Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가구 hộ gia đình
2
가량 khoảng, chừng, độ
3
가로채다 giật ngang, giật phăng, chiếm đoạt
4
가부장적 mang tính gia trưởng
5
가사 sự chết giả, sự chết lâm sàng, sự ngất lịm
6
가상 sự giả tưởng
7
가요 bài hát đại chúng, ca khúc được yêu thích
8
가정 gia đình, nhà
9
각광 sự nổi bật
10
간결하다 giản khiết, súc tích
11
간직하다 giữ gìn, cất giữ
12
갈등 sự bất đồng, sự căng thẳng
13
감각 cảm giác
14
감면 sự miễn giảm
15
감상 sự cảm thương, sự đa cảm
16
감탄문 câu cảm thán
17
개념 khái niệm
18
개선하다 cải tiến, cải thiện
19
개울 con suối nhỏ, lạch, ngòi, mương nước
20
개최하다 tổ chức
21
개통하다 khai thông
22
거듭나다 tái sinh, sống lại
23
건전하다 tích cực, lành mạnh
24
겨루다 đọ sức, tranh tài
25
격음 âm bật hơi
26
결말 phần kết luận, phần kết thúc
27
결손 sự thiếu hụt
28
결항 sự hủy chuyến
29
경어법 phép kính ngữ
30
경음 âm căng
31
경지 khung cảnh, vũ đài, phạm vi
32
계몽주의 chủ nghĩa khai sáng
33
계승하다 kế thừa, thừa hưởng
34
고뇌 sự khổ não
35
고대 thời kỳ cổ đại
36
고려 sự cân nhắc, sự đắn đo
37
고백 sự thổ lộ, sự bộc bạch, sự thú nhận, sự thú tội, (tôn giáo) sự xưng tội, sự tỏ tình
38
고부 mẹ chồng nàng dâu
39
고성능 tính năng cao, tính năng tốt
40
고안 sự phát minh, sự tìm tòi
41
고유어 tiếng thuần Hàn
42
고작 họa hoằn
43
고전주의 chủ nghĩa cổ điển
44
고체 chất rắn, vật thể rắn
45
시어머니 mẹ chồng
46
공수 công thủ
47
공유하다 chia sẻ, cùng sở hữu
48
공학 ngành công nghệ
49
관찰자 người quan sát
50
광복 quang phục
51
구사하다 sử dụng thành thạo, sử dụng thuần thục
52
구성 sự cấu thành, sự hình thành
53
규명하다 làm sáng tỏ
54
극복 sự khắc phục
55
긁다 gãi, cạy
56
금발 tóc vàng
57
급속도 tốc độ gấp, tốc độ rất nhanh
58
기리다 tôn vinh, tưởng nhớ
59
기발하다 độc đáo, lỗi lạc
60
깔끔하다 tươm tất, gọn gàng
61
난감하다 nan giải
62
난처하다 khó xử
63
당위성 tính xác đáng, tính hiển nhiên
64
닿다 chạm
65
대가 người lỗi lạc
66
대가족 gia đình lớn
67
대대손손 cha truyền con nối, đời này qua đời khác
68
대두되다 được xuất hiện, được ra đời
69
대량 số lượng lớn, đại lượng
70
대문자 chữ in hoa, chữ viết hoa
71
대변 đại tiện
72
대소 lớn nhỏ
73
대체하다 thay thế
74
대하소설 tiểu thuyết lịch sử
75
도교 Đạo giáo
76
도달하다 đạt đến, đạt được, đến được
77
도랑 rãnh nước
78
도련님 cậu thanh niên, chàng trai
79
도입하다 đưa vào
80
독백 sự độc bạch, sự lẩm bẩm một mình
81
독점 sự độc chiếm
82
독후감 cảm tưởng, bài viết cảm tưởng
83
동력 động lực
84
동서 chị dâu, em dâu
85
되새기다 nhai hoài, nhai đi nhai lại
86
뒤덮다 trùm kín, phủ kín, bao bọc kín
87
뒷바라지 sự hỗ trợ phía sau, sự hậu thuẫn
88
드물다 hiếm, không nhiều, không phổ biến
89
등단하다 đăng đàn, xuất hiện, lên bục
90
땔감 vật liệu đốt, chất đốt
91
마련되다 được chuẩn bị
92
막히다 bị chặn, bị ngăn, bị bịt
93
만하다 đáng, đáng để
94
말귀 ý nói
95
말꼬리 đuôi câu, cuối câu
96
말대꾸 sự cãi lại, sự phản bác
97
말문 cửa miệng
98
말수 lời nói
99
맞벌이 việc vợ chồng cùng kiếm tiền
100
며느리 con dâu
101
면제 sự miễn trừ
102
명령문 nội dung ra lệnh, nội dung sai khiến
103
명암 sự sáng tối
104
모국어 tiếng mẹ đẻ
105
모더니즘
[modernism]
chủ nghĩa hiện đại
106
모음 nguyên âm
107
목덜미 gáy
108
목적어 tân ngữ
109
못되다 hư hỏng, ngỗ nghịch
110
묘사 sự mô tả
111
무기 vũ khí
112
문물 văn vật, sản vật văn hóa
113
문장 성분 Thành phần câu
114
물리학 vật lý học
115
미련 sự khờ dại, sự ngớ ngẩn
116
미미하다 nhỏ bé, bé tí, tí tẹo
117
미생물 vi sinh vật
118
민요 dân ca, bài hát dân gian
119
바가지 cái gáo, cái bầu
120
반론 sự phản luận, sự bác bỏ, sự phản đối
121
발단 căn nguyên, khỏi nguồn
122
발명가 nhà phát minh
123
발명품 sản phẩm phát minh
124
발명하다 phát minh
125
발음 기관 cơ quan phát âm
126
발하다 ra (hoa)
127
방사선 tia phóng xạ
128
방어 sự phòng ngự
129
벙어리 kẻ câm điếc, thằng câm
130
변천 sự biến đổi, sự chuyển tiếp, sự quá độ
131
보급하다 phổ cập, phổ biến
132
보조개 lúm đồng tiền
133
부부 phu thê, vợ chồng
134
부양 sự chu cấp, sự cấp dưỡng
135
부유 phù du
136
부자유 sự mất tự do, sự không có tự do
137
부자지간 giữa hai bố con, giữa cha và con trai
138
부정문 câu phủ định
139
붕괴되다 bị đổ vỡ, bị sụp đổ
140
빨아들이다 hút vào
141
사돈 thông gia
142
사실주의 chủ nghĩa hiện thực
143
사위 con rể
144
사촌 anh chị em họ
145
사투리 tiếng địa phương, phương ngữ
146
사항 điều khoản, thông tin
147
살상하다 sát thương, gây thương vong
148
삼촌 chú
149
상실 sự tổn thất, sự mất mát
150
생기다 sinh ra, nảy sinh
151
생명 sinh mệnh, sinh mạng, mạng sống
152
생물학 sinh học
153
서방님 seobangnim; chồng
154
서술어 vị ngữ
155
선두 đi đầu, đứng đầu, đi tiên phong, người đi đầu, người đứng đầu
156
선뜻 một cách sẵn sàng
157
선보이다 ra mắt, trình làng
158
선입견 sự thành kiến, sự định kiến
159
섬세하다 xinh xắn
160
소외 sự xa lánh
161
소외되다 bị xa lánh, bị tách biệt
162
소음 tiếng ồn
163
소재 sự có mặt, nơi có mặt
164
소재지 địa chỉ, nơi tọa lạc
165
속뜻 ẩn ý
166
속삭이다 thì thầm, thì thào
167
속어 từ thông tục
168
쇳덩이 Khối sắt
169
수가 chi phí dịch vụ
170
수리 việc cung cấp nước
171
수압 áp suất của nước
172
수필 tản văn, tùy bút
173
시점 nơi thí điểm
174
신소재 vật liệu mới
175
신조어 từ mới
176
신종 giống mới
177
실존주의 chủ nghĩa hiện sinh
178
쌍방 song phương
179
씁쓸하다 đăng đắng
180
아니 không
181
아들 con trai
182
아비 cha, bố
183
안도 sự bình an, sự yên ổn, nơi bình yên
184
안쓰럽다 day dứt, áy náy
185
안타깝다 tiếc nuối, đáng tiếc, tiếc rẻ
186
않다 không
187
알아듣다 nghe thấy và hiểu được
188
애로 con đường hiểm trở
189
액체 chất lỏng
190
약어 từ rút gọn
191
양극화 sự lưỡng cực hóa
192
양육 sự dưỡng dục, sự nuôi dưỡng, sự nuôi nấng
193
어미 người mẹ, mẹ
194
어색하다 lúng túng, bối rối
195
억양 sự thay đổi âm điệu, ngữ điệu
196
없다 không có, không tồn tại
197
연주 biểu diễn, trình diễn
198
열기구 khinh khí cầu, khí cầu
199
예능 tài năng nghệ thuật, tài nghệ, năng khiếu nghệ thuật
200
오순도순 một cách thân mật, một cách thân thiết
201
운문 văn vần
202
원리 nguyên lí
203
원소 nguyên tố
204
원숙하다 thành thục, lão thành
205
원자 nguyên tử
206
유언 trăng trối, lời trăng trối
207
유전자 gen
208
유창하다 lưu loát, trôi chảy
209
유행어 ngôn ngữ thịnh hành, từ ngữ thịnh hành
210
은어 biệt ngữ, tiếng lóng
211
음절 âm tiết
212
의문문 câu nghi vấn
213
의성어 từ tượng thanh
214
이중 nhị trùng, sự gấp đôi, sự nhân đôi, đôi, hai
215
입양 sự làm con nuôi, sự nhận con nuôi
216
잇다 nối lại
217
있다
218
자폭 sự đánh bom cảm tử
219
작가 tác giả
220
잠자코 lặng im, lặng thinh, nín lặng
221
장기 sở trường
222
장남 trưởng nam, con trai đầu, con trai cả
223
장녀 trưởng nữ, con gái đầu, con gái cả
224
장년층 tầng lớp ba bốn mươi
225
재직하다 đương nhiệm, làm việc
226
저변 đáy
227
적용하다 áp dụng
228
전개 sự triển khai
229
전공 việc nghiên cứu chuyên ngành, việc học chuyên ngành, chuyên ngành
230
전환 sự hoán đổi, sự chuyển đổi
231
정비하다 tổ chức lại, chỉnh đốn lại
232
정서 tình cảm
233
정형시 thơ luật
234
정확하다 chính xác, chuẩn xác
235
제자 đệ tử,học trò
236
제재 sự chế tài, sự hạn chế, điều chế tài
237
조리다 kho, rim
238
조사 điếu văn
239
조손 ông cháu, bà cháu
240
조약돌 đá cuội, sỏi cuội
241
조합하다 kết hợp, pha trộn, tổng hợp
242
조형물 vật điêu khắc, vật chạm trổ
243
좌절하다 nản lòng, thối chí
244
주제 chủ đề
245
증손녀 chắt gái, cháu cố gái
246
지적 hiểu biết
247
진작 trước, sớm hơn một chút
248
집착 sự quyến luyến, sự vấn vương
249
집착하다 quyến luyến, vấn vương
250
짓다 nấu, may, xây
251
징검다리 cầu đá
252
차남 thứ nam, con trai thứ
253
차녀 thứ nữ, con gái thứ
254
창의력 sức sáng tạo
255
처남댁 vợ của anh vợ, vợ của em vợ
256
청량하다 trong trẻo, thanh thoát
257
체세포 tế bào cơ thể
258
초과 sự vượt quá
259
초월 sự siêu việt
260
출산하다 sinh đẻ
261
충족하다 đầy đủ, thỏa mãn, mãn nguyện
262
친근하다 thân cận, thân mật, thân thiết
263
친목 sự thân tình, sự hòa thuận
264
친정 nhà cha mẹ ruột
265
큰코다치다 nhục nhã, bẽ bàng
266
타계하다 sang thế giới bên kia, về thế giới bên kia, từ trần
267
탄원서 thư cầu khẩn, đơn kiến nghị
268
태양열 nhiệt mặt trời
269
파악하다 nắm bắt
270
판소리 Pansori
271
팔방미인 mĩ nhân toàn vẹn, tuyệt sắc giai nhân
272
편견 thiên kiến
273
편모 người mẹ đơn thân
274
편찬 sự biên soạn
275
평론 sự bình luận; bài bình luận, lời bình
276
평서문 câu trần thuật
277
포유류 động vật có vú
278
표기하다 ghi
279
표면 bề mặt
280
표정 sự biểu lộ, vẻ mặt
281
표준어 ngôn ngữ chuẩn
282
표출하다 biểu lộ
283
표현 sự biểu hiện, sự thể hiện
284
피우다 làm nở, làm trổ
285
핏줄 mạch máu
286
한심하다 đáng thương, thảm hại
287
한자 Hán tự, chữ Hán
288
함축 sự hàm chứa, sự ngụ ý
289
항공 hàng không
290
항생제 thuốc kháng sinh
291
행성 hành tinh
292
향가 Hyangga; Hương ca
293
화학 hóa học
294
환경 môi trường
295
후퇴하다 rút lui
296
흐리다 lờ mờ, mờ ảo
297
흠집 vết sẹo
298
긍정 sự khẳng định, sự thừa nhận, sự quả quyết, sự tích cực
299
기기 máy móc thiết bị
300
기체 thể khí
301
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
302
기피하다 thoái thác, trốn tránh
303
끊기다 bị đứt, bị cắt đứt
304
끔찍이 một cách khủng khiếp
305
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
306
나풀거리다 bay phất phơ, bay phấp phới
307
낙천 sự bị loại
308
남짓하다 vượt tí, hơi vượt
309
낭만주의 chủ nghĩa lãng mạn
310
내조하다 Vợ giúp đỡ chồng
311
널리 một cách rộng rãi
312
노년층 lớp người cao tuổi, tầng lớp cao niên
313
능숙하다 thuần thục, điêu luyện
314
능통하다 thông thạo
315
다각도 đa góc độ
316
다문화 đa văn hoá
317
다지다 nhận xuống, ép xuống
318
단란하다 hòa thuận, đầm ấm
319
단발성 tính đơn nhất, tính duy nhất, tính nhất thời
320
단출하다 giản tiện, đơn giản, gọn nhẹ
321
달리하다 làm khác đi
322
달아오르다 nóng ran
323
떠오르다 mọc lên, nổi lên, nảy lên
324
방향 phương hướng
325
배려 sự quan tâm giúp đỡ
326
복제 sự phục chế, sự nhân bản, sự sao chép
327
본뜨다 bắt chước, làm theo, noi theo
328
본질 bản chất
329
분자 phân tử
330
비유 so sánh, ẩn dụ
331
상징 sự tượng trưng
332
성찰 sự tự suy xét
333
세계 thế giới
334
세대 thế hệ
335
세속 cõi trần
336
소란하다 đông đúc, ồn ĩ, ầm ĩ
337
소문자 chữ viết thường
338
수정 thuỷ tinh
339
순기능 chức năng thuận, chức năng tích cực
340
시나리오
[scenario]
kịch bản
341
시련 thử thách
342
시부모 bố mẹ chồng, ba má chồng
343
시조 thuỷ tổ
344
쏟아지다 sánh, bị trút, bị đổ ra ngoài
345
아가씨 cô gái
346
아버님 bố, ba
347
아주 rất
348
알파벳
[alphabet]
bảng chữ cái
349
앓다 bệnh, ốm, đau
350
야기하다 gây ra, tạo nên
351
어순 trật tự từ
352
언짢다 khó chịu, bực bội, bực mình
353
역기능 hiệu quả ngược
354
역설 sự nhấn mạnh, lời nhấn mạnh
355
예컨대 chẳng hạn như
356
외국어 ngoại ngữ, tiếng nước ngoài
357
외래어 từ ngoại lai
358
외면 mặt ngoài
359
외조 trợ giúp, hỗ trợ, chia sẻ
360
요긴하다 quan trọng, thiết yếu, cần thiết
361
욕망 mong muốn, thèm khát
362
우주 vũ trụ
363
위기 nguy cơ, khủng hoảng
364
유명 sự nổi tiếng, sự nổi danh
365
유별 sự có khác biệt
366
윤회설 thuyết luân hồi
367
응용하다 ứng dụng
368
의태어 từ mô phỏng, từ tượng hình
369
이식 sự chuyển chỗ trồng
370
이야기꽃 chuyện như pháo rang, nơi nói chuyện như pháo rang
371
인간성 tính người
372
인공위성 vệ tinh nhân tạo
373
일인칭 ngôi thứ nhất
374
임금 vua
375
입력하다 nhập (dữ liệu)
376
입시 thi tuyển sinh
377
자가 nhà riêng
378
자녀 con, con cái
379
자리 chỗ
380
자만하다 tự mãn
381
자연 một cách tự nhiên
382
자유시 thơ tự do
383
자음 phụ âm
384
작품성 tính nghệ thuật của tác phẩm
385
장모님 mẹ vợ, mẹ
386
장서 việc lưu trữ sách, sách lưu trữ
387
장인어른 bố vợ, cha vợ, bố
388
저항하다 chống cự, kháng cự
389
적다 ít
390
전문 용어 thuật ngữ chuyên môn, thuật ngữ chuyên ngành
391
절실하다 mãnh liệt, sâu sắc
392
절정 đỉnh núi
393
제출하다 nộp, trình, đệ trình
394
주사 việc tiêm
395
주어 Chủ ngữ
396
주인공 nhân vật chính
397
증조모 bà cố, cụ nội(bà), cụ bà
398
증조부 ông cố, cụ nội, cụ ông
399
진공청소기 máy hút bụi
400
질환 bệnh tật
401
착안 sự tập trung, sự lưu ý, sự nhấn mạnh
402
창제하다 sáng chế
403
채널
[channel]
kênh, tuyến
404
처제 em vợ
405
처형 chị vợ, chị
406
첨단 hiện đại, mới
407
초현실주의 chủ nghĩa siêu hiện thực
408
촉망 sự trông đợi, sự gửi gắm hy vọng
409
취학 sự vào học
410
통틀어 cả thảy, toàn bộ, tất thảy
411
통하다 thông
412
특유 sự đặc hữu, sự sở hữu đặc biệt
413
특허 sự đặc cách
414
폭탄 bom
415
풍요롭다 sung túc, phong phú
416
한결 hơn hẳn, thêm một bậc
417
한계 sự giới hạn, hạn mức
418
한글 Hangeul
419
해저 đáy biển
420
핵가족 gia đình hạt nhân
421
향토 quê hương xứ sở, quê cha đất tổ
422
허무 (sự) hư ảo, hư vô, trống trải
423
현상 hiện trạng
424
현실 hiện thực
425
형님 anh
426
호전되다 được tiến triển, được cải thiện
427
화목하다 hòa thuận, hòa hợp
428
회화 sự nói chuyện, sự trò chuyện
429
효도 sự hiếu thảo
430
효심 lòng hiếu thảo
431
희곡 kịch bản

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 6 - Phần 1 là 431

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.