적 mang tính tiến triển, mang tính tiến bộ
273
집단 tập đoàn, nhóm, bầy đàn
274
집행되다 được thi hành, được thực thi
275
짜다 mặn
276
차례 Cha-re; thứ tự, lượt
277
차세대 thế hệ sau, lớp trẻ, thế hệ trẻ, đời mới
278
창의성 tính sáng tạo
279
책자 cuốn sách
280
체계적 mang tính có hệ thống
281
체험 sự trải nghiệm, điều trải nghiệm
282
초대형 dạng siêu lớn
283
최종 cuối cùng, sau cùng
284
축산업 ngành chăn nuôi
285
축의금 tiền mừng
286
출석 sự có mặt, sự xuất hiện
287
치르다 trả, thanh toán
288
친선 sự thân thiện, mối hữu nghị
289
친화 sự hòa thuận
290
칠순 bảy mươi tuổi
291
탐방 sự khám phá, sự thám hiểm
292
탐색 sự tìm hiểu, sự tìm kiếm
293
태양 thái dương, mặt trời
294
통과 sự thông qua
295
통신 viễn thông
296
통역 thông dịch
297
특례 trường hợp ngoại lệ, trường hợp đặc biệt
298
파괴 sự phá huỷ
299
파괴되다 bị phá huỷ
300
팔순 bát tuần
301
편입 sự gia nhập
302
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
303
폐백 Pyebaek; đồ ăn pyebaek
304
표하다 biểu thị, biểu lộ, thể hiện
305
피로연 tiệc tùng, tiệc mừng
306
필기 sự ghi chép
307
필수 sự bắt buộc học
308
하객 khách mừng
309
학과 khoa
310
학교 trường học
311
학생 học sinh
312
학업 nghiệp học, việc học
313
한옥 Hanok; nhà kiểu truyền thống Hàn Quốc
314
한우 bò của Hàn Quốc
315
합격자 người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)
316
행방 hành tung, tung tích
317
혼례 hôn lễ, lễ thành hôn, lễ cưới
318
혼인하다 kết hôn
319
혼합 sự hỗn hợp, sự trộn lẫn
320
화장하다 hoá trang, trang điểm
321
환갑 hoàn giáp, lục tuần
322
환경 môi trường
323
활동적 mang tính vận động, mang tính tích cực hoạt động
324
회갑 sinh nhật sáu mươi
325
후진국 quốc gia lạc hậu, quốc gia tụt hậu
326
연령층 Lứa tuổi
327
학점 Tín chỉ
328
콘텐츠
[Contents]
nội dung, dung lượng (Tech)(contents) : những thông tin được cung cấp hoặc nội dung đó thông qua mạng internet hoặc thông tin máy tính
329
인프라
[infrastructure]
Cơ sở hạ tầng
330
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
331
고풍스럽다 hơi hướng cổ xưa, phong cách cổ xưa
332
교환 sự thay đổi, sự hoán đổi
333
구매력 sức mua
334
기구 dụng cụ, đồ dùng
335
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
336
기행 sự lập dị
337
끊이다 bị dừng, bị ngừng, bị chấm dứt
338
낙천적 có tính lạc quan
339
납부 việc đóng tiền, việc đóng thuế
340
내국인 người trong nước
341
내사 sự điều tra mật
342
논리적 mang tính logic
343
농경 nông canh, việc canh tác
344
농업 nông nghiệp, nghề nông
345
누리다 thum thủm
346
단지 chỉ, duy chỉ
347
단호하다 vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ, cứng rắn, dứt khoát
348
답사 lời đáp lễ
349
백년가약 lời hẹn thề trăm năm, lời hẹn ước vợ chồng
350
백년해로 bách niên giai lão
351
백일 lễ một trăm ngày
352
범위 phạm vi
353
법규 pháp quy
354
변경 biên cương
355
변상 sự trả nợ
356
보호 bảo vệ, bảo hộ
357
복지 phúc lợi
358
북단 cực bắc, mũi phía bắc
359
빼어나다 vượt trội, nổi bật
360
빽빽하다 khít, san sát
361
뿌리다 rơi, làm rơi
362
상의하다 thảo luận, bàn bạc
363
상주 sự thường trú
364
생태 cá minh thái tươi
365
생활 sự sinh sống, cuộc sống
366
성에 lớp sương mờ
367
성장률 tỷ lệ tăng trưởng
368
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
369
성행하다 thịnh hành
370
세계 thế giới
371
세계관 thế giới quan, quan niệm về thế giới, suy nghĩ về thế giới
372
세대 thế hệ
373
세상 thế gian
374
소득 điều thu được
375
소비자 người tiêu dùng
376
소속되다 được thuộc về, được trực thuộc
377
소질 tố chất
378
소통 sự thông suốt
379
수지 sự thu chi
380
수출 sự xuất khẩu
381
스님 sư, sư thầy
382
시간표 thời gian biểu, thời khóa biểu
383
시차 sự sai giờ, sự lệch giờ
384
시험 sự thi cử, sự kiểm tra, sự sát hạch
385
신바람 sự hứng khởi, sự yêu đời
386
신비롭다 thần bí
387
실태 thực trạng, tình trạng thực tế
388
야생 hoang dã, loài hoang dã
389
여행지 điểm du lịch, địa điểm du lịch
390
역기 tạ
391
연등 đèn lồng cánh sen
392
연료 nhiên liệu, chất đốt
393
연분 duyên phận
394
열정적 mang tính nhiệt tình, mang tính nhiệt huyết
395
염주 tràng hạt
396
영역 lãnh thổ
397
영전 sự thăng tiến, sự thăng chức
398
영접 việc nghênh tiếp, sự tiếp đón
399
예산 dự toán
400
예상 việc dự đoán, việc dự kiến
401
예식 nghi lễ
402
예정 sự dự định
403
외국인 등록증 thẻ đăng ký người nước ngoài
404
외래 nhập khẩu
405
외화 ngoại tệ
406
우리 chúng ta
407
운행 sự vận hành
408
유대 sự ràng buộc, sự liên kết
409
유대감 tình cảm thân thiết, cảm giác thân thuộc
410
유망 sự có triển vọng
411
유무 có và không
412
융통성 tính lưu thông, tính chất có thể quay vòng
413
융합 sự dung hợp, sự hòa hợp
414
의논하다 hảo luận, bàn bạc, trao đổi
415
의례 nghi lễ
416
의뢰하다 yêu cầu, nhờ vả
417
의료 y tế, sự trị bệnh
418
이기주의 chủ nghĩa tư lợi
419
이루다 thực hiện
420
이색 dị sắc, màu khác
421
이성적 mang tính duy lý, mang tính lý trí
422
이의 ý khác
423
일정 (sự) nhất định
424
일체 toàn bộ, nhất thể
425
일컫다 gọi
426
임업 lâm nghiệp
427
자료집 tập tài liệu
428
자발적 mang tính tự giác, có tính tự giác
429
자연사 lịch sử tự nhiên
430
자원 tài nguyên
431
자유 tự do
432
자조 sự tự lực
433
작성되다 được viết ra, được viết nên
434
장벽 tường ngăn, bức tường, vách ngăn
435
장원 Trạng nguyên
436
장학금 tiền học bổng
437
잦다 lthường xuyên
438
적성 thích hợp, thích đáng
439
전문 toàn văn
440
전선 mặt trận
441
제구 việc giao bóng
442
제례 sự tế lễ
443
제지 sự kìm chế, sự ngăn cản, sự chế ngự
444
제출 sự nộp, sự trình, sự đệ trình
445
졸업 sự tốt nghiệp
446
종사자 người làm nghề ~, người theo nghề ~, người trong ngành ~
447
종사하다 tận tụy, toàn tâm toàn ý
448
종종 thỉnh thoảng, đôi khi
449
지내다 trải qua
450
지식 kiến thức, tri thức
451
지출액 số tiền phải trả, khoản tiền phải trả
452
지표 mặt đất
453
직급 chức vụ, vị trí công việc
454
진로 đường đi tới, đường đi đến
455
짜임새 hình dáng, cấu trúc, cấu tạo
456
창제 sự sáng chế
457
천생 trời sinh
458
철저히 một cách triệt để, một cách trọn vẹn
459
추격 sự truy kích
460
추세 xu thế, khuynh hướng
461
측면 mặt bên
462
치다 đổ, quét, tràn về
463
커리큘럼
[curriculum]
chương trình đào tạo
464
컨테이너
[container]
công ten nơ
465
타임머신
[time machine]
cỗ máy thời gian
466
테마
[Thema]
chủ đề, đề tài
467
풋풋하다 tươi trẻ
468
풍력 발전 sự phát điện bằng sức gió
469
한국 Hàn Quốc
470
해설 sự diễn giải, sự chú giải
471
해소 sự giải tỏa, sự hủy bỏ
472
해양 hải dương, đại dương
473
향수병 bệnh nhớ nhà, bệnh nhớ quê
474
현혹 sự huyễn hoặc, sự mê hoặc
475
혈연 máu mủ, ruột thịt
476
협정 sự thoả thuận
477
호평 sự đánh giá tốt
478
호흡 sự hô hấp
479
획득 sự đạt được, sự giành được
480
효성 lòng hiếu thảo
481
휴강 sự nghỉ dạy
482
휴양림 rừng an dưỡng, rừng nghỉ dưỡng
483
희로애락 hỉ nộ ai lạc

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 3

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Từ vựng cao cấp phần 3 là 483

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.