Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
부치다 thiếu, không đủ
2
불다 thổi
3
붓다 sưng
4
붙이다 gắn, dán
5
빌리다 mượn, thuê
6
빨다 hút
7
사다 mua
8
사랑하다 yêu
9
사용하다 sử dụng
10
사인하다
[sign하다]
ký tên, ký
11
살다 sống
12
생각하다 nghĩ, suy nghĩ
13
생기다 sinh ra, nảy sinh
14
서다 đứng
15
선물하다 tặng quà, cho quà, biếu quà
16
선택하다 chọn, lựa, chọn lựa, chọn lọc
17
설명하다 giải thích
18
부르다 no
19
빼다 nhổ ra, gắp ra, lấy ra
20
샤워하다
[shower하다]
tắm (vòi sen)
21
세수하다 rửa mặt, rửa tay
22
세우다 dựng đứng
23
세일하다
[sale하다]
bán hạ giá, bán giảm giá

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 17 - 쏙쏙 토픽 어휘 초급 là 23

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.