Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Lịch sử

Giới thiệu về chủ đề Lịch sử

Từ vựng tiếng hàn về Lịch sử nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Lịch sử

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
갑부 Tỉ phú
2
강하다 cứng, rắn, chắc
3
개발 sự khai khẩn, sự khai thác
4
게릴라
[guerilla]
du kích
5
결의안 đề án nghị quyết
6
경비대 đội canh gác, đội bảo vệ
7
경쟁 sự cạnh tranh
8
승리하다 thắng lợi, chiến thắng
9
승산 cơ hội chiến thắng, cơ hội thành công, sự cân não
10
공기 gonggi; viên đá hay viên sỏi (dùng để chơi trò chơi tung hứng)
11
공병 công binh, lính công binh
12
시작되다 được bắt đầu
13
공전 vòng quay tròn
14
공중 công chúng
15
관하다 liên quan đến
16
교섭 sư thỏa hiệp, sự thương lượng
17
국경 biên giới
18
국면 cục diện
19
국수 mì
20
국지전 chiến tranh vùng
21
군대 quân đội, bộ đội, quân ngũ
22
군대식 kiểu quân đội
23
군사 quân sĩ
24
군인 quân nhân, bộ đội
25
귀순 sự quy hàng, sự quy phục
26
금지 (sự) cấm chỉ, cấm đoán
27
낙하산 dù nhảy dù
28
난리 sự loạn lạc
29
난민 người bị nạn, nạn nhân
30
당하다 bị, bị thiệt hại, bị lừa
31
대공 đối không
32
대대장 đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng
33
대령 đại tá
34
대의 đại ý
35
대전 Daejeon
36
대포 dae-po
37
대행진 cuộc diễu hành lớn, đại diễu hành
38
던지다 ném
39
데모
[demo]
sự biểu tình
40
도망치다 bỏ chạy, chạy trốn, đào thoát, tẩu thoát
41
도미 cá tráp
42
도발하다 khiêu khích, kích động
43
도살 sự tàn sát
44
돌입하다 xông pha
45
동결 sự kết đông, sự đóng băng, sự làm đông
46
동부 miền Đông, Đông bộ
47
동북 Đông Bắc
48
동전 tiền xu, đồng xu
49
들어가다 đi vào, bước vào
50
맞다 đúng
51
멸망되다 bị diệt vong
52
무연탄 than không khói
53
무장 sự vũ trang, quân trang
54
미망인 quả phụ, người đàn bà góa
55
반대 sự trái ngược
56
반응 sự phản ứng, phản ứng
57
발광 sự phát quang
58
발동 sự khuấy động, sự thức tỉnh
59
발발되다 bị bộc phát, bị bùng phát
60
발전기 thời kì phát triển
61
병사 binh sĩ
62
보병 lính bộ binh
63
보유 sự bảo lưu, sự nắm giữ, sự lưu giữ
64
부대 cái phụ, cái đi kèm, cái kèm theo
65
부상자 người bị thương
66
불후 sự bất hủ
67
사단 tổ chức
68
사람 con người
69
선언 sự tuyên bố
70
선원 thuyền viên, thủy thủ
71
선포하다 tuyên bố
72
설치되다 được thiết lập, được lắp đặt
73
소식 sự ăn ít
74
소위 cái gọi là
75
소장 ruột non
76
수뢰 sự nhận hối lộ
77
수류탄 lựu đạn
78
수송 sự vận chuyển, sự chuyên chở, sự vận tải
79
수호 sự bảo toàn, sự gìn giữ
80
안전 sự an toàn
81
없다 không có, không tồn tại
82
에너지
[energy]
năng lượng
83
에서 ở, tại
84
오래 lâu
85
와중 trong lúc
86
운동 sự tập luyện thể thao
87
원자 nguyên tử
88
원하다 muốn
89
위협 sự uy hiếp, sự cảnh cáo
90
유인 sự có người lái
91
육군 lục quân
92
으로 sang
93
이재민 nạn nhân, dân bị nạn
94
인부 người lao động, người làm công
95
자탄 sự tự than
96
장갑 bao tay, găng tay
97
쟁기 cái cày
98
쟁반 cái khay
99
쟁의 sự tranh luận, sự tranh cãi
100
전략 chiến lược
101
전쟁터 chiến trường
102
전차 xe điện
103
전투기 chiến đấu cơ, máy bay chiến đấu
104
조종사 phi công
105
주력 chủ lực
106
중위 trung úy
107
중장 trung tướng
108
증거물 vật chứng, tang vật, chứng cứ
109
지다 lặn
110
지대 vùng đất
111
지뢰 mìn, quả mìn
112
지원 sự hỗ trợ
113
차세대 thế hệ sau, lớp trẻ, thế hệ trẻ, đời mới
114
참하다 xinh xắn, dễ thương, ưa nhìn
115
참화 thảm họa
116
청년 thanh niên
117
초기 sơ kì
118
출동 sự xuất phát (đi làm nhiệm vụ)
119
침략 sự xâm lược
120
탄환 đạn
121
투하되다 bị ném xuống, bị thả xuống
122
투항 sự đầu hàng
123
패하다 bại, thua
124
포대 bao tải
125
포로 tù binh
126
포병 pháo binh
127
해군 hải quân
128
해방 sự giải phóng
129
핵전쟁 chiến tranh hạt nhân
130
핵폭탄 bom hạt nhân
131
행사 sự kiện, buổi lễ, việc tổ chức sự kiện
132
행진곡 khúc quân hành, hành khúc
133
확대되다 được khuếch đại, được phóng to
134
확산 sự mở rộng, sự phát triển, sự lan rộng, sự lan tỏa
135
후방 hướng sau, đằng sau
136
휘말리다 bị cuộn cuộn, bị vo vo
137
송부 sự vận chuyển, sự chuyển
138
상처 vết thương
139
기념관 nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm
140
기지 doanh trại, căn cứ quân sự
141
끝나다 xong, kết thúc
142
끝내다 kết thúc, chấm dứt, ngừng
143
남북 Nam Bắc
144
내몰다 lùa ra, đuổi ra, tống ra
145
냉전 chiến tranh lạnh
146
노력하다 nỗ lực, cố gắng
147
단거리 cự li ngắn, khoảng cách ngắn
148
단장 sự trang điểm, sự làm dáng, sự làm đỏm
149
민족 dân tộc
150
방지되다 được phòng tránh, được đề phòng, được phòng ngừa, được phòng bị
151
방탄복 áo chống đạn
152
배경 nền, cảnh nền
153
뱃사람 thủy thủ, thuyền viên
154
범죄자 người phạm tội
155
보내다 gửi
156
분쟁 sự phân tranh
157
분화구 miệng phun (của núi lửa)
158
상장 sự niêm yết cổ phiếu
159
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
160
생이별 sự li biệt, sự biệt li, sự sinh ly (tử) biệt
161
생활 sự sinh sống, cuộc sống
162
세계 thế giới
163
소대 tiểu đội
164
소령 thiếu tá
165
소집되다 được triệu tập, được nhóm họp
166
승자 người thắng cuộc, bên thắng cuộc
167
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
168
시험 sự thi cử, sự kiểm tra, sự sát hạch
169
실험 sự thực nghiệm
170
연대 niên đại, giai đoạn
171
영웅 anh hùng
172
외인 người ngoài, người dưng
173
우주 vũ trụ
174
움직이다 động đậy, cựa quậy, nhúc nhích
175
위장 dạ dày và ruột
176
유리 sự có lợi
177
육상 trên mặt đất
178
융합 sự dung hợp, sự hòa hợp
179
이기다 thắng
180
이별하다 ly biệt, chia tay
181
일기 một đời, một kiếp
182
일부 một phần
183
일어나다 dậy
184
일으키다 nhấc lên, đỡ dậy
185
일차 thứ nhất, đầu tiên, trước hết
186
입다 mặc
187
자가 nhà riêng
188
전면전 chiến tranh toàn diện
189
전방 phía trước
190
전선 mặt trận
191
전술 chiến thuật
192
전역 toàn khu vực, cả khu vực
193
정예 sự tinh nhuệ, quân tinh nhuệ
194
종결 sự kết thúc, sự chấm dứt
195
종료 sự chấm dứt, sự kết thúc, việc hoàn thành, việc kết thúc, việc chấm dứt
196
중거리 cự li trung bình, cự li vừa
197
중대장 trung đội trưởng
198
중동 Trung Đông
199
중수 sự trùng tu, sự tu sửa
200
증원 sự tăng quân số, sự tăng số lượng (người ...), quân số tăng lên
201
지방 địa phương, địa bàn khu vực
202
지상 trên mặt đất
203
질질 tung tóe, (rơi) vãi, (văng) vãi
204
참가하다 tham gia
205
철수되다 được rút lui, được thu hồi
206
탄도 đường đạn
207
탄알 viên đạn
208
탱크
[tank]
thùng phuy
209
터지다 lở toang, thủng hoác, thủng toác
210
특수 sự đặc thù
211
폭격기 máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, oanh tạc cơ
212
폭발 sự bộc phát
213
핵무기 vũ khí hạt nhân
214
핵미사일
[核missile]
tên lửa hạt nhân
215
혁명 cách mạng
216
회피하다 trốn tránh, né tránh
217
후기 sự tái bút, phần tái bút
218
휩쓸리다 bị cuốn sạch, bị quét sạch
219
희생되다 bị hi sinh
220
희생자 người hi sinh
221
희생하다 hi sinh

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Lịch sử

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Lịch sử là 221

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.