Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý

Giới thiệu về chủ đề Quản lý

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가공 sự gia công, sự chế biến
2
가전제품 sản phẩm điện gia dụng
3
강진 động đất mạnh, trận động đất mạnh
4
건강 sự khỏe mạnh, sức khỏe
5
건설 sự xây dựng
6
검사 kiểm sát viên, công tố viên
7
결근 sự nghỉ làm
8
결근하다 nghỉ làm
9
경력 사원 nhân viên có kinh nghiệm
10
경리 kế toán
11
경비 kinh phí
12
계산기 máy tính
13
계약 việc lập khế ước, việc hợp đồng
14
고치다 sửa
15
공구 công cụ
16
공문 công văn
17
시작되다 được bắt đầu
18
공장장 xưởng trưởng, giám đốc xưởng, giám đốc sản xuất
19
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
20
과장 trưởng khoa
21
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
22
광고문 đoạn quảng cáo, bài quảng cáo, câu quảng cáo
23
교대 ca (làm việc)
24
규칙 quy tắc
25
근로자 người lao động
26
근무처 bộ phận làm việc
27
근수 cân nặng, số cân nặng
28
기록하다 ghi chép lại
29
기본 cái gốc, cái cơ bản
30
기본급 lương cơ bản
31
당하다 bị, bị thiệt hại, bị lừa
32
대기업 công ty lớn, doanh nghiệp lớn
33
대리 sự thay thế, sự làm thay, sự làm hộ
34
동계 mùa đông
35
동기 anh chị em
36
동료 đồng liêu, đồng nghiệp
37
동시 đồng thời, cùng một lúc
38
등록증 chứng nhận đăng kí, giấy đăng kí
39
라인
[line]
đường, nét
40
마감 sự chấm dứt, sự kết thúc
41
면접시험 kỳ thi phỏng vấn
42
면직 sự cách chức
43
명세서 bản ghi chi tiết, bảng kê chi tiết
44
목공 việc làm mộc
45
무시 sự coi thường, sự xem thường
46
무역 thương mại, buôn bán
47
미싱
[mishin]
máy may
48
반공 sự phản cộng
49
반장 trưởng ban
50
발표 sự công bố
51
방문 cửa phòng
52
보건 sự bảo vệ sức khỏe, việc giữ gìn sức khỏe
53
보너스
[bonus]
tiền thưởng
54
보수 sự bảo thủ
55
부사장 phó giám đốc
56
부서 bộ phận, phòng, ban
57
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
58
부품 phụ tùng
59
부하다 giàu có
60
불량품 hàng hỏng, hàng lỗi
61
비서 thư ký
62
사모님 phu nhân, cô
63
사무실 văn phòng
64
사무직 công việc văn phòng, chức văn thư
65
사직서 đơn xin từ chức, đơn xin thôi việc, đơn xin nghỉ việc
66
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
67
상금 tiền thưởng
68
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
69
생산 việc sản xuất
70
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
71
선반 giá đỡ, kệ, xích đông
72
섬유 sợi
73
소아 thiếu nhi, trẻ em, nhi đồng
74
수량 số lượng
75
수습사원 nhân viên tập sự, nhân viên học việc
76
수출품 sản phẩm xuất khẩu
77
스위치
[switch]
công tắc điện
78
식당 phòng ăn, nhà ăn
79
신입 sự mới gia nhập
80
심야 đêm khuya
81
안전모 mũ bảo hiểm
82
업무 nghiệp vụ, công việc
83
연수생 tu nghiệp sinh
84
연차 sự chênh lệch tuổi tác, sự chênh lệch số năm
85
열쇠 chìa khóa
86
옮기다 chuyển
87
용접공 thợ hàn
88
우편 phía phải, bên phải
89
원자재 nguyên liệu
90
월급날 ngày lương, ngày lĩnh lương
91
유해 sự có hại
92
이직 sự chuyển chỗ làm, sự thay đổi công việc
93
인터넷
[internet]
mạng internet
94
인턴
[intern]
bác sĩ thực tập
95
작동 sự hoạt động, sự vận hành
96
장가 sự cưới vợ, sự lấy vợ
97
장갑 bao tay, găng tay
98
장기 sở trường
99
전근하다 chuyển chỗ làm
100
전화기 máy điện thoại
101
전화번호 số điện thoại
102
접수되다 bị tịch biên, bị tịch thu
103
정보 thông tin
104
정지시키다 làm ngừng, làm cho dừng
105
조정하다 dàn xếp, điều đình, phân xử
106
조퇴하다 nghỉ sớm, tan sớm
107
주간 tuần
108
증명서 giấy chứng nhận
109
지원서 đơn xin ứng tuyển, đơn xin dự tuyển
110
직원 nhân viên
111
직하다
112
차장 phó ban, phó phòng, chức phó ...
113
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
114
초과 sự vượt quá
115
총무부 bộ phận tổng vụ, bộ phận hành chính
116
최저 (sự) thấp nhất
117
추천서 thư giới thiệu, thư tiến cử
118
출근하다 đi làm
119
취업 sự tìm được việc, sự có việc làm
120
크레인
[crane]
cần trục, cần cẩu
121
트럭
[truck]
xe tải
122
특근 sự làm ngoài ngờ, việc ngoài giờ
123
팩스
[fax]
fax, máy fax
124
포장 (sự) đóng gói, đóng bao bì; giấy gói
125
프린트
[print]
sự in, bản in
126
필기시험 thi viết
127
학력 học lực
128
합격자 người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)
129
해고 sự sa thải, sự đuổi việc
130
회보 tạp chí hội
131
휴가 Sự nghỉ phép, kì nghỉ
132
불법 sự phi pháp, sự phạm luật
133
고장 sự hư hỏng
134
그만두다 bỏ dở, từ bỏ
135
급여 lương, thù lao
136
기계 máy
137
기능직 công việc chuyên môn, kỹ thuật
138
끝내다 kết thúc, chấm dứt, ngừng
139
내수 nhu cầu trong nước, sự tiêu thụ trong nước
140
노동 sự lao động
141
단결 sự đoàn kết
142
단기 ngắn hạn
143
백지 giấy trắng
144
버스
[bus]
xe buýt
145
보험료 phí bảo hiểm
146
보험 회사 công ty bảo hiểm
147
복사기 máy photo
148
봉급 tiền lương
149
분해 sự phân giải,sự tháo rời, sự tháo dỡ
150
성에 lớp sương mờ
151
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
152
소개서 bản giới thiệu, thư giới thiệu
153
수기 tự truyện
154
수당 tiền thưởng
155
승진하다 thăng chức, thăng tiến
156
시간 giờ, tiếng
157
쓰다 đắng
158
아저씨 bác, chú, cậu
159
아주머니 cô, dì
160
야간 ban đêm, đêm
161
야근하다 làm đêm, làm ca đêm
162
야수 dã thú, thú hoang
163
여권 nữ quyền
164
영업 việc kinh doanh
165
외국인 người ngoại quốc, người nước ngoài
166
외근 sự làm việc ở bên ngoài
167
운전기사 tài xế lái xe
168
유기 sự ruồng bỏ, sự bỏ rơi, sự bỏ bê, sự xao lãng, sự bê trễ
169
의료 y tế, sự trị bệnh
170
이력서 bản lý lịch
171
이사 giám đốc, giám đốc điều hành
172
인근 lân cận, gần
173
입사하다 vào công ti, gia nhập công ti
174
자기소개 sự tự giới thiệu
175
자수 sự tự thú, sự đầu thú
176
작업량 khối lượng công việc
177
작업복 quần áo bảo hộ lao động
178
잔업 việc ngoài giờ, việc tăng ca
179
장부 trượng phu
180
재고품 hàng tồn kho
181
재단 quỹ
182
적성 thích hợp, thích đáng
183
전무 sự hoàn toàn không
184
전문직 ngành nghề chuyên môn
185
정규 chính quy, chính thức
186
정년퇴직 sự nghỉ hưu, sự về hưu
187
제출 sự nộp, sự trình, sự đệ trình
188
지각되다 được nhận biết, được nhận thức
189
지게차 xe nâng
190
진단 sự chẩn đoán
191
채용 sự tuyển dụng
192
출장 sự đi công tác
193
출퇴근 sự đi làm và tan sở
194
카드
[card]
thẻ
195
컴퓨터
[computer]
máy vi tính
196
켜다 đốt
197
퇴근하다 tan sở
198
퇴사하다 tan sở, đi về nhà
199
퇴직금 lương hưu
200
품질 chất lượng
201
해수 nước biển
202
회장 chủ tịch hội, hội trưởng
203
휴식 sự tạm nghỉ
204
휴일 ngày nghỉ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Quản lý là 204

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.