Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
식생활 sinh hoạt ăn uống
2
신고 sự khai báo, việc khai báo
3
신세대 thế hệ trẻ, thế hệ mới
4
신용 tín nhiệm, lòng tin, độ tín nhiệm
5
신제품 sản phẩm mới
6
신체 thân thể
7
실수 sự sai sót, sự sơ xuất, sự sai lầm
8
실시 sự thực thi
9
실용적 mang tính thực dụng, mang tính thiết thực
10
실종 sự mất tích
11
악몽 ác mộng
12
안부 (sự) hỏi thăm, gửi lời thăm
13
안색 sắc mặt
14
안심 thịt nạc sườn
15
앞날 ngày sau
16
양반 quý tộc
17
시력 thị lực
18
시합 việc thi đấu, việc so tài
19
신기술 kỹ thuật mới
20
신호 tín hiệu
21
신혼 tân hôn
22
실력 thực lực
23
실천 việc đưa vào thực tiễn, việc thực hiện
24
실험 sự thực nghiệm
25
싫증 sự chán ghét
26
심리학 tâm lý học
27
심부름 việc vặt, việc sai vặt
28
야간 ban đêm, đêm
29
야경 cảnh đêm

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.