Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 2

Giới thiệu về chủ đề Từ vựng cao cấp phần 2

Từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 2 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 2

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가결하다 thông qua
2
가리다 che, che khuất
3
가스 요금
[gas料金]
tiền ga, chi phí ga
4
가슴 ngực
5
가이드라인
[guide-line]
hướng dẫn, đường lối chỉ đạo
6
가지각색 đủ sắc thái, đủ kiểu
7
각도 độ góc
8
각색 các màu
9
간접 (sự) gián tiếp
10
감염 sự lan truyền, sự nhiễm thói
11
감지기 bộ cảm biến, sensor
12
강화 sự tăng cường
13
강화하다 tăng cường
14
개구리 con ếch
15
개발 sự khai khẩn, sự khai thác
16
개별 riêng biệt, riêng lẻ, riêng
17
개성 cá tính
18
개천 con suối
19
개혁 cải cách, đổi mới
20
거래 sự giao dịch
21
건너 phía đối diện
22
건넌방 phòng đối diện
23
걸음 bước chân
24
격언 tục ngữ, châm ngôn
25
경계하다 cảnh giới, đề phòng, canh phòng
26
경관 cảnh quan
27
경기 tình hình kinh tế, nền kinh tế
28
경사면 mặt nghiêng, mặt dốc
29
곁들이다 dọn kèm, ăn kèm
30
계몽하다 khai sáng
31
계승하다 kế thừa, thừa hưởng
32
계약서 bản hợp đồng
33
고개 cổ, gáy
34
고래 cá voi
35
고매하다 đức độ, cao quý, thông thái
36
고생 nỗi khổ cực, sự cực khổ
37
고수 sự cố thủ, sự giữ vững
38
고시 sự thông cáo, sự thông báo, sự niêm yết
39
고취 sự cổ động, sự khơi dậy, sự cổ xúy
40
곱다 đẹp, thanh tao
41
공공 công cộng
42
시작 sự bắt đầu, bước đầu
43
시장 thị trưởng
44
공익 광고 quảng cáo công ích
45
과장 trưởng khoa
46
관리비 phí quản lý
47
광고지 giấy quảng cáo, tờ quảng cáo
48
광고판 bảng quảng cáo
49
광대 người biểu diễn nghệ thuật truyền thống
50
구제하다 cứu tế, cứu trợ, cứu giúp
51
국부 cục bộ, một phần
52
국한되다 được hạn chế, được giới hạn, được gói gọn
53
군계일학 quần kê nhất hạc
54
굳어지다 trở nên đông, trở nên cứng
55
굳히다 làm cho đông, làm cho cứng
56
굴뚝 ống khói
57
귀감 tấm gương
58
규모 quy mô
59
규제책 chính sách hạn chế
60
그림 tranh vẽ
61
급부상하다 nổi lên bất ngờ
62
기업 doanh nghiệp
63
기존 vốn có, sẵn có
64
기획되다 được hoạch định, được quy hoạch, được lập kế hoạch, được lên kế hoạch
65
김칫국 kimchitguk; nước kimchi
66
꺼리다 ngại, e ngại, ngần ngại
67
난무하다 nhảy múa loạn xạ, nhảy múa lung tung
68
난방 sự sưởi ấm, sự làm nóng
69
난중일기 Nanjungilgi; Loạn trung nhật ký
70
대가 người lỗi lạc
71
대량 số lượng lớn, đại lượng
72
대문 cửa lớn
73
대전 Daejeon
74
대중가요 ca khúc đại chúng
75
대중화 sự đại chúng hóa
76
대책 đối sách, biện pháp đối phó
77
덩어리 khối, cục, đám
78
도둑 (sự) trộm cắp, ăn trộm
79
도모하다 mưu đồ, lên kế hoạch
80
도산 sự vỡ nợ, sự phá sản
81
도시 thành phố, đô thị
82
독신 sự độc thân, người độc thân
83
독점하다 độc chiếm
84
돌다리 cầu đá
85
돌리다 vượt qua hiểm nghèo, qua giai đoạn nguy hiểm
86
동일시하다 xem là đồng nhất, coi là đồng nhất, đánh đồng
87
되다 sượn, sống
88
두들기다 đánh, đập, gõ mạnh
89
들이닥치다 ập đến, ào đến, kéo đến
90
라디오
[radio]
ra-đi-ô, phát thanh
91
리듬
[rhythm]
nhịp, nhịp điệu
92
마당 hoàn cảnh, tình thế
93
마디 mắt (cây)
94
마련 đương nhiên, hiển nhiên
95
맛보다 nếm thử
96
매매 việc mua bán, sự mua bán
97
매체 phương tiện (truyền thông, thông tin đại chúng)
98
매출액 doanh thu, tiền bán hàng
99
멍에 cái ách, cái gông cổ
100
면역력 khả năng miễn dịch
101
모델
[model]
mẫu
102
모범 sự mô phạm, hình mẫu, sự gương mẫu, người gương mẫu
103
못하다 kém, thua
104
무겁다 nặng
105
무력 vũ lực
106
무방하다 vô hại, không phương hại, không có ảnh hưởng gì
107
문맥 mạch văn, văn cảnh, ngữ cảnh
108
문필가 nhà văn
109
물의 búa rìu dư luận, sự đàm tiếu
110
물질문화 văn hóa vật chất
111
뮤지컬
[musical]
musical, ca kịch, ca vũ kịch
112
미디어
[media]
truyền thông, media
113
미련하다 khờ dại, ngớ ngẩn
114
미생물학 vi sinh vật học
115
민망하다 trắc ẩn
116
밀착되다 được dính chắc, bị dính chắc, được bám chặt, bị bám chặt
117
바늘 kim
118
바로잡다 uốn nắn, chỉnh ngay thẳng
119
바이 không hề
120
박진감 cảm giác sống động
121
반문 sự hỏi lại
122
반영하다 phản chiếu
123
반항 sự phản kháng, sự chống đối
124
발등 mu bàn chân
125
방비 sự phòng bị, sự đề phòng, công trình phòng bị, công trình phòng chống
126
배출 sự thải
127
변형 sự biến hình, sự thay đổi diện mạo, sự biến đổi, làm biến đổi, làm thay đổi hình dạng
128
보고 cho, đối với
129
보급되다 được phổ cập, được phổ biến
130
보다 hơn, thêm nữa
131
보완 sự hoàn thiện
132
부양하다 chu cấp, cấp dưỡng
133
부추기다 kích động
134
부터 từ
135
부풀 sợi xổ lông
136
불합리하다 bất hợp lí
137
비범하다 phi phàm, phi thường
138
비보 tin buồn, tin dữ
139
빛나다 phát sáng, chiếu sáng
140
빛내다 làm phát sáng
141
사람 con người
142
사랑방 sarangbang; phòng khách
143
사물놀이 Samulnori
144
사법 tư pháp
145
사상가 nhà tư tưởng
146
사은품 quà tặng cảm ơn
147
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
148
산출 sự làm ra, sự tạo ra, sự sản xuất ra
149
상극 sự xung khắc
150
상당하다 tương đương
151
상품화 sự trở thành hàng hóa, sự thương nghiệp hóa
152
상호 tương hỗ, qua lại
153
생산 việc sản xuất
154
서다 đứng
155
서민 thứ dân, dân thường
156
서평 bài bình luận sách
157
선구자 người tiên phong, người đi đầu
158
선두 đi đầu, đứng đầu, đi tiên phong, người đi đầu, người đứng đầu
159
선정성 tính khiêu khích, tính kích thích, tính khiêu dâm
160
성리학 Tân Khổng giáo, Tân Nho giáo
161
소음 tiếng ồn
162
속셈 toan tính, chủ tâm
163
손색 điểm thua kém, điểm thiếu sót
164
수상 trên nước, đường thuỷ
165
수소문하다 xác minh tin đồn
166
수용하다 sung công, sung vào công quỹ
167
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
168
스크린
[screen]
màn ảnh, màn hình
169
신중하다 thận trọng
170
싸움 sự cãi vã, sự đánh lộn, sự đấu đá
171
쓰레기 rác
172
씀씀이 mức độ sử dụng, độ chịu chơi
173
아궁이 lò, lò sưởi
174
안다 ôm
175
안방 anbang; phòng trong
176
안보 sự an ninh, sự an toàn, sự bảo đảm an ninh, sự bảo đảm an toàn
177
알리다 cho biết, cho hay
178
양반 quý tộc
179
언급하다 đề cập, nhắc tới
180
업계 ngành, giới
181
업적 thành tích
182
없다 không có, không tồn tại
183
에서 ở, tại
184
연관시키다 làm cho liên hệ, làm cho liên quan, làm cho liên can, làm cho dính líu
185
열대야 đêm nhiệt đới
186
영향력 sức ảnh hưởng
187
영화 điện ảnh, phim
188
오리 con vịt
189
오리다 rạch, xén
190
오리발 chân vịt bơi
191
온돌 ondol; thiết bị sưởi nền
192
온상 nhà kính, phương pháp nhà kính
193
옷깃 otgit; cổ áo
194
용량 dung tích, thể tích, sức chứa
195
용이하다 đơn giản, dễ dàng, thanh thoát
196
운동 sự tập luyện thể thao
197
원생
198
원숭이 con khỉ
199
월세 việc thuê nhà, tiền thuê nhà
200
유용하다 hữu dụng, có ích
201
으로 sang
202
의식 sự ý thức
203
이다
204
인명사전 từ điển nhân vật, từ điển tiểu sử
205
인물 nhân vật
206
인지도 mức độ nhận thức
207
인터넷
[internet]
mạng internet
208
입양 sự làm con nuôi, sự nhận con nuôi
209
입지 địa điểm
210
있다
211
잡지 tạp chí
212
재정 tài chính
213
재조명하다 nhìn nhận lại, đánh giá lại
214
저리다
215
저술 viết (bài, sách,…)
216
적이 tương đối, rất, quá
217
전개되다 được triển khai
218
전광판 biển quảng cáo sáng đèn
219
전국 toàn quốc
220
전기 요금 tiền điện
221
전단 truyền đơn, tờ truyền đơn
222
전파 sự truyền bá, sự lan truyền
223
전하다 truyền lại, lưu truyền
224
전화 cuộc điện thoại, cú điện thoại, cuộc nói chuyện điện thoại
225
정형 hình thức đã định, khuôn mẫu có sẵn
226
주택난 vấn nạn nhà ở
227
쥐구멍 lỗ chuột, hang chuột
228
지다 lặn
229
지역 vùng, khu vực
230
직접 trực tiếp
231
집현전 Jiphyeonjeon; Tập Hiền Điện
232
처벌하다 xử phạt, phạt
233
청약 sự chấp thuận, sự xác định tham gia hợp đồng
234
초라하다 rách rưới, lôi thôi, lam lũ
235
축소판 bản thu nhỏ
236
충돌 sự xung đột, sự bất đồng, sự va chạm
237
충동구매 sự mua do kích khích, sự mua do động lòng
238
취약하다 thấp kém, yếu kém
239
치솟다 vọt lên, phun lên
240
친환경 sự thân thiện với môi trường, sự vì môi trường
241
침략 sự xâm lược
242
콘서트
[concert]
buổi hòa nhạc
243
콘크리트
[concrete]
bê tông
244
쿼터
[quarter]
hiệp
245
크나크다 lớn ơi là lớn, to lớn
246
크다 to, lớn
247
타다 cháy
248
탈출하다 thoát ra, bỏ trốn, đào tẩu
249
탈춤 múa mặt nạ
250
통장 sổ tài khoản, sổ ngân hàng
251
투기 sự đầu cơ
252
투자 sự đầu tư
253
판소리 Pansori
254
팔다 bán
255
평범하다 bình thường
256
평전 truyện đánh giá (tiểu sử)
257
평판 dư luận
258
평하다 đánh giá, bình giá
259
한류 hàn lưu
260
함양 sự nuôi dưỡng, sự bồi dưỡng
261
항의 sự phản kháng, sự quở trách, sự chống đối
262
항일 (sự) kháng Nhật
263
해방 sự giải phóng
264
행각 sự lang thang, sự lảng vảng
265
허송세월 lãng phí (thời gian)
266
화상 vết bỏng, vết phỏng
267
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
268
후세 hậu thế
269
훌륭하다 xuất sắc
270
자격증 giấy chứng nhận, bằng cấp.
271
수도권 Vùng thủ đô
272
눈길 Ánh mắt, ánh nhìn
273
공실 Phòng trống
274
비판 sự phê phán
275
거북선 Geobukseon; tàu rùa, thuyền rùa
276
교훈 lời giáo huấn, câu triết lý giáo dục của trường
277
기다 trườn, bò, lê
278
기호 ký hiệu
279
끌다 lê, lết, kéo lê
280
나무 cây
281
낮말 lời nói ban ngày
282
내다 mở ra, thông, trổ
283
노예 nô lệ
284
노출 sự để lộ, sự làm lộ, sự phơi bày
285
노후 sự lạc hậu, sự cũ nát
286
농촌 nông thôn, làng quê
287
높이다 nâng cao, nâng lên
288
누수 sự rò rỉ nước, sự thấm nước, nước bị rò rỉ
289
누전 sự rò điện, sự hở điện
290
다가서다 đến đứng gần, đến gần
291
다채롭다 muôn màu muôn vẻ, phong phú
292
단말기 thiết bị đầu cuối
293
단수 đai bậc, bậc đai
294
단지 chỉ, duy chỉ
295
밤말 lời ban đêm
296
배꼽 rốn
297
백방 trăm phương, mọi cách
298
번지다 loang ra
299
벼슬 quan
300
보내다 gửi
301
보이
[boy]
bồi bàn
302
부동산 bất động sản
303
부뚜막 bếp lò
304
부모 phụ mẫu, cha mẹ, ba má
305
분리 sự phân li
306
분양가 giá phân lô, giá phân ra bán
307
비용 chi phí
308
비유 so sánh, ẩn dụ
309
비참 sự bi thảm
310
뻔히 một cách hiển nhiên, một cách rõ rệt
311
삼다 lấy làm
312
상업 kinh doanh, buôn bán, thương nghiệp
313
상업주의 chủ nghĩa thương nghiệp, chủ nghĩa kinh doanh, chủ nghĩa thương mại
314
상업화 sự thương nghiệp hoá, sự kinh doanh hoá, sự thương mại hoá
315
새우다 thức trắng đêm
316
생각 sự suy nghĩ
317
생활 sự sinh sống, cuộc sống
318
성취감 cảm giác thành tựu, cảm giác thành công, cảm giác đạt được
319
소품 tiểu phẩm
320
수도 요금 tiền nước
321
수재 Thủy tai
322
시대 thời đại
323
시멘트
[cement]
xi măng
324
시조 thuỷ tổ
325
시중 sự chăm sóc, sự phục dịch, sự hầu hạ
326
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
327
신다 mang
328
신명 thú vị, rộn ràng, rộn rã
329
신문 sự tra hỏi, sự chất vấn
330
신혼 tân hôn
331
싣다 chất, xếp
332
실천가 người đưa vào thực tiễn
333
실험실 phòng thí nghiệm
334
어깨 vai
335
엘리트
[élite]
người tài, giới tinh hoa
336
역량 năng lực, lực lượng
337
역사 lịch sử, tiến trình lịch sử
338
역세권 khu vực quanh ga
339
열풍 gió lốc, gió xoáy
340
영웅 anh hùng
341
영정 di ảnh
342
예술성 tính nghệ thuật
343
외양간 chuồng bò, chuồng ngựa
344
요건 điều kiện tiên quyết , điều kiện quan trọng
345
우러나오다 tự đáy lòng, trào ra, dâng lên
346
우물 giếng, giếng khơi, cái giếng
347
우상 hình tượng, biểu tượng
348
우수성 tính ưu tú, tính vượt trội
349
우유부단하다 mập mờ, lưỡng lự, ba phải, thiếu quyết đoán
350
위대하다 vĩ đại
351
위인전 tiểu sử vĩ nhân
352
유교 Nho giáo
353
유도하다 dẫn dắt, điều khiển
354
음부 bộ phận sinh dục
355
이메일
[email]
thư điện tử
356
이미지
[image]
hình ảnh
357
일대기 nhật ký đời người
358
일으키다 nhấc lên, đỡ dậy
359
일화 giai thoại
360
임대 sự cho thuê
361
입신양명 sự thành công và rạng danh
362
자긍심 lòng tự hào, niềm tự hào
363
자다 ngủ
364
자리매김하다 chiếm vị trí, nắm vị trí
365
자서전 tự truyện
366
장점 ưu điểm, điểm mạnh
367
재개 sự tái triển khai, sự quay trở lại, sự nối lại
368
재건축 sự tái kiến trúc
369
저축 sự tiết kiệm
370
저출산 sự ít sinh con, hiện tượng ít sinh con
371
전세 Jeonsae; việc thuê nhà kiểu Jeonsae, tiền thuê jeonsae
372
전승하다 toàn thắng, thắng toàn diện
373
전원 điền viên
374
절충안 phương án trung hòa, phương án dung hòa
375
점유율 tỷ lệ chiếm hữu, tỷ lệ chiếm lĩnh, tỷ lệ chiếm
376
정신문화 văn hóa tinh thần
377
정전 sự cúp điện, sự mất điện
378
좋다 tốt, ngon, hay, đẹp
379
주석 chỗ ở giữa, vị trí chủ tọa
380
중매 sự mối lái, sự mai mối
381
지배 sự cai trị, sự thống lĩnh, sự thống trị
382
지불하다 trả tiền, thanh toán
383
지표 mặt đất
384
진부하다 xưa cũ, cũ rích
385
질병 bệnh tật
386
창제하다 sáng chế
387
채광 sự lấy ánh sáng
388
천장 trần nhà
389
초상화 tranh chân dung
390
촉진하다 xúc tiến, thúc đẩy
391
추구하다 mưu cầu, theo đuổi
392
출시 sự đưa ra thị trường
393
출어 ra khơi
394
취지 mục đích, ý nghĩa
395
취향 khuynh hướng, sở thích
396
치다 đổ, quét, tràn về
397
침체 sự đình trệ
398
타협하다 thỏa hiệp
399
터지다 lở toang, thủng hoác, thủng toác
400
통풍 sự thông gió
401
품성 tính cách, phẩm hạnh
402
풍자 sự trào phúng
403
풍자하다 trào phúng
404
퓨전
[fusion]
sự hỗn hợp, phong cách fusion
405
학자 học giả
406
해소 sự giải tỏa, sự hủy bỏ
407
해학 sự hài hước
408
해학적 mang tính hài hước
409
허위 sự hư cấu, sự xuyên tạc, sự giả dối, sự làm giả
410
현수막 băng rôn
411
협찬 sự tài trợ
412
호걸 hào kiệt
413
호국 sự bảo vệ đất nước, sự giữ nước
414
호랑이 con hổ
415
호주 chủ hộ
416
획일화 sự đồng dạng hóa, sự đồng nhất hóa, sự tiêu chuẩn hóa
417
횡단 sự sang ngang, sự đi ngang
418
효과 hiệu quả
419
휴대 sự cầm tay, sự xách tay

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Từ vựng cao cấp phần 2

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Từ vựng cao cấp phần 2 là 419

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.