Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
취소하다 hủy bỏ
2
치료하다 điều trị, chữa trị
3
타다 cháy
4
팔다 bán
5
팔리다 bị bán, được bán
6
펴다 giang, xòe, mở
7
피다 nở, trổ
8
피우다 làm nở, làm trổ
9
합격하다 đỗ, đạt (tiêu chuẩn, qui định)
10
화장하다 hoá trang, trang điểm
11
확인하다 xác nhận
12
환영하다 chào mừng, hoan nghênh
13
취직하다 tìm được việc, có được việc làm
14
치다 đổ, quét, tràn về
15
켜다 đốt
16
태어나다 sinh ra, ra đời
17
통하다 thông
18
퇴근하다 tan sở
19
틀다 vặn, xoay, ngoái (đầu,cổ)
20
틀리다 sai
21
풀다 cởi, tháo, mở
22
화나다 giận

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 22- 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 22

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.