Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
발생하다 phát sinh
2
발휘하다 phát huy
3
밝다 sáng, tỏ
4
방문하다 thăm, thăm viếng, viếng thăm
5
벌리다 tách ra, hé mở, mở ra, xòe ra
6
벗기다 cho cởi, bắt cởi, cởi ra
7
벗어나다 ra khỏi
8
베다 gối đầu, kê
9
변하다 biến đổi, biến hóa
10
병들다 mắc bệnh, có bệnh
11
보살피다 chăm lo, chăm sóc
12
보이다 được thấy, được trông thấy
13
부서지다 vỡ nát, vỡ tan
14
부치다 thiếu, không đủ
15
붐비다 tấp nập, đông nghịt, chật ních
16
붙이다 gắn, dán
17
붙잡다 giữ chặt, nắm chắc
18
치하 dưới ách thống trị, dưới sự cai trị
19
밝히다 chiếu sáng
20
밟다 giẫm, đạp
21
밟히다 bị đạp, bị giẫm
22
밤새우다 thức trắng đêm
23
방치 sự mặc kệ, sự bỏ mặc, sự vứt bừa bãi
24
뱉다 nhổ ra, khạc ra
25
버려지다 bị vứt bỏ
26
버티다 chịu đựng
27
번갈다 thay phiên, thay ca
28
부딪히다 bị va đập, bị đâm sầm
29
부러지다 bị gãy
30
태우다 đốt

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 31 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.