Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Giới thiệu về chủ đề Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
개인적 mang tính cá nhân
2
개최 việc tổ chức
3
객관적 mang tính khách quan, khách quan
4
거래 sự giao dịch
5
거품 bọt
6
건강식품 thực phẩm sức khoẻ
7
건망증 chứng đãng trí
8
건설 sự xây dựng
9
건축 việc kiến trúc, việc kiến thiết
10
걸음 bước chân
11
검사 kiểm sát viên, công tố viên
12
검색 sự tra xét, sự khám xét
13
겉모습 vẻ ngoài, bề ngoài
14
격려 sự khích lệ, sự động viên, sự khuyến khích, sự cổ vũ
15
결과 kết quả
16
결론 kết luận
17
결말 phần kết luận, phần kết thúc
18
결승 sự phân thắng bại
19
겸손 sự khiêm tốn
20
경고 sự cảnh báo
21
경력 kinh nghiệm
22
경비 kinh phí
23
경영 việc kinh doanh, sự kinh doanh
24
경우 đạo lý, sự phải đạo
25
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
26
경험 kinh nghiệm
27
계약 việc lập khế ước, việc hợp đồng
28
계층 giai cấp, tầng lớp, giới

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 2 - 쏙쏙 토픽 어휘 중급 là 28

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.