Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
끼어들다 chen vào, xen vào
2
끼우다 gắn vào, bỏ vào, kẹp vào, chèn vào
3
날다 bay
4
날리다 bị bay
5
날아다니다 bay khắp nơi, bay lung tung
6
서다 đứng
7
기다 trườn, bò, lê
8
끌리다 bị kéo lê, bị lôi đi
9
끓다 sôi
10
나누다 chia, phân, phân chia, chia ra, phân ra
11
나아지다 tốt lên, khá lên
12
나타나다 xuất hiện, lộ ra
13
날아가다 bay đi
14
날아오르다 bay lên
15
남다 còn lại, thừa lại
16
낫다 hơn, khá hơn, tốt hơn
17
낭비하다 lãng phí
18
낮추다 hạ thấp
19
낳다 sinh, đẻ
20
내놓다 Đặt ra, để ra
21
내다 mở ra, thông, trổ
22
내려다보다 nhìn xuống, ngó xuống
23
내리다 rơi, rơi xuống
24
내주다 lấy ra cho
25
내쫓다 đuổi ra
26
널다 phơi
27
버려두다 bỏ mặc

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 25 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 27

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.