Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
바탕 nền tảng
2
반란 sự nổi loạn, sự bạo động, sự phiến loạn
3
반발 sự phản bác
4
반열 tầm cỡ, cương vị, đẳng cấp
5
반응 sự phản ứng, phản ứng
6
반입 sự mang vào, sự nhập
7
발상 sự hình thành, sự khơi nguồn, sự khởi thủy
8
방사능 lực phóng xạ
9
방안 phương án
10
방어 sự phòng ngự
11
변천 sự biến đổi, sự chuyển tiếp, sự quá độ
12
별개 cái khác biệt, sự khác biệt
13
별도 riêng biệt, riêng
14
보람 sự hài lòng, sự bổ ích, cảm giác có ý nghĩa
15
보상 sự trả lại
16
부담 trọng trách
17
방침 phương châm
18
방패 cái khiên
19
배경 nền, cảnh nền
20
배려 sự quan tâm giúp đỡ
21
버릇 thói quen
22
번영 sự phồn vinh, sự thịnh vượng
23
변동 sự biến động, sự dao động, sự thay đổi
24
복용 sự dùng thuốc, sự sử dụng thuốc
25
복제 sự phục chế, sự nhân bản, sự sao chép
26
본능 bản năng
27
본보기 tấm gương
28
부문 bộ môn, bộ phận, phần
29
분노 sự phẫn nộ
30
분량 phân lượng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.