Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Kế toán

Giới thiệu về chủ đề Kế toán

Từ vựng tiếng hàn về Kế toán nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Kế toán

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가격 sự đánh đập, sự ra đòn
2
가계 gia tộc, dòng dõi
3
가상 sự giả tưởng
4
가세 sự góp sức, sự hùa theo
5
가수 ca sĩ
6
가지 thứ, kiểu
7
가치 giá trị
8
감각 cảm giác
9
감사 sự cảm tạ
10
강제적 mang tính cưỡng chế, mang tính bắt buộc, mang tính ép buộc
11
개인적 mang tính cá nhân
12
거래처 khách hàng, người giao dịch
13
건물 tòa nhà
14
건설 sự xây dựng
15
결손 sự thiếu hụt
16
결정 sự quyết định, quyết định
17
-경 khoảng
18
경상 vết thương nhẹ
19
경영자 doanh nhân, nhà doanh nghiệp
20
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
21
계산서 bảng tính, bảng tính toán
22
계수 hệ số
23
계장 trưởng phòng
24
계절 mùa
25
계획 kế hoạch
26
고객 khách hàng
27
고대 thời kỳ cổ đại
28
고액 số tiền lớn
29
고정 sự cố định
30
공구 công cụ
31
시스템
[system]
hệ thống
32
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
33
공헌 sự cống hiến
34
-과 khoa, phòng
35
과거 khoa cử
36
과제 bài toán
37
관계 giới quan chức, giới công chức
38
관계자 người có liên quan, người có phận sự
39
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
40
관세 thuế quan
41
광고 sự quảng bá, sự quảng cáo
42
구축 việc xây dựng
43
권투 quyền anh
44
급료 tiền công, tiền thù lao, tiền lương
45
급수 thứ hạng, sự xếp hạng, số cấp bậc
46
기말 cuối kỳ
47
기업 doanh nghiệp
48
기여 sự đóng góp, sự góp phần
49
기자 ký giả, nhà báo, phóng viên
50
당기다 lôi cuốn, lôi kéo
51
당좌 sự vãng lai, sự lưu động
52
대금 cây sáo Daeguem
53
대비 sự so sánh
54
대상 đại doanh nhân
55
대여 việc cho mượn, việc cho mướn, việc cho thuê, việc cho vay
56
대조 sự đối chiếu
57
데이터
[data]
tài liệu, tư liệu
58
리스
[lease]
sự thuê
59
매매 việc mua bán, sự mua bán
60
매입 sự mua, việc mua
61
매출액 doanh thu, tiền bán hàng
62
목적 mục đích
63
무관 quan võ
64
무제 vô đề mục, không tên
65
무형 vô hình
66
미래 tương lai
67
미수금 tiền chưa thu
68
미지 sự chưa biết
69
반구 bán cầu
70
반기 sự làm phản, sự phản lại
71
반제품 bán thành phẩm
72
베트남
[Vietnam]
Việt Nam
73
보고서 bản báo cáo
74
보관 sự bảo quản
75
부가 cái phụ thêm, sự kèm thêm, sự gia tăng thêm
76
부대 cái phụ, cái đi kèm, cái kèm theo
77
부채 cái quạt
78
사대 đại học sư phạm
79
사용권 quyền sử dụng
80
사유 sự sở hữu, vật sở hữu
81
사채 khoản vay tư nhân
82
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
83
산출 sự làm ra, sự tạo ra, sự sản xuất ra
84
생산성 năng suất
85
서비스
[service]
dịch vụ
86
선전 sự tuyên truyền, sự quảng bá
87
설계 việc lập kế hoạch, kế hoạch
88
성가 thánh ca
89
성격 tính cách, tính nết
90
성과 thành quả
91
손금 đường chỉ tay
92
손실 sư tổn thất
93
손익 lợi hại
94
수수료 phí
95
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
96
신속 sự thần tốc, sự mau lẹ, sự chóng vánh
97
신속성 tính thần tốc, tính mau lẹ, tính chóng vánh
98
신속하다 thần tốc, chóng vánh, nhanh chóng
99
신용 tín nhiệm, lòng tin, độ tín nhiệm
100
업무 nghiệp vụ, công việc
101
업적 thành tích
102
에게 đối với
103
역하다 nôn nao
104
예금 sự gửi tiền, tiền gửi
105
운반 sự vận chuyển
106
원재료 nguyên liệu
107
-유 dầu
108
유가 giá dầu
109
유용성 tính hữu dụng, tính hữu ích
110
유지 sự duy trì
111
유형 (sự) hữu hình
112
은행 ngân hàng
113
의사 ý, ý nghĩ, ý định
114
잉여 thặng dư
115
재무 tài vụ
116
재산 tài sản
117
재원 tài nhân
118
저작권 tác quyền, quyền tác giả
119
적절하다 thích hợp, thích đáng, đúng chỗ
120
전체 toàn thể
121
정보 thông tin
122
정부 chính phủ
123
정확성 tính chính xác. tính chuẩn xác
124
정회 sự tạm ngừng họp, sự gián đoạn phiên họp
125
제조 sự chế tạo, sự sản xuất
126
조달 sự tài trợ, sự huy động
127
조원 tổ viên
128
조정 sự điều đình
129
주주 cổ đông
130
증권 hồ sơ chứng minh, giấy tờ cam kết
131
차입금 tiền vay, tiền vay mượn
132
창업 sự sáng lập
133
처리 sự xử lí
134
처분 sự xử lí (tài sản…)
135
출금 sự rút tiền
136
충당 sự bổ sung
137
통제 sự khống chế
138
투입 sự ném vào, sự phi vào, sự nhét vào
139
투자 sự đầu tư
140
투자자 nhà đầu tư
141
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
142
합리화 sự hợp lý hoá
143
화폐 tiền tệ, đồng tiền
144
회계 kế toán
145
흐름 dòng chảy
146
모바일 Điện thoại di động, hay còn gọi là điện thoại cầm tay, là thiết bị viễn thông liên lạc có thể sử dụng trong không gian rộng, phụ thuộc vào nơi phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ
147
토지 đất đai
148
거의 hầu hết, hầu như
149
구기 trận bóng
150
-기 sự, việc
151
기계 máy
152
기구 dụng cụ, đồ dùng
153
기준 tiêu chuẩn
154
기증 việc cho tặng, việc hiến tặng, việc biếu tặng
155
기차 tàu hoả, xe lửa
156
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
157
기타
[guitar]
đàn ghi-ta
158
기하다 nhằm, hướng, chọn, định
159
납세 sự nạp thuế, việc nạp thuế
160
내부 bên trong, nội thất
161
단기 ngắn hạn
162
배분 sự phân chia
163
법규 pháp quy
164
보증금 tiền đảm bảo, tiền ký quỹ
165
보험 bảo hiểm
166
부동산 bất động sản
167
부문 bộ môn, bộ phận, phần
168
분배 sự phân phối, sự phân chia
169
분석 sự phân tích
170
비용 chi phí
171
상표 nhãn hiệu
172
상품 thượng phẩm, sản phẩm tốt
173
-세 (chúng ta) hãy, hãy cùng
174
소프트웨어
[software]
phần mềm
175
송금 sự chuyển tiền
176
수금 việc thu tiền, khoản tiền thu
177
시가 đường phố
178
어음 hối phiếu
179
여가 lúc nhàn rỗi, thời gian rỗi
180
외부 ngoài, bên ngoài
181
외상 sự mua bán chịu
182
외환 ngoại hối
183
원가 giá thành, giá sản xuất
184
유동 sự lưu thông, sự chảy
185
유동성 tính lưu thông
186
유보 sự bảo lưu
187
이용자 người sử dụng
188
이익 lợi ích, ích lợi
189
이해관계 quan hệ lợi hại
190
임의적 tính tùy ý, tính tùy tiện
191
-자 vừa... thì..., vừa... liền...
192
자금 tiền vốn
193
자기 chính mình, tự mình, bản thân mình
194
자문 sự tự hỏi
195
자본 vốn
196
자산 tài sản
197
자신 tự thân, chính mình, tự mình
198
작성 việc viết (hồ sơ), làm (giấy tờ)
199
잔여 sự dư, sự thừa, phần dư, phần thừa
200
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
201
-재 vật liệu
202
재고 sự suy nghĩ lại, sự suy xét lại
203
적립금 tiền tích lũy, tiền tiết kiệm
204
적법 sự hợp pháp, luật phù hợp
205
정자 nhà hóng mát, vọng lâu, thủy tạ
206
제공 sự cấp, sự cung cấp
207
제품 sự chế phẩm, sản phẩm, chế phẩm
208
종류 chủng loại, loại, loài
209
종업원 nhân viên, công nhân viên
210
주식 món chính, lương thực chính
211
주요 (sự) chủ yếu, chủ chốt
212
지급 việc chi trả
213
지사 chi nhánh
214
차량 lượng xe
215
채권자 chủ nợ, người cho vay
216
척도 chiều dài, độ dài
217
측면 mặt bên
218
측정 sự đo lường
219
특허권 quyền sở hữu trí tuệ
220
품질 chất lượng
221
현금 hiện kim
222
현재 hiện tại
223
회사 công ty
224
회수 sự thu hồi, sự gom lại
225
획득 sự đạt được, sự giành được
226
효율 hiệu suất, năng suất

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Kế toán

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Kế toán là 226

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.