Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가깝다 gần
2
간단하다 đơn giản
3
같다 giống
4
건강하다 khỏe mạnh, khỏe khoắn
5
고프다 đói bụng
6
괜찮다 được
7
귀엽다 dễ thương
8
기쁘다 vui
9
길다 dài
10
깨끗하다 sạch sẽ
11
더럽다 bẩn, dơ
12
덥다 nóng
13
두껍다 dày
14
따뜻하다 ấm áp, ấm
15
급하다 gấp, khẩn cấp
16
낮다 thấp
17
넓다 rộng
18
높다 cao
19
느리다 chậm, chậm chạp
20
늦다 trễ, muộn
21
다르다 khác biệt
22
달다 ngọt

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 23 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 22

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.