Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
조장하다 kích động
2
조정되다 được điều chỉnh
3
조직하다 kết hợp, ghép nối, bố trí
4
좌우하다 gây ảnh hưởng, làm thay đổi
5
좌절하다 nản lòng, thối chí
6
주관하다 chủ quản
7
주도하다 chủ đạo
8
주목하다 chăm chú theo dõi, quan tâm theo dõi
9
주저하다 chần chừ, ngần ngừ, do dự, lưỡng lự
10
증발하다 bay hơi, bốc hơi
11
지니다 giữ gìn, bảo quản
12
지적하다 chỉ ra
13
지정하다 chỉ định
14
지참하다 mang theo đến
15
지체되다 bị trì trệ, bị trì hoãn
16
직면하다 đối mặt, đối diện
17
진입하다 thâm nhập, tiến vào, đặt chân vào
18
진출하다 tiến xuất, bước vào, tiến vào
19
종사하다 tận tụy, toàn tâm toàn ý
20
주선하다 giới thiệu, chắp mối, trung gian môi giới
21
준수하다 tuấn tú, khôi ngô
22
증원하다 tăng quân số, tăng thêm (người...)
23
증정하다 tặng, biếu tặng
24
지급하다 chi trả, cấp
25
지망하다 mong muốn, mong ước, ứng tuyển, dự tuyển
26
지배하다 chi phối, điều khiển, thống trị, thống lĩnh
27
지속되다 được tiếp diễn, được liên tục
28
지칭하다 chỉ tên, chỉ định
29
지향하다 hướng đến
30
진단하다 chẩn đoán

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 31 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.