Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
당황 sự ngỡ ngàng, sự bối rối
2
대도시 đô thị lớn
3
대량 số lượng lớn, đại lượng
4
대여 việc cho mượn, việc cho mướn, việc cho thuê, việc cho vay
5
대접 daejeop; cái tô
6
대중 một cách đại khái
7
대책 đối sách, biện pháp đối phó
8
대출 vay, mượn , cho vay, cho mượn
9
대표 cái tiêu biểu
10
대형 loại đại, loại lớn, loại to
11
더위 cái nóng
12
도구 đạo cụ, dụng cụ, công cụ, đồ dùng
13
도난 nạn trộm cắp
14
도서 hòn đảo, đảo
15
도전 sự đối chiến
16
도중 trên đường
17
독립 sự độc lập
18
동굴 hang động
19
동시 đồng thời, cùng một lúc
20
동작 động tác
21
등록 việc đăng ký
22
마감 sự chấm dứt, sự kết thúc
23
마당 hoàn cảnh, tình thế
24
마디 mắt (cây)
25
마루 maru; đỉnh, ngọn
26
마을 làng
27
마음씨 tấm lòng
28
마중 sự ra đón
29
막차 chuyến xe cuối, chuyến xe cuối ngày
30
만약

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 7 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.