Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Giới thiệu về chủ đề Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
대두되다 được xuất hiện, được ra đời
2
대비하다 đối sánh, so sánh
3
대응되다 được đối ứng, được tương ứng
4
대처하다 ứng phó
5
대체하다 thay thế
6
대치하다 chạm trán, đương đầu
7
더듬다 dò dẫm, quờ quạng, lần tìm
8
덜렁대다 treo lủng là lủng lẳng
9
도달하다 đạt đến, đạt được, đến được
10
도래하다 đến
11
도모하다 mưu đồ, lên kế hoạch
12
내세우다 cho đứng ra
13
넘겨다보다 ngước nhìn qua, nhìn với qua
14
넘나들다 qua lại, lui tới
15
누리다 thum thủm
16
눈여겨보다 để ý, lưu ý
17
뉘우치다 hối lỗi
18
다다르다 đến, tới
19
다물다 ngậm, khép (miệng)
20
닥치다 đến gần, cận kề
21
단장하다 trang điểm, chải chuốt, trang hoàng
22
단절되다 bị đoạn tuyệt
23
단축되다 bị (được) rút ngắn, bị (được) thu nhỏ, bị (được) thu hẹp
24
달리하다 làm khác đi
25
달성하다 thực hiện được, đạt được
26
달이다 đun cho kẹo lại

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Ngày 19 - 쏙쏙 50 ngày topik cao cấp là 26

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.