Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
쇼핑하다
[shopping하다]
mua sắm
2
수술하다 phẫu thuật
3
신청하다 đăng kí
4
싸다 rẻ
5
싸우다 đánh lộn, cãi vã
6
쓰이다 được viết
7
씹다 nhai
8
씻다 rửa
9
안내하다 hướng dẫn
10
안다 ôm
11
앉다 ngồi
12
알다 biết
13
알리다 cho biết, cho hay
14
소개하다 giới thiệu
15
쉬다 ôi, thiu
16
슬퍼하다 đau buồn
17
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
18
신다 mang
19
싫어하다 ghét
20
쌓이다 chất đống, chồng chất, bám dày
21
썰다 thái, cưa
22
쓰다 đắng

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 22

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.