Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
역전 sự đảo ngược, sự lật ngược
2
연간 trong một năm
3
연금 tiền trợ cấp, lương hưu
4
오류 sai lầm
5
오산 sự tính nhầm, lỗi tính toán
6
옹호 sự ủng hộ
7
우호 sự hữu nghị, sự hữu hảo, sự thân thiện
8
운송 sự vận chuyển, sự chuyên chở
9
원리 nguyên lí
10
원본 sách nguyên bản, bản gốc
11
원칙 nguyên tắc
12
여건 dữ kiện
13
여백 khoảng trống
14
여유 sự nhàn rỗi, sự dư giả
15
역량 năng lực, lực lượng
16
연민 sự đồng cảm, sự thương cảm
17
열의 sự quyết tâm
18
염려 sự lo lắng
19
예언 sự tiên tri, lời tiên tri
20
예의범절 lễ nghi thường tình
21
예측 sự dự đoán, sự đoán trước, sự tiên đoán
22
외면 mặt ngoài
23
외환 ngoại hối
24
요령 trọng tâm, ý chính
25
요행 sự chúc hạnh phúc, sự chúc phúc
26
울타리 hàng rào
27
위계질서 trật tự trên dưới
28
위기 nguy cơ, khủng hoảng
29
위생 sự vệ sinh
30
위안 sự giải khuây, sự khuây khoả
31
위용 dung mạo uy nghiêm, tướng mạo uy nghiêm

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 9 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 31

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.