Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - Topik in 30 days

Giới thiệu về chủ đề Ngày 11 - Topik in 30 days

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - Topik in 30 days nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - Topik in 30 days

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
경기 tình hình kinh tế, nền kinh tế
2
긴장 sự căng thẳng
3
깊다 sâu
4
대형 loại đại, loại lớn, loại to
5
대화 sự đối thoại, cuộc đối thoại
6
도로 ngược lại
7
만족하다 hài lòng
8
맞추다 ghép, lắp
9
맡기다 giao, giao phó
10
멀리하다 để cách xa, cách ly, để ra xa
11
반드시 nhất thiết
12
안심하다 an tâm
13
조용하다 yên tĩnh, tĩnh mịch, im ắng
14
주로 chủ yếu
15
주차장 bãi đỗ xe, bãi đậu xe
16
직업 nghề nghiệp
17
평균 bình quân
18
포기하다 từ bỏ
19
환영하다 chào mừng, hoan nghênh
20
낮잠 Ngủ trưa
21
기타
[guitar]
đàn ghi-ta
22
끌다 lê, lết, kéo lê
23
낭비하다 lãng phí
24
농사 việc trồng trọt, việc canh tác
25
능력 khả năng, năng lực
26
떠오르다 mọc lên, nổi lên, nảy lên
27
운전 sự lái xe
28
이미 trước, rồi
29
특징 đặc trưng
30
틀림없이 chắc chắn, nhất định
31
현상 hiện trạng
32
현실 hiện thực
33
현장 hiện trường
34
홈페이지
[homepage]
trang chủ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 11 - Topik in 30 days

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 11 - Topik in 30 days là 34

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.