Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
정상적 mang tính bình thường
2
정성 sự hết lòng, sự tận tâm, sự nhiệt tình
3
정치인 chính trị gia
4
정치학 chính trị học
5
제안 sự đề nghị, sự kiến nghị
6
조리법 cách nấu, cách chế biến
7
조언 sự khuyên bảo, lời khuyên
8
조절 sự điều tiết
9
존경 sự kính trọng, sự tôn kính
10
주제 chủ đề
11
주택 nhà ở
12
증상 triệu chứng
13
지역 vùng, khu vực
14
지위 địa vị
15
진행 sự tiến triển
16
절약 sự tiết kiệm
17
절차 trình tự, thủ tục
18
절반 sự chia đôi, một nửa
19
정신적 mang tính tinh thần
20
정의 chính nghĩa
21
제도 chế độ
22
제품 sự chế phẩm, sản phẩm, chế phẩm
23
제한 sự hạn chế, sự giới hạn
24
줄거리 cành trơ lá, cành trụi lá
25
중고 sự cũ, sự đã qua sử dụng, sự lỗi thời, sự cổ
26
지식 kiến thức, tri thức
27
지출 sự tiêu xài
28
지휘자 người chỉ huy, người chỉ đạo
29
진실 sự chân thật

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 19 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.