Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Thiết kế đồ họa

Giới thiệu về chủ đề Thiết kế đồ họa

Từ vựng tiếng hàn về Thiết kế đồ họa nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Thiết kế đồ họa

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
계발하다 khai thác, phát triển
2
기술 việc mô tả, việc ghi lại
3
마이크
[mike]
micro, míc
4
생물 sinh vật
5
저장 sự lưu trữ, sự tích trữ
6
전달하다 truyền, đưa, chuyển
7
정보 thông tin
8
지능 trí năng, khả năng hiểu biết, trí óc, trí thông minh
9
처리하다 xử lý
10
클라우드
[cloud]
đám mây (클라우드 컴퓨팅 : điện toán đám mây)
11
자료 tài liệu
12
소프트웨어
[software]
phần mềm
13
응용하다 ứng dụng
14
인공 nhân tạo
15
컴퓨터
[computer]
máy vi tính
16
프로그래머
[programmer]
người lập chương trình, biên đạo chương trình
17
프로그램
[program]
chương trình

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Thiết kế đồ họa

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Thiết kế đồ họa là 17

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.