Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
슬다 gỉ, han
2
습득하다 nhặt được
3
시사하다 ám chỉ, đưa ra dấu hiệu
4
손꼽히다 được đếm trên đầu ngón tay
5
쇠퇴하다 suy thoái, thoái trào
6
수립하다 thành lập
7
수발하다 chăm sóc, săn sóc
8
수소문하다 xác minh tin đồn
9
수여되다 được trao tặng, được phong tặng
10
수용하다 sung công, sung vào công quỹ
11
수행하다 tu dưỡng, tu tâm
12
순응하다 thích nghi, thuận theo
13
순환 sự tuần hoàn
14
신장시키다 cho mở rộng, làm cho tăng trưởng
15
심화되다 được chuyên sâu
16
소지하다 sở hữu, nắm giữ
17
소진하다 suy kiệt, cạn kiệt, suy yếu, tiêu hao, mất dần
18
소통하다 thông suốt
19
솟다 phụt lên, vọt lên
20
수군거리다 thì thào, rì rầm
21
수긍하다 chấp nhận, thừa nhận, đồng ý
22
슬쩍하다 thó, xoáy
23
승진하다 thăng chức, thăng tiến
24
시달리다 đau khổ, khổ sở
25
시행하다 thi hành
26
신뢰하다 tín nhiệm, tin cậy
27
실리다 được chất, được xếp lên
28
싫증 sự chán ghét
29
쏠리다 bị đổ, bị dồn về một phía

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.