Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Từ vựng theo chủ đề Ngày 16 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가해자 người gây hại
2
감각적 mang tính cảm giác
3
고립감 cảm giác bị cô lập
4
과학적 thuộc về khoa học, mang tính khoa học
5
귀족 quý tộc
6
근시안적 mang tính thiển cận
7
대가족 gia đình lớn
8
대규모 đại quy mô, quy mô lớn
9
대기업 công ty lớn, doanh nghiệp lớn
10
대대적 mang tính lớn lao, có tính to lớn
11
대로변 ven đại lộ, gần đường lớn
12
대용량 dung lượng lớn, trữ lượng lớn
13
매력적 (mang tính) quyến rũ, hấp dẫn, lôi cuốn, thu hút
14
무게 độ nặng, trọng lượng
15
배우자 người bạn đời
16
보수적 mang tính bảo thủ
17
사교적 mang tính hòa đồng, mang tính thân thiện
18
서민적 mang tính bình dân, mang tính dân dã
19
선택적 mang tính chọn lọc, mang tính chọn lựa
20
수혜자 người được hưởng ưu đãi, người được hưởng đãi ngộ
21
안정감 cảm giác bình yên
22
안정적 mang tính ổn định
23
예감 linh cảm
24
의자 ghế
25
이질감 cảm giác khác biệt
26
적임자 người thích hợp, người phù hợp
27
전형적 mang tính điển hình, mang tính kiểu mẫu, mang tính tiêu biểu
28
족적 dấu chân, vết tích, dư âm
29
죄책감 cảm giác tội lỗi, cảm giác có trách nhiệm liên đới
30
진취적 mang tính tiến triển, mang tính tiến bộ
31
창의적 mang tính sáng tạo
32
책임감 tinh thần trách nhiệm
33
친화 sự hòa thuận
34
파격적 mang tính phá cách
35
피해자 người thiệt hại
36
필수적 mang tính cần thiết
37
필연적 mang tính tất yếu
38
완벽 sự hoàn thiện, sự hoàn mỹ, sự hoàn hảo
39
낙관적 mang tính lạc quan
40
낙오자 người bị tụt lại, người bị rớt lại
41
낙천적 có tính lạc quan
42
범법자 kẻ phạm pháp
43
성취감 cảm giác thành tựu, cảm giác thành công, cảm giác đạt được
44
세부적 mang tính chi tiết
45
실질적 mang tính thực chất
46
외향적 có tính bề ngoài, có tính bề mặt
47
유대감 tình cảm thân thiết, cảm giác thân thuộc
48
이국적 Mang tính ngoại quốc
49
일상적 mang tính thường nhật
50
자연 một cách tự nhiên
51
정기적 có tính chất định kì
52
주의 chủ trương
53
중압감 cảm giác áp lực
54
즉흥적 mang tính ngẫu hứng
55
획일적 mang tính thống nhất, mang tính đồng nhất, mang tính đồng đều

Chủ đề từ vựng trên website hohohi được chia ra làm 2 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho công việc, học tập.

Chủ đề

Ngày 1 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 2 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 3 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 4 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 5 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 6 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 7 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 8 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 10 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 11 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 12 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 13 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 14 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 15 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 16 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 17 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 18 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 20 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 21 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 23 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 24 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 25 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 26 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 27 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 28 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 29 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 30 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 32 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 33 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 34 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 35 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 36 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 37 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 38 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 39 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 40 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 41 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 42 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 43 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 44 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 45 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 46 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 47 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 48- 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 49 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp
Ngày 50 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp