Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가결하다 thông qua
2
가공 sự gia công, sự chế biến
3
가상 sự giả tưởng
4
가스 요금
[gas料金]
tiền ga, chi phí ga
5
가이드
[guide]
hướng dẫn viên
6
가정 gia đình, nhà
7
가지각색 đủ sắc thái, đủ kiểu
8
가치 giá trị
9
간접 (sự) gián tiếp
10
간직되다 được giữ gìn, được cất giữ
11
감지기 bộ cảm biến, sensor
12
강화 sự tăng cường
13
개론 khái luận, đại cương
14
개발 sự khai khẩn, sự khai thác
15
개별 riêng biệt, riêng lẻ, riêng
16
개성 cá tính
17
개편 sự cải tổ, tái cơ cấu, sự đổi mới
18
거래 sự giao dịch
19
거론되다 được bàn luận, được thảo luận, được trao đổi
20
건넌방 phòng đối diện
21
건설업 ngành xây dựng
22
격차 sự khác biệt, sự chênh lệch
23
경공업 công nghiệp nhẹ
24
경관 cảnh quan
25
경기 tình hình kinh tế, nền kinh tế
26
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
27
경사면 mặt nghiêng, mặt dốc
28
경영 việc kinh doanh, sự kinh doanh
29
경제 개발 sự phát triển kinh tế
30
경제 발전 sự phát triển kinh tế
31
경제성 tính kinh tế
32
경제 활동 hoạt động kinh tế
33
경치 cảnh trí
34
곁들이다 dọn kèm, ăn kèm
35
계승하다 kế thừa, thừa hưởng
36
계약서 bản hợp đồng
37
고개 cổ, gáy
38
고수 sự cố thủ, sự giữ vững
39
승률 tỷ lệ thắng
40
공공 công cộng
41
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
42
공급자 người cung cấp
43
공사 công trình
44
시장 thị trưởng
45
공양 sự phụng dưỡng
46
공인 công chức
47
공항 sân bay
48
과정 quá trình
49
관계 giới quan chức, giới công chức
50
관광객 khách tham quan, khách du lịch
51
관광업 ngành du lịch
52
관료 quan chức
53
관리비 phí quản lý
54
관세 thuế quan
55
광대 người biểu diễn nghệ thuật truyền thống
56
광부 thợ mỏ
57
구조물 vật kết cấu, công trình vật kết cấu, công trình
58
구축 việc xây dựng
59
국가 quốc gia
60
국내 quốc nội, trong nước, nội địa
61
국민 quốc dân, nhân dân
62
국사 quốc sử
63
국한되다 được hạn chế, được giới hạn, được gói gọn
64
군사 quân sĩ
65
군정 chính quyền quân sự
66
굳히다 làm cho đông, làm cho cứng
67
굴뚝 ống khói
68
규제책 chính sách hạn chế
69
금리 lãi, lãi suất
70
금융업 nghề tài chính tiền tệ
71
급부상하다 nổi lên bất ngờ
72
길이 lâu, dài, lâu dài
73
길잡이 vật dẫn đường, vật chỉ đường, người dẫn đường, người chỉ đường
74
난무하다 nhảy múa loạn xạ, nhảy múa lung tung
75
난방 sự sưởi ấm, sự làm nóng
76
대량 số lượng lớn, đại lượng
77
대문 cửa lớn
78
대중가요 ca khúc đại chúng
79
대중화 sự đại chúng hóa
80
대책 đối sách, biện pháp đối phó
81
대행하다 làm thay
82
덩어리 khối, cục, đám
83
도보 sự đi bộ, sự đi dạo, sự dạo bộ
84
도시 thành phố, đô thị
85
도형 họa tiết, đồ họa
86
독신 sự độc thân, người độc thân
87
독점하다 độc chiếm
88
돌리다 vượt qua hiểm nghèo, qua giai đoạn nguy hiểm
89
동력 động lực
90
동일시하다 xem là đồng nhất, coi là đồng nhất, đánh đồng
91
동통 sự đau nhức
92
들이닥치다 ập đến, ào đến, kéo đến
93
리듬
[rhythm]
nhịp, nhịp điệu
94
마당 hoàn cảnh, tình thế
95
마련 đương nhiên, hiển nhiên
96
마을 làng
97
맛보다 nếm thử
98
망각하다 quên, lãng quên
99
매매 việc mua bán, sự mua bán
100
매체 phương tiện (truyền thông, thông tin đại chúng)
101
매출액 doanh thu, tiền bán hàng
102
명소 địa danh nổi tiếng
103
모습 hình dáng, hình dạng
104
목탁
105
무역업 nghề thương mại
106
문화 văn hóa
107
문화유산 di sản văn hóa
108
물가 bờ nước, mép nước
109
물결 sóng
110
물색하다 tìm chọn, tìm kiếm, chọn lựa
111
물의 búa rìu dư luận, sự đàm tiếu
112
물질문화 văn hóa vật chất
113
뮤지컬
[musical]
musical, ca kịch, ca vũ kịch
114
미디어
[media]
truyền thông, media
115
미래 tương lai
116
미련하다 khờ dại, ngớ ngẩn
117
민망하다 trắc ẩn
118
밀착되다 được dính chắc, bị dính chắc, được bám chặt, bị bám chặt
119
바이 không hề
120
박물관 viện bảo tàng
121
박진감 cảm giác sống động
122
반문 sự hỏi lại
123
반영하다 phản chiếu
124
반항 sự phản kháng, sự chống đối
125
발굴되다 được khai quật
126
발길 bước đi
127
방비 sự phòng bị, sự đề phòng, công trình phòng bị, công trình phòng chống
128
배출 sự thải
129
변형 sự biến hình, sự thay đổi diện mạo, sự biến đổi, làm biến đổi, làm thay đổi hình dạng
130
보고서 bản báo cáo
131
보관 sự bảo quản
132
보급되다 được phổ cập, được phổ biến
133
보완 sự hoàn thiện
134
부양하다 chu cấp, cấp dưỡng
135
부추기다 kích động
136
불균형 sự mất cân bằng, sự không cân đối
137
비보 tin buồn, tin dữ
138
사랑방 sarangbang; phòng khách
139
사물놀이 Samulnori
140
사생활 đời tư, cuộc sống riêng tư
141
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
142
산출 sự làm ra, sự tạo ra, sự sản xuất ra
143
산출되다 được sản xuất, được làm ra, được tạo ra
144
상극 sự xung khắc
145
상당하다 tương đương
146
상승 sự tăng lên
147
상품화 sự trở thành hàng hóa, sự thương nghiệp hóa
148
상호 tương hỗ, qua lại
149
생산 việc sản xuất
150
서민 thứ dân, dân thường
151
서비스업
[service業]
công nghiệp dịch vụ, ngành dịch vụ
152
선두 đi đầu, đứng đầu, đi tiên phong, người đi đầu, người đứng đầu
153
선정성 tính khiêu khích, tính kích thích, tính khiêu dâm
154
선진국 nước tiên tiến, nước phát triển
155
설사 giá mà, giá như
156
손꼽히다 được đếm trên đầu ngón tay
157
손님 vị khách
158
손색 điểm thua kém, điểm thiếu sót
159
수련 sự rèn luyện
160
수산업 ngành thuỷ sản
161
수상 trên nước, đường thuỷ
162
수소문하다 xác minh tin đồn
163
수속 thủ tục
164
수요 nhu cầu
165
수요자 người tiêu dùng, khách hàng
166
수용하다 sung công, sung vào công quỹ
167
수행되다 được hoàn thành, được thực hiện
168
스크린
[screen]
màn ảnh, màn hình
169
신성 sự thiêng liêng, sự linh thiêng
170
실시되다 được thực thi
171
쓰레기 rác
172
아궁이 lò, lò sưởi
173
안내소 phòng hướng dẫn
174
안방 anbang; phòng trong
175
안성맞춤 sự lí tưởng
176
않다 không
177
알리다 cho biết, cho hay
178
양반 quý tộc
179
어학 ngữ học, ngôn ngữ học
180
업무 nghiệp vụ, công việc
181
업체 doanh nghiệp, công ty
182
없다 không có, không tồn tại
183
에서 ở, tại
184
연유 sữa đặc
185
영향력 sức ảnh hưởng
186
예불 lễ Phật, việc lễ Phật
187
예비 sự dự bị
188
오리 con vịt
189
온돌 ondol; thiết bị sưởi nền
190
온상 nhà kính, phương pháp nhà kính
191
온전히 một cách lành lặn, một cách nguyên vẹn
192
용이하다 đơn giản, dễ dàng, thanh thoát
193
원리 nguyên lí
194
원생
195
월세 việc thuê nhà, tiền thuê nhà
196
유치 răng sữa
197
유통 sự lưu thông
198
으로 sang
199
이다
200
이동 sự di động, sự di chuyển
201
인솔하다 hướng dẫn, chỉ đạo, chỉ dẫn
202
인어 người cá
203
인지도 mức độ nhận thức
204
입지 địa điểm
205
재정 tài chính
206
재조명하다 nhìn nhận lại, đánh giá lại
207
재충전하다 nạp điện, nạp pin, nạp ắc quy, xạc điện
208
저개발국 nước kém phát triển, quốc gia kém phát triển
209
적응 sự thích ứng
210
적이 tương đối, rất, quá
211
전개되다 được triển khai
212
전기 요금 tiền điện
213
전략 chiến lược
214
전파 sự truyền bá, sự lan truyền
215
접시 jeopsi; đĩa
216
접하다 đón nhận, tiếp nhận
217
정보 산업 công nghệ thông tin
218
정산하다 quyết toán, thanh toán
219
정책 chính sách
220
정하다 thẳng
221
정화시키다 thanh lọc, lọc, tẩy rửa, thanh trùng
222
제정 sự ban hành
223
제조 sự chế tạo, sự sản xuất
224
제조업 ngành chế tạo, ngành sản xuất
225
조립 sự lắp ráp, việc lắp ráp
226
조사 điếu văn
227
주도 sự chủ đạo
228
주력 chủ lực
229
주력하다 tập trung, cố gắng, ráng sức, dồn sức
230
주택난 vấn nạn nhà ở
231
중진국 nước phát triển
232
증가율 tỉ lệ gia tăng, tỉ lệ tăng
233
지다 lặn
234
지역 vùng, khu vực
235
집행되다 được thi hành, được thực thi
236
짜다 mặn
237
차세대 thế hệ sau, lớp trẻ, thế hệ trẻ, đời mới
238
책자 cuốn sách
239
청약 sự chấp thuận, sự xác định tham gia hợp đồng
240
체험 sự trải nghiệm, điều trải nghiệm
241
초대형 dạng siêu lớn
242
축산업 ngành chăn nuôi
243
충돌 sự xung đột, sự bất đồng, sự va chạm
244
취약하다 thấp kém, yếu kém
245
치솟다 vọt lên, phun lên
246
친선 sự thân thiện, mối hữu nghị
247
친환경 sự thân thiện với môi trường, sự vì môi trường
248
콘서트
[concert]
buổi hòa nhạc
249
콘크리트
[concrete]
bê tông
250
쿼터
[quarter]
hiệp
251
크나크다 lớn ơi là lớn, to lớn
252
타다 cháy
253
탈춤 múa mặt nạ
254
탐방 sự khám phá, sự thám hiểm
255
태양 thái dương, mặt trời
256
통신 viễn thông
257
통역 thông dịch
258
통장 sổ tài khoản, sổ ngân hàng
259
투기 sự đầu cơ
260
투자 sự đầu tư
261
파괴되다 bị phá huỷ
262
판소리 Pansori
263
평하다 đánh giá, bình giá
264
한류 hàn lưu
265
한옥 Hanok; nhà kiểu truyền thống Hàn Quốc
266
한우 bò của Hàn Quốc
267
행각 sự lang thang, sự lảng vảng
268
혼합 sự hỗn hợp, sự trộn lẫn
269
화상 vết bỏng, vết phỏng
270
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
271
후진국 quốc gia lạc hậu, quốc gia tụt hậu
272
수도권 Vùng thủ đô
273
콘텐츠
[Contents]
nội dung, dung lượng (Tech)(contents) : những thông tin được cung cấp hoặc nội dung đó thông qua mạng internet hoặc thông tin máy tính
274
공실 Phòng trống
275
인프라
[infrastructure]
Cơ sở hạ tầng
276
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
277
고풍스럽다 hơi hướng cổ xưa, phong cách cổ xưa
278
구매력 sức mua
279
기구 dụng cụ, đồ dùng
280
기행 sự lập dị
281
끊이다 bị dừng, bị ngừng, bị chấm dứt
282
내국인 người trong nước
283
내사 sự điều tra mật
284
노후 sự lạc hậu, sự cũ nát
285
농업 nông nghiệp, nghề nông
286
농촌 nông thôn, làng quê
287
높이다 nâng cao, nâng lên
288
누수 sự rò rỉ nước, sự thấm nước, nước bị rò rỉ
289
누전 sự rò điện, sự hở điện
290
다가서다 đến đứng gần, đến gần
291
다채롭다 muôn màu muôn vẻ, phong phú
292
단말기 thiết bị đầu cuối
293
단수 đai bậc, bậc đai
294
단지 chỉ, duy chỉ
295
백방 trăm phương, mọi cách
296
법규 pháp quy
297
보이
[boy]
bồi bàn
298
보호 bảo vệ, bảo hộ
299
복지 phúc lợi
300
부동산 bất động sản
301
부뚜막 bếp lò
302
부모 phụ mẫu, cha mẹ, ba má
303
북단 cực bắc, mũi phía bắc
304
분리 sự phân li
305
분양가 giá phân lô, giá phân ra bán
306
빼어나다 vượt trội, nổi bật
307
빽빽하다 khít, san sát
308
뿌리다 rơi, làm rơi
309
상업주의 chủ nghĩa thương nghiệp, chủ nghĩa kinh doanh, chủ nghĩa thương mại
310
상업화 sự thương nghiệp hoá, sự kinh doanh hoá, sự thương mại hoá
311
생태 cá minh thái tươi
312
생활 sự sinh sống, cuộc sống
313
성장률 tỷ lệ tăng trưởng
314
성취감 cảm giác thành tựu, cảm giác thành công, cảm giác đạt được
315
성행하다 thịnh hành
316
세계 thế giới
317
소득 điều thu được
318
소비자 người tiêu dùng
319
소속되다 được thuộc về, được trực thuộc
320
수도 요금 tiền nước
321
수지 sự thu chi
322
수출 sự xuất khẩu
323
스님 sư, sư thầy
324
시멘트
[cement]
xi măng
325
시차 sự sai giờ, sự lệch giờ
326
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
327
시험 sự thi cử, sự kiểm tra, sự sát hạch
328
신명 thú vị, rộn ràng, rộn rã
329
신비롭다 thần bí
330
신혼 tân hôn
331
실태 thực trạng, tình trạng thực tế
332
야생 hoang dã, loài hoang dã
333
엘리트
[élite]
người tài, giới tinh hoa
334
여행지 điểm du lịch, địa điểm du lịch
335
역기 tạ
336
역량 năng lực, lực lượng
337
역세권 khu vực quanh ga
338
연등 đèn lồng cánh sen
339
연료 nhiên liệu, chất đốt
340
열풍 gió lốc, gió xoáy
341
염주 tràng hạt
342
영전 sự thăng tiến, sự thăng chức
343
영접 việc nghênh tiếp, sự tiếp đón
344
예산 dự toán
345
예술성 tính nghệ thuật
346
외래 nhập khẩu
347
외양간 chuồng bò, chuồng ngựa
348
외화 ngoại tệ
349
우러나오다 tự đáy lòng, trào ra, dâng lên
350
우상 hình tượng, biểu tượng
351
우수성 tính ưu tú, tính vượt trội
352
운행 sự vận hành
353
유도하다 dẫn dắt, điều khiển
354
유망 sự có triển vọng
355
유무 có và không
356
의료 y tế, sự trị bệnh
357
일으키다 nhấc lên, đỡ dậy
358
일정 (sự) nhất định
359
임대 sự cho thuê
360
임업 lâm nghiệp
361
자리매김하다 chiếm vị trí, nắm vị trí
362
자연사 lịch sử tự nhiên
363
자원 tài nguyên
364
자유 tự do
365
자조 sự tự lực
366
작성되다 được viết ra, được viết nên
367
장벽 tường ngăn, bức tường, vách ngăn
368
장원 Trạng nguyên
369
장점 ưu điểm, điểm mạnh
370
재개 sự tái triển khai, sự quay trở lại, sự nối lại
371
재건축 sự tái kiến trúc
372
저축 sự tiết kiệm
373
전문 toàn văn
374
전세 Jeonsae; việc thuê nhà kiểu Jeonsae, tiền thuê jeonsae
375
전승하다 toàn thắng, thắng toàn diện
376
전원 điền viên
377
절충안 phương án trung hòa, phương án dung hòa
378
점유율 tỷ lệ chiếm hữu, tỷ lệ chiếm lĩnh, tỷ lệ chiếm
379
정신문화 văn hóa tinh thần
380
정전 sự cúp điện, sự mất điện
381
제구 việc giao bóng
382
제지 sự kìm chế, sự ngăn cản, sự chế ngự
383
종사자 người làm nghề ~, người theo nghề ~, người trong ngành ~
384
중매 sự mối lái, sự mai mối
385
지식 kiến thức, tri thức
386
지출액 số tiền phải trả, khoản tiền phải trả
387
지표 mặt đất
388
진부하다 xưa cũ, cũ rích
389
채광 sự lấy ánh sáng
390
천장 trần nhà
391
철저히 một cách triệt để, một cách trọn vẹn
392
추격 sự truy kích
393
취지 mục đích, ý nghĩa
394
치다 đổ, quét, tràn về
395
침체 sự đình trệ
396
컨테이너
[container]
công ten nơ
397
테마
[Thema]
chủ đề, đề tài
398
통풍 sự thông gió
399
풋풋하다 tươi trẻ
400
풍력 발전 sự phát điện bằng sức gió
401
풍자하다 trào phúng
402
퓨전
[fusion]
sự hỗn hợp, phong cách fusion
403
한국 Hàn Quốc
404
해설 sự diễn giải, sự chú giải
405
해소 sự giải tỏa, sự hủy bỏ
406
해양 hải dương, đại dương
407
해학적 mang tính hài hước
408
협정 sự thoả thuận
409
호주 chủ hộ
410
호흡 sự hô hấp
411
획득 sự đạt được, sự giành được
412
획일화 sự đồng dạng hóa, sự đồng nhất hóa, sự tiêu chuẩn hóa
413
휴양림 rừng an dưỡng, rừng nghỉ dưỡng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 3 là 413

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.