Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가르치다 dạy
2
가져가다 mang đi, đem đi
3
갈아타다 chuyển, đổi (tàu, xe…)
4
감다 nhắm (mắt)
5
감사하다 biết ơn, mang ơn
6
걱정하다 lo lắng, lo ngại, lo sợ, lo
7
건너다 sang
8
걷다 tan
9
걸다 màu mỡ, phì nhiêu
10
걸어가다 bước đi
11
결정하다 quyết định
12
결혼하다 kết hôn, thành hôn, lập gia đình
13
계산하다 tính
14
계시다 ở (sống)
15
고르다 đều đặn, đồng đều, như nhau
16
고치다 sửa
17
공부하다 học, học tập, học hành
18
관광하다 đi tham quan, đi du lịch
19
구하다 tìm, tìm kiếm, tìm thấy
20
구경하다 ngắm, ngắm nghía

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 20

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.