Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Khảo sát

Giới thiệu về chủ đề Khảo sát

Từ vựng tiếng hàn về Khảo sát nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Khảo sát

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가정법 phép giả định
2
가치 giá trị
3
가해자 người gây hại
4
감금하다 giam cầm, giam giữ
5
감방 phòng giam, buồng giam
6
감옥 nhà tù, nhà giam, nhà lao
7
강도 độ bền, độ vững chắc
8
강력계 phòng cảnh sát hình sự
9
강력범 tội phạm bạo lực
10
개수 số cái
11
개인 cá nhân
12
걸리다 cho đi bộ, dắt bộ
13
검거하다 giam giữ, bắt giam
14
검문소 chốt kiểm tra
15
검문하다 kiểm tra
16
검사 kiểm sát viên, công tố viên
17
검찰청 viện kiểm sát
18
경계 ranh giới, biên giới
19
경범죄 tội nhẹ
20
경영 việc kinh doanh, sự kinh doanh
21
경쟁 sự cạnh tranh
22
경제 kinh tế, nền kinh tế
23
경찰관 viên cảnh sát
24
경찰서 đồn cảnh sát
25
경호원 nhân viên bảo vệ, nhân viên hộ vệ, vệ sĩ
26
경호하다 bảo vệ, hộ vệ, hộ tống
27
고등 bậc cao
28
고문 cổ văn
29
고소인 người tố cáo, nguyên đơn, người kiện
30
고소장 đơn tố cáo, đơn kiện
31
고소하다 tố cáo, kiện
32
고소하다 cười nhạo báng, cười mỉa, cười khinh khỉnh, cười khẩy
33
공개 sự công khai
34
공공질서 trật tự công cộng
35
공범 kẻ tòng phạm
36
공소 sự khởi tố, sự khởi kiện, sự truy tố
37
관세 thuế quan
38
관습법 thông lệ, luật phổ thông
39
교도관 cán bộ quản giáo
40
교도소 nhà tù, trại giam
41
교통 giao thông
42
구속 sự khống chế, sự gò ép
43
구치소 trại tạm giam, nơi tạm giữ
44
국경 biên giới
45
국내법 luật trong nước
46
국법 quốc pháp, pháp luật nhà nước
47
국제법 luật quốc tế
48
국회 quốc hội
49
권리 quyền lợi
50
규정 quy định
51
규칙 quy tắc
52
기법 kỹ thuật, kỹ xảo
53
기업 doanh nghiệp
54
깡패 côn đồ, du côn
55
대법원 tòa án tối cao
56
대학교 trường đại học
57
도굴꾼 Kẻ đi đào trộm
58
도둑질 hành động lấy trộm, việc lấy trộm
59
도산 sự vỡ nợ, sự phá sản
60
독립 sự độc lập
61
등기 sự đăng kí (bất động sản)
62
딱지 vẩy, đóng vẩy
63
목격자 người chứng kiến
64
무기수 tù nhân chịu án tù chung thân
65
무법자 kẻ sống ngoài vòng pháp luật
66
무역 thương mại, buôn bán
67
무장 sự vũ trang, quân trang
68
무죄 vô tội
69
무질서 vô trật tự
70
묵비권 quyền từ chối kể lại
71
문서 tư liệu, tài liệu
72
미수 chưa thu, chưa thu gom
73
민권 dân quyền, quyền công dân
74
민법 luật dân sự
75
민사 dân sự
76
배심원 thành viên ban hội thẩm
77
벌금형 hình phạt bồi thường
78
벌칙 hình phạt
79
변호사 luật sư
80
보석금 tiền bảo lãnh tại ngoại
81
부가 cái phụ thêm, sự kèm thêm, sự gia tăng thêm
82
부결하다 phủ quyết, bác bỏ
83
불량배 bọn bất lương,bọn lưu manh, bọn đầu gấu
84
사건 sự kiện
85
사기꾼 kẻ lừa đảo, kẻ gian dối
86
사대 đại học sư phạm
87
사면 bốn hướng
88
사무 việc văn phòng, việc hành chính
89
사법부 Bộ tư pháp
90
사항 điều khoản, thông tin
91
사형수 tử tù
92
상법 luật thương mại
93
상소 việc dâng sớ
94
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
95
석방 sự phóng thích, sự trả tự do
96
선거 cuộc tuyển cử, cuộc bầu cử
97
수감자 người bị tù giam, người bị cầm tù
98
수갑 còng số tám, cái còng tay
99
수리되다 được thụ lý
100
수리되다 được sửa chữa
101
수리하다 thụ lý
102
수리하다 sửa chữa
103
수배자 người bị truy nã, người bị săn lùng
104
수사관 thanh tra
105
수사망 mạng lưới điều tra
106
수색 sự tìm tòi, sự lục lọi, sự săn lùng
107
수하 người kém tuổi
108
순찰대 đội tuần tra
109
순찰차 xe tuần tra
110
순찰하다 tuần tra
111
용법 cách dùng, cách sử dụng
112
원적 hộ khẩu gốc
113
의원 trạm xá, trung tâm y tế
114
재심하다 tái thẩm định
115
재판 việc tái bản, sách tái bản
116
쟁의 sự tranh luận, sự tranh cãi
117
조사 điếu văn
118
지다 lặn
119
징역 sự cầm tù,sự giam cầm, sự phạt tù
120
취소되다 bị hủy bỏ
121
취소하다 hủy bỏ
122
판결 sự phán quyết
123
피고 bị cáo
124
항소하다 kháng án, chống án, kháng cáo
125
행위 hành vi
126
행정 hành chính
127
비용 chi phí
128
부동산 bất động sản
129
법령 pháp lệnh, sắc lệnh
130
위반 sự vi phạm
131
절차 trình tự, thủ tục
132
제기하다 đề xuất, nêu ra, đưa ra
133
구금 sự bắt giam, sự giam cầm
134
기각되다 bị bác bỏ
135
기각하다 bác (đơn)
136
기관 khí quản
137
노동 sự lao động
138
노조 công đoàn
139
논쟁 sự tranh luận
140
다투다 tranh cãi
141
단서 thông tư
142
단속하다 trông nom, coi giữ
143
방화 Sự phòng cháy, việc phòng cháy
144
범법자 kẻ phạm pháp
145
범인 người thường, người phàm
146
범죄자 người phạm tội
147
범행 sự phạm tội, hành vi phạm tội
148
법규 pháp quy
149
법률 pháp luật, quy định của pháp luật
150
법안 dự thảo luật
151
법전 quy chế, điều lệ
152
법정 pháp đình, tòa án
153
법치 pháp trị
154
복권 sự phục chức
155
부도덕 sự phi đạo đức
156
분쟁 sự phân tranh
157
소년원 trại giáo dưỡng
158
소득 điều thu được
159
소매치기 sự móc túi, kẻ móc túi
160
소송법 luật tố tụng
161
소송비 phí tố tụng
162
소송인 người tố tụng
163
소송장 bản tố tụng, đơn tố tụng, đơn kiện
164
소송하다 tố tụng, khởi tố
165
송사 sự kiện tụng
166
수출입 xuất nhập khẩu
167
영장 lệnh nhập ngũ
168
원고 nguyên cáo, nguyên đơn
169
의무 nghĩa vụ
170
이기다 thắng
171
이기다 nhào trộn
172
입법 sự lập pháp
173
적법 sự hợp pháp, luật phù hợp
174
제기되다 được nêu ra, được đề xuất, được đưa ra
175
제기하다 đề xuất, nêu ra, đưa ra
176
주의 chủ trương
177
취하다 Chọn, áp dụng
178
취하다 say, chuếch choáng
179
취하하다 từ bỏ, rút lại đơn
180
통계 sự thống kê (sơ bộ)
181
형사 vụ án hình sự
182
회의 sự hội ý, sự bàn bạc, cuộc họp

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Khảo sát

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Khảo sát là 182

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.