Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
데리다 dẫn, dẫn theo
2
도착하다 đến nơi
3
돕다 giúp, giúp đỡ
4
되다 sượn, sống
5
드리다 biếu, dâng
6
듣다 nhỏ, nhỏ giọt
7
들어가다 đi vào, bước vào
8
따라가다 đi theo
9
떠나다 rời, rời khỏi
10
떠들다 làm ồn, gây ồn
11
마시다 uống
12
마치다 kết thúc, chấm dứt, làm xong
13
막히다 bị chặn, bị ngăn, bị bịt
14
만나다 gặp, giao
15
만지다 sờ, sờ mó, mó máy, sờ soạng
16
말하다 nói
17
맞다 đúng
18
돌아가다 xoay vòng, quay vòng
19
뛰다 chạy

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 15 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 19

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.