Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
무르익다 chín tới, chín rộ
2
무산되다 bị phá sản, bị thất bại
3
무시되다 bị coi thường, bị xem thường
4
묵살하다 phớt lờ, bỏ qua
5
묵히다 để lâu ngày
6
문지르다 chà, chùi, lau
7
물러나다 lùi ra, lùi lại
8
물려주다 truyền lại, giao lại
9
물리치다 đánh tan, đánh lui, đẩy lùi, đánh đuổi
10
뭉치다 tụ lại, hợp lại
11
미화되다 được làm đẹp
12
밀려나다 bị đẩy lùi
13
밀어붙이다 đẩy sát vào
14
밀어주다 hỗ trợ, ủng hộ, tiếp sức
15
바로잡다 uốn nắn, chỉnh ngay thẳng
16
박탈하다 tước đoạt, cưỡng đoạt
17
반박하다 phản bác
18
반영하다 phản chiếu
19
반항하다 phản kháng, chống đối
20
반환하다 hoàn trả
21
발간하다 phát hành, xuất bản
22
발굴하다 khai quật
23
발효시키다 làm phát huy hiệu lực, làm cho có hiệu lực
24
발휘하다 phát huy
25
배설하다 bài tiết
26
치하 dưới ách thống trị, dưới sự cai trị
27
방지하다 phòng tránh, đề phòng, phòng ngừa, phòng bị
28
방출하다 giải phóng, xả (hàng), tháo khoán
29
방치 sự mặc kệ, sự bỏ mặc, sự vứt bừa bãi
30
배다 thấm, đẫm
31
배분하다 phân chia

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 22 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 31

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.