Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý nhân lực

Giới thiệu về chủ đề Quản lý nhân lực

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý nhân lực nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :



1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.



Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý nhân lực

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가불 sự tạm ứng, sự ứng trước
2
개편 sự cải tổ, tái cơ cấu, sự đổi mới
3
결근하다 nghỉ làm
4
경력 사원 nhân viên có kinh nghiệm
5
경리 kế toán
6
계약서 bản hợp đồng
7
계획 kế hoạch
8
공장장 xưởng trưởng, giám đốc xưởng, giám đốc sản xuất
9
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
10
공포하다 công bố
11
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
12
관리비 phí quản lý
13
광고문 đoạn quảng cáo, bài quảng cáo, câu quảng cáo
14
구조 sự cứu trợ, sự cứu hộ
15
국내 quốc nội, trong nước, nội địa
16
규정 quy định
17
규제 sự hạn chế
18
근로자 người lao động
19
근무하다 làm việc
20
근수 cân nặng, số cân nặng
21
금지 (sự) cấm chỉ, cấm đoán
22
기본 cái gốc, cái cơ bản
23
기부 sự cho tặng, sự hiến tặng
24
기업 doanh nghiệp
25
대표자 người đại diện, đại biểu
26
도장 võ đường
27
동계 mùa đông
28
동기 anh chị em
29
동류 cùng loại
30
동원 sự tổng động viên
31
되다 sượn, sống
32
따라 riêng
33
맞다 đúng
34
매니저
[manager]
người quản lí
35
면접 sự tiếp xúc, sự gặp gỡ trực tiếp
36
명의 tên
37
모집 việc chiêu mộ, việc tuyển dụng, việc tuyển sinh
38
무상 sự vô thường
39
무시 sự coi thường, sự xem thường
40
반장 trưởng ban
41
받침 giá đỡ, vật kê, vật chống
42
발췌 sự trích dẫn, sự chọn lọc nội dung, đoạn trích
43
방문 cửa phòng
44
보고 cho, đối với
45
보고서 bản báo cáo
46
보너스
[bonus]
tiền thưởng
47
보조 bước chân, bước, nhịp bước
48
부자 phụ tử, cha con
49
비서 thư ký
50
사무실 văn phòng
51
사본 bản sao, bản copy
52
사부 sư phụ
53
사용되다 được sử dụng
54
사의 lòng biết ơn
55
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
56
서면 văn bản
57
선발하다 tuyển chọn, chọn lọc
58
선임 tiền nhiệm
59
선출하다 chọn ra, lựa chọn, tuyển chọn
60
수렴 sự thu gom, sự thu lượm
61
신고하다 đăng ký, trình báo
62
신입 sự mới gia nhập
63
심야 đêm khuya
64
양도 sự chuyển nhượng, sự sang nhượng
65
양식 sự hiểu biết, sự khôn ngoan, sự có ý thức
66
업무 nghiệp vụ, công việc
67
업종 ngành nghề
68
열람 sự đọc, sự tìm hiểu
69
우편 phía phải, bên phải
70
월급날 ngày lương, ngày lĩnh lương
71
유해 sự có hại
72
의사록 biên bản họp
73
인사 nhân sĩ
74
인원 số người, thành viên
75
인출 sự lôi ra, sự rút ra
76
인터넷
[internet]
mạng internet
77
인턴
[intern]
bác sĩ thực tập
78
자회사 công ti con
79
재무 tài vụ
80
재산 tài sản
81
재정 tài chính
82
접대하다 tiếp đãi
83
접수 sự tịch biên, sự tịch thu
84
정보 thông tin
85
조직 việc tổ chức, tổ chức
86
조치 biện pháp
87
주주 cổ đông
88
증명서 giấy chứng nhận
89
지원서 đơn xin ứng tuyển, đơn xin dự tuyển
90
찍다 bổ, đâm, xỉa, xọc, cắm
91
창립 sự sáng lập, sự thành lập
92
처리 sự xử lí
93
초안 bản thảo
94
총무 tổng vụ
95
추천서 thư giới thiệu, thư tiến cử
96
출근하다 đi làm
97
통과하다 đi qua, thông qua, vượt qua
98
투자 sự đầu tư
99
특근 sự làm ngoài ngờ, việc ngoài giờ
100
파업 sự đình công
101
표결하다 biểu quyết
102
학력 học lực
103
합격 sự đỗ, sự đạt (tiêu chuẩn, qui định)
104
합법 sự hợp pháp, sự hợp lệ
105
합의 sự thỏa thuận, thỏa thuận
106
행위 hành vi
107
행정 hành chính
108
확인서 giấy xác nhận
109
회계 kế toán
110
훼손되다 bị tổn thương, bị thương tổn, bị phá hủy
111
흡수 sự thấm, sự ngấm, sự hấp thu
112
기간 then chốt, trụ cột, rường cột
113
기능직 công việc chuyên môn, kỹ thuật
114
기다 trườn, bò, lê
115
내부 bên trong, nội thất
116
노동 sự lao động
117
노조 công đoàn
118
단결 sự đoàn kết
119
버스
[bus]
xe buýt
120
법적 mang tính pháp lý
121
변제 sự trả nợ, sự thanh toán nợ
122
보험료 phí bảo hiểm
123
복리 phúc lợi
124
상의 áo
125
상장 sự niêm yết cổ phiếu
126
성에 lớp sương mờ
127
성적표 bẳng thành tích, bảng kết quả
128
소개서 bản giới thiệu, thư giới thiệu
129
소매 tay áo
130
수당 tiền thưởng
131
승진하다 thăng chức, thăng tiến
132
시간 giờ, tiếng
133
시행되다 được thi hành
134
야수 dã thú, thú hoang
135
약발 tác dụng của thuốc
136
여자 con gái, phụ nữ
137
요금 chi phí, cước phí
138
요약 sự tóm tắt
139
의견 ý kiến
140
의결 sự biểu quyết, ý kiến biểu quyết
141
의료 y tế, sự trị bệnh
142
의무 nghĩa vụ
143
이력서 bản lý lịch
144
이사회 hội đồng quản trị
145
일반 đều như nhau, cùng một kiểu
146
일용직 nghề làm công nhật, việc làm công nhật, việc làm công ăn lương theo ngày
147
입사 việc vào làm (công ty)
148
자기소개 sự tự giới thiệu
149
자본금 vốn liếng
150
자원 tài nguyên
151
자율 sự tự do
152
작성되다 được viết ra, được viết nên
153
잔업 việc ngoài giờ, việc tăng ca
154
장하다 tài giỏi
155
적성 thích hợp, thích đáng
156
적시 đúng lúc, sự đúng lúc
157
전문직 ngành nghề chuyên môn
158
정관 điều lệ, bản điều lệ
159
정규 chính quy, chính thức
160
정조 trinh tiết, sự trong trắng
161
제도 chế độ
162
제로
[zero]
zê rô, số không
163
제하다 trừ đi, lấy đi
164
졸업 sự tốt nghiệp
165
종류 chủng loại, loại, loài
166
종이 giấy
167
준비 sự chuẩn bị
168
증여 sự tặng, sự trao tặng, sự biếu tặng
169
지배 sự cai trị, sự thống lĩnh, sự thống trị
170
지분 phần sở hữu, phần đóng góp
171
지불되다 được chi trả, được thanh toán
172
채무 nghĩa vụ tài chính, nợ
173
채용 sự tuyển dụng
174
출자 sự xuất vốn, sự bỏ vốn
175
출장하다 đi công tác
176
출퇴근 sự đi làm và tan sở
177
취직하다 tìm được việc, có được việc làm
178
카드
[card]
thẻ
179
캐비닛
[cabinet]
tủ tài liệu, ca bi net
180
퇴근하다 tan sở
181
퇴직금 lương hưu
182
해수 nước biển
183
허가 sự đồng ý, sự chấp thuận
184
현황 hiện trạng
185
회사 công ty
186
회수 sự thu hồi, sự gom lại
187
회신하다 hồi âm
188
회의 sự hội ý, sự bàn bạc, cuộc họp
189
회의록 biên bản họp

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý nhân lực

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Quản lý nhân lực là 189

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.