Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
아낌없다 không tiếc
2
아무래도 dù sao đi nữa, dù gì đi nữa
3
아무쪼록 như có thể, với mức có thể, theo năng lực
4
양껏 một cách thỏa thích, một cách thỏa sức, một cách thỏa thê, một cách tối đa
5
어렴풋이 một cách ngờ ngợ
6
어차피 dù sao, dù gì, kiểu gì
7
억지로 một cách cưỡng ép
8
엄연히 một cách nghiêm nghị, một cách đứng đắn
9
오로지 chỉ
10
온통 toàn bộ, cả thảy
11
월등히 tuyệt đẳng, tuyệt vời , vượt trội, nổi trội, xuất sắc
12
유유히 một cách thong thả, một cách từ tốn
13
으레 đương nhiên, dĩ nhiên
14
은근히 một cách thầm lặng
15
이내
16
쏜살같이 một cách nhanh như tên bắn
17
아예 trước, từ đầu
18
아울러 và, cũng, hơn nữa
19
어느새 thoáng đã, bỗng chốc
20
어이없이 một cách vô lí, một cách phi lí
21
얼핏 thoáng qua, lướt qua
22
여간 bình thường
23
여러모로 bằng nhiều mặt, bằng nhiều chiều, bằng nhiều cách
24
워낙 rất
25
유난히 một cách cường điệu, một cách khác thường, một cách đặc biệt
26
유독 một cách độc nhất, một cách duy nhất
27
이왕 đã vậy, đằng nào
28
일단 (Không có từ tương ứng)
29
일부 một phần
30
일제히 nhất tề, đồng loạt

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.