Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가계부 sổ ghi chép thu chi gia đình
2
가난 sự nghèo khó, cái nghèo
3
가뭄 hạn hán
4
가사 sự chết giả, sự chết lâm sàng, sự ngất lịm
5
가상 sự giả tưởng
6
가입 sự gia nhập, sự tham gia
7
가족적 mang tính gia đình
8
가축 gia súc
9
가치 giá trị
10
각각 mỗi một, riêng, từng
11
각자 từng người, riêng mỗi người
12
각종 các loại, các thứ
13
간격 giãn cách
14
간접 (sự) gián tiếp
15
간판 bảng hiệu
16
갈등 sự bất đồng, sự căng thẳng
17
감각 cảm giác
18
감동적 có tính cảm động, có tính xúc động
19
감상 sự cảm thương, sự đa cảm
20
감정 tình cảm, cảm xúc
21
감탄 sự cảm thán
22
강변 bờ sông, mép sông
23
강수량 lượng mưa
24
강연 sự diễn thuyết, sự thuyết giảng
25
강조 sự khẳng định, sự nhấn mạnh
26
개강 sự khai giảng
27
개발 sự khai khẩn, sự khai thác
28
개방적 mang tính thông thoáng
29
개선 sự cải tiến, sự cải thiện
30
개성 cá tính

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 2 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 1 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 30

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.