Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
인터뷰하다
[interview하다]
phỏng vấn
2
입원하다 nhập viện
3
잘하다 giỏi giang, làm tốt
4
잡수시다 xơi, dùng
5
전공하다 chuyên về
6
전하다 truyền lại, lưu truyền
7
정리하다 sắp xếp, dọn dẹp
8
정하다 thẳng
9
조사하다 khảo sát, điều tra
10
조심하다 thận trọng, cẩn thận
11
주다 cho
12
주무시다 ngủ
13
일어나다 dậy
14
일하다 làm việc
15
읽다 đọc
16
잃다 mất, đánh mất
17
입다 mặc
18
잊다 quên
19
자다 ngủ
20
자르다 cắt, chặt, thái, sắc, bổ, chẻ…
21
적다 ít
22
졸업하다 tốt nghiệp
23
좋아하다 thích

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 20 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 23

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.