Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Sinh hoạt công sở

Giới thiệu về chủ đề Sinh hoạt công sở

Từ vựng tiếng hàn về Sinh hoạt công sở nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Sinh hoạt công sở

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가공 sự gia công, sự chế biến
2
가전제품 sản phẩm điện gia dụng
3
건설 sự xây dựng
4
검사 kiểm sát viên, công tố viên
5
결근하다 nghỉ làm
6
경력 사원 nhân viên có kinh nghiệm
7
경리 kế toán
8
경비 kinh phí
9
계산기 máy tính
10
고치다 sửa
11
공구 công cụ
12
시작되다 được bắt đầu
13
공장장 xưởng trưởng, giám đốc xưởng, giám đốc sản xuất
14
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
15
과장 trưởng khoa
16
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
17
광고문 đoạn quảng cáo, bài quảng cáo, câu quảng cáo
18
교대 ca (làm việc)
19
근로자 người lao động
20
근무처 bộ phận làm việc
21
근수 cân nặng, số cân nặng
22
기록하다 ghi chép lại
23
기본 cái gốc, cái cơ bản
24
대기업 công ty lớn, doanh nghiệp lớn
25
대리 sự thay thế, sự làm thay, sự làm hộ
26
대표 cái tiêu biểu
27
동기 anh chị em
28
동료 đồng liêu, đồng nghiệp
29
동시 đồng thời, cùng một lúc
30
등록증 chứng nhận đăng kí, giấy đăng kí
31
라인
[line]
đường, nét
32
마감 sự chấm dứt, sự kết thúc
33
맞다 đúng
34
면접시험 kỳ thi phỏng vấn
35
명세서 bản ghi chi tiết, bảng kê chi tiết
36
목공 việc làm mộc
37
무시 sự coi thường, sự xem thường
38
무역 thương mại, buôn bán
39
미싱
[mishin]
máy may
40
반공 sự phản cộng
41
반장 trưởng ban
42
발표 sự công bố
43
방문 cửa phòng
44
보너스
[bonus]
tiền thưởng
45
보다 hơn, thêm nữa
46
부사장 phó giám đốc
47
부서 bộ phận, phòng, ban
48
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
49
부품 phụ tùng
50
부하 (sự) tải, tải trọng, trọng tải
51
부하다 giàu có
52
불량품 hàng hỏng, hàng lỗi
53
비서 thư ký
54
사모님 phu nhân, cô
55
사무실 văn phòng
56
사무직 công việc văn phòng, chức văn thư
57
사원 chùa chiền
58
사직서 đơn xin từ chức, đơn xin thôi việc, đơn xin nghỉ việc
59
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
60
생산 việc sản xuất
61
서기 sau Công nguyên
62
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
63
선반 giá đỡ, kệ, xích đông
64
섬유 sợi
65
소아 thiếu nhi, trẻ em, nhi đồng
66
수량 số lượng
67
수습사원 nhân viên tập sự, nhân viên học việc
68
수출품 sản phẩm xuất khẩu
69
스위치
[switch]
công tắc điện
70
식당 phòng ăn, nhà ăn
71
신입 sự mới gia nhập
72
심야 đêm khuya
73
안전모 mũ bảo hiểm
74
업무 nghiệp vụ, công việc
75
연수생 tu nghiệp sinh
76
열쇠 chìa khóa
77
옮기다 chuyển
78
용접공 thợ hàn
79
우편 phía phải, bên phải
80
원자재 nguyên liệu
81
월급날 ngày lương, ngày lĩnh lương
82
유해 sự có hại
83
이직 sự chuyển chỗ làm, sự thay đổi công việc
84
인터넷
[internet]
mạng internet
85
인턴
[intern]
bác sĩ thực tập
86
작동 sự hoạt động, sự vận hành
87
장갑 bao tay, găng tay
88
장기 sở trường
89
전근하다 chuyển chỗ làm
90
전화기 máy điện thoại
91
전화번호 số điện thoại
92
접수되다 bị tịch biên, bị tịch thu
93
정보 thông tin
94
정지시키다 làm ngừng, làm cho dừng
95
조장 sự kích động
96
조정하다 dàn xếp, điều đình, phân xử
97
주간 tuần
98
증명서 giấy chứng nhận
99
지원서 đơn xin ứng tuyển, đơn xin dự tuyển
100
직원 nhân viên
101
직장 cơ quan, nơi làm việc, chỗ làm
102
직함 chức danh
103
차장 phó ban, phó phòng, chức phó ...
104
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
105
총무부 bộ phận tổng vụ, bộ phận hành chính
106
추천서 thư giới thiệu, thư tiến cử
107
출근하다 đi làm
108
취업 sự tìm được việc, sự có việc làm
109
크레인
[crane]
cần trục, cần cẩu
110
트럭
[truck]
xe tải
111
특근 sự làm ngoài ngờ, việc ngoài giờ
112
팀장
[team長]
trưởng nhóm, tổ trưởng, trưởng phòng
113
팩스
[fax]
fax, máy fax
114
포장 (sự) đóng gói, đóng bao bì; giấy gói
115
프린트
[print]
sự in, bản in
116
필기시험 thi viết
117
하직 sự chào từ biệt, sự chào tạm biệt
118
학력 học lực
119
합격자 người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)
120
회계 kế toán
121
불법 sự phi pháp, sự phạm luật
122
그만두다 bỏ dở, từ bỏ
123
기계 máy
124
기능직 công việc chuyên môn, kỹ thuật
125
끝내다 kết thúc, chấm dứt, ngừng
126
내수 nhu cầu trong nước, sự tiêu thụ trong nước
127
단결 sự đoàn kết
128
단기 ngắn hạn
129
백지 giấy trắng
130
보험료 phí bảo hiểm
131
보험 회사 công ty bảo hiểm
132
복사기 máy photo
133
분해 sự phân giải,sự tháo rời, sự tháo dỡ
134
성에 lớp sương mờ
135
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
136
소개서 bản giới thiệu, thư giới thiệu
137
수기 tự truyện
138
수당 tiền thưởng
139
승진하다 thăng chức, thăng tiến
140
시간 giờ, tiếng
141
쓰다 đắng
142
아저씨 bác, chú, cậu
143
아주머니 cô, dì
144
야간 ban đêm, đêm
145
야근하다 làm đêm, làm ca đêm
146
야수 dã thú, thú hoang
147
여권 nữ quyền
148
영업 việc kinh doanh
149
외국인 người ngoại quốc, người nước ngoài
150
외근 sự làm việc ở bên ngoài
151
운전기사 tài xế lái xe
152
유기 sự ruồng bỏ, sự bỏ rơi, sự bỏ bê, sự xao lãng, sự bê trễ
153
의료 y tế, sự trị bệnh
154
이력서 bản lý lịch
155
이사 giám đốc, giám đốc điều hành
156
인근 lân cận, gần
157
입사하다 vào công ti, gia nhập công ti
158
자기소개 sự tự giới thiệu
159
자수 sự tự thú, sự đầu thú
160
작업량 khối lượng công việc
161
작업복 quần áo bảo hộ lao động
162
잔업 việc ngoài giờ, việc tăng ca
163
장부 trượng phu
164
재고품 hàng tồn kho
165
재단 quỹ
166
적성 thích hợp, thích đáng
167
전무 sự hoàn toàn không
168
전문직 ngành nghề chuyên môn
169
정규 chính quy, chính thức
170
정년퇴직 sự nghỉ hưu, sự về hưu
171
제출 sự nộp, sự trình, sự đệ trình
172
지각되다 được nhận biết, được nhận thức
173
지게차 xe nâng
174
채용 sự tuyển dụng
175
출장 sự đi công tác
176
카드
[card]
thẻ
177
컴퓨터
[computer]
máy vi tính
178
켜다 đốt
179
퇴근하다 tan sở
180
퇴사하다 tan sở, đi về nhà
181
퇴직금 lương hưu
182
품질 chất lượng
183
해수 nước biển
184
회장 chủ tịch hội, hội trưởng
185
휴식 sự tạm nghỉ
186
고장 quê quán, quê hương, vùng quê

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Sinh hoạt công sở

Đã có 2 người đánh giá. Trung bình 3* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Sinh hoạt công sở là 186

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.