Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
대답하다 đáp lời, đáp lại
2
덮다 trùm, che
3
내려가다 đi xuống
4
내리다 rơi, rơi xuống
5
넘다 qua, vượt qua
6
넘어지다 ngã, đổ
7
넣다 đặt vào, để vào
8
노력하다 nỗ lực, cố gắng
9
놀다 chơi, chơi đùa
10
놀라다 giật mình, ngỡ ngàng, hết hồn
11
놓다 đặt, để
12
누르다 vàng chóe
13
눕다 nằm
14
느끼다 nức nở, thổn thức
15
늘다 giãn ra, phình ra, nở ra
16
다녀오다 đi về
17
다니다 lui tới
18
다치다 bị thương, trầy
19
닫다 đóng
20
닫히다 bị đóng, được đóng
21
달리다 thiếu hụt
22
닮다 giống
23
담그다 ngâm

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 14 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 23

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.