Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
사막 sa mạc
2
사망 sự tử vong, sự thiệt mạng
3
사생활 đời tư, cuộc sống riêng tư
4
사실 thật ra, thực ra
5
사업 việc làm ăn kinh doanh
6
사은품 quà tặng cảm ơn
7
사정 lý do, hoàn cảnh, sự tình
8
사투리 tiếng địa phương, phương ngữ
9
사표 tấm gương
10
사회생활 đời sống xã hội
11
사회적 mang tính xã hội
12
살림 cuộc sống
13
상금 tiền thưởng
14
상담 sự tư vấn
15
상대방 đối tác, đối phương
16
상승 sự tăng lên
17
상식 thường thức, kiến thức thông thường
18
상품권 thẻ quà tặng, phiếu mua hàng
19
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
20
생김새 diện mạo, tướng mạo
21
생략 sự lược bỏ, sự rút gọn
22
생명 sinh mệnh, sinh mạng, mạng sống
23
생산 việc sản xuất
24
상업 kinh doanh, buôn bán, thương nghiệp
25
상징 sự tượng trưng
26
상태 trạng thái, tình hình, hiện trạng
27
상표 nhãn hiệu

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 12 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 27

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.