Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
인생 nhân sinh
2
인쇄 sự in ấn
3
입장료 phí vào cửa, phí vào cổng
4
장기적 mang tính trường kì
5
재산 tài sản
6
재주 tài năng, tài cán
7
재해 tai hoạ, thiên tai
8
저장 sự lưu trữ, sự tích trữ
9
전통적 mang tính truyền thống
10
일반적 mang tính thông thường
11
일부 một phần
12
일상적 mang tính thường nhật
13
일생 một đời
14
임시 sự lâm thời, cái tạm thời
15
자격 tư cách
16
자극적 mang tính kích thích, mang tính kích động
17
자세 tư thế
18
자신감 cảm giác tự tin, sự tự tin
19
자연적 mang tính tự nhiên
20
자원 tài nguyên
21
자존심 lòng tự trọng
22
잔소리 sự nói lảm nhảm, sự lè nhè, lời nói lảm nhảm
23
장사 sự buôn bán
24
적극적 mang tính tích cực
25
전망 sự nhìn xa, tầm nhìn
26
전문가 chuyên gia
27
전문적 mang tính chuyên môn
28
전문점 cửa hàng chuyên dụng
29
전부 toàn bộ

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 18 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 29

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.