Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - Topik in 30 days

Giới thiệu về chủ đề Ngày 4 - Topik in 30 days

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - Topik in 30 days nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - Topik in 30 days

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
고르다 đều đặn, đồng đều, như nhau
2
승낙하다 chấp nhận, chấp thuận, đồng ý
3
광고 sự quảng bá, sự quảng cáo
4
들어오다 đi vào, tiến vào
5
모습 hình dáng, hình dạng
6
모양 hình như, có vẻ
7
부탁 sự nhờ cậy, sự nhờ vả
8
사고 sự cố, tai nạn
9
사용하다 sử dụng
10
사항 điều khoản, thông tin
11
실시하다 thực thi
12
역할 vai trò, nhiệm vụ
13
오래되다 lâu năm, cũ
14
원인 nguyên nhân
15
입장 sự vào cửa
16
조사하다 khảo sát, điều tra
17
주민 cư dân
18
차이 sư khác biệt; độ chênh lệch
19
책임 trách nhiệm
20
피해 sự thiệt hại
21
행동하다 hành động
22
확인하다 xác nhận
23
거절하다 từ chối, khước từ
24
급하다 gấp, khẩn cấp
25
돌아가다 xoay vòng, quay vòng
26
소개하다 giới thiệu
27
소리 tiếng, âm thanh
28
연락 sự liên lạc
29
인간 con người
30
일반적 mang tính thông thường
31
잃다 mất, đánh mất
32
자료 tài liệu
33
자리 chỗ
34
작품 tác phẩm
35
적극적 mang tính tích cực
36
제품 sự chế phẩm, sản phẩm, chế phẩm
37
주변 sự giỏi xoay sở, tài xoay sở
38
주의 chủ trương

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 4 - Topik in 30 days

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 4 - Topik in 30 days là 38

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.